БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА

(Армията и войната - расова необходимост)

 

Мико Вълчев

  

Корица- Кан ювиги Атила

 

     

                            

ИЗДАТЕЛСТВО НА  “ОБЩЕСТВО ДУЛО”

 

 

 

 

 

Година 11657 от Тангра,113 год.(2004)

 

 

 

 

 

Висотата на воинските добродетели зависи единствено от степента на расовата чистота

 

 

                                                                                                

 

СВИЩОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Има два вида история, арийска и еврейско-християнска.!

Арийската история намира своето основание в науката за расовата чистота Расологията, Расологията е наука за посветени с висока степен на расова чистота. Всичко което става на този свят е на расова основа.

Еврейско–християнската история е повърхностна, лъжлива приказка  за малоумници, целяща извращаването развращаването, подмяната на историческата  истина и нейната сакралност!

 

                 ……….Не унижавай Боговете ни . Тяхната сила е голяма                                                                                                                              

                  и доказателство за това е, че ние, които им се кланяме,

                  покорихме цялата ромейска земя … … Кан ювиги Омуртаг              

                      ……….Днес, вие които твърдите ,че сте българи ,а се кланяте

                    на чужд и жесток бог, като по този начин наистина

                   унижавате Нашите Богове, сте против своя език

                   против своя народ и заставате на страната на неговите врагове -евреите. 

                     ……….Но помнете, сила на нашите Богове е голяма

                    и доказателство за това е,че ние техните воини

                    идем оцелели, въпреки двухилядолетното юдео-християнско

                   подтисничество и заблуди… …Кавханът Болг  (Мико Вълчев)

 

 

От автора

               Днес българите сами трябва да решат дали ще защитават завоеванията на своите предци, дали са готови да се жертват в името на българските  , деца, жени,бащи и старци или ще остави в ръцете на някаква си измислена разнорадна паплач от НАТО да се разпорежда върху костите и кръвта на българските херои загинали за свободата ни. Тези ли глупаци, потомците на Балдуин Фландърски, които Кан ювиги Калоян изтреби до крак в блатата край Одрин. Тези ли които хвърляха огромни бомби и серен дъжд над цяла Европа,тези ли които бонбандираха София и я разрушиха?Тези ли които бягаха като зайци оставяйки на бойните полета в Югозоподна България военната си техника, храни, муниции и своите ранени братя. Българската армия през Първата световна война направи за посмешище агло-френските войски? Те ли ще проливат кръвта си за нас българите? НАТО-кой е това? НАТО съвсем не е съюз на равноправни държави, в него, американските евреи са по-равни от европейските си лакеи, които получават покровителство от САЩ, защото под НАТО разбираме САЩ.Та тези еврейски слуги, извратените американски кравари,те щели да си проливат кръвтта за нас? Ще я проливат ама друг път!  И още нещо,днешното,Германско правителство което се състои от верни на Американците евреи, претендира не за ролята на европейски лидер, а за ролята на най-верен американски слуга.

                      Опитът да ни натрапят някакъв етнически модел”специален”, “български” е едно нахалство  от страна на расово чужди политици –натрапници. Днес българският народ сам трябва да реши ще защитава ли той сам своята Родина от разни чуждорасови политически водачи, които въобще не ги е еня за нас българите, те по-скоро подготвят расовата смърт на българите и България. Подготвяйки подмяната на расовите морални ценности със някакъв мъгляв “безметежен “”етнически модел “, обяваван едва ли не за “чудо” който има за цел да подмени историческата ни гордост. Етническата толерантност е расово нехайство и със сигурност национално самоубийство. Тази лъжеистория има за цел чрез държавно-политическа индоктринация да създаде един национален мит, чужд на българите но удобен за неговите грабители евреите и техните слуги от масонските ложи (под масонски ложи се разбира всички политически партии). Опитът да ни натрапят чужд държавен модел унищожавайки нашата арийска същност от тези лакейски правителства ,става като се създава измамното впечатление, че видите ли, те “българските “правителства били избрали европейския път на България. Създава се измамното впечатление,че всички решения които се вземат в името на народа и от “народните” избранници са решения на правителството. Всъщност това са нареждания на техните господари от САЩ,НАТО,ЕС,МВФ Нито Костовосвинщината нито Михойлосвинщината са избрали пътя към някакви митични организации и Европа, ами така са им наредили техните господари в чито грабителски ръце ни подхвърлиха тези лакеи. Но иди ,че им го кажи на българските политици–прислуж ници ,о те така ще се разпалят, така ще се възмутят, ще ти привеждат купища примери за своята независимост, от еврейско-масонските ложи, че накрая сами ще си повярват. Ние националистите  ще сложим край на тези лъжи  и то в най-скоро време. Защото ако българския народ спи и не ми вярва то другите европейски народи се надигат заставайки и намирайки основание в своята расова гордост и в сакралната нравственост на своите деди. Ние искаме да възвърнем биологическото достойнство на българина—това е нравствено оправданата ни цел.

                    Бъдещата българска армия ще се основава на българския,арийския расов тип, доказал през хилядолетията своята пригодност за военни действия. Защо, тук става въпрос за война,военни действия и военна доктрина? И защо ние смятаме пацифистките внушения за вредни и вражески?  Държавите както и хората не могат да съществуват независимо един от друг, особено държавите не могат да съществуват затворено всяка за себе си. Сключвайки договорни търговски отношения и съюзи между държавите, възникват спорове и несъгласия по всички въпроси, някърняване на интересите  (Глупости са приказките за една глобална държава)Тези несъгласия пораждат вражди и омраза между две или повече държави. Ако спорът е маловажен той може и да се реши по мирен път чрез дипломатите или друга държава. Обаче, ако спорът е много сериозен ,той може да се реши само и единствено с война. Колкото и да са убедителни нашенските демократи и пацифистки наивници ,ние българите трябва да знаем, че никой не може да ни спаси от демографската експанзия на Афро азиатците, това е жизнено важен въпрос, който може да се реши само и единствено със сила, тоест с армия голяма и добре обучена, която може да влезе във война с всеки нашественик. Защото ако изчезне инстинктивната враждебност(което от гледна точка на Расовата теория е невъзможно) то тогава ще остане умишлената враждебност, защото на земята има един народ, евреите, които като паразит се хранят само от войни  включително и тяхната така наречена демократическа държавна уредба САЩ .

 Борбата на европейските народи срещу САЩ не е за  територии ,пари, злато тя не е също и политическа, това е борба за свобода намираща основание в господарската същност на Бялата европейска раса. Тоест, борбата на европейците срещу Щатите и на Щатите срещу европейците е расова.

                  Те винаги ще предизвикват междурасови или междуетничиски катаклизми които едва ли имат измерение в миналото.  ВОЙНАТА СЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ЯВЯВА КАТО КРАЙНО СРЕДСТВО ЗА УРЕЖДАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ СПОРОВЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ.Това обаче е малкото зло. Което даже може да се избегне с усилията на великите сили или международни арбитри.Това е възможно, ако не съществуваше най-важното нещо, РАСОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ. Те се решават само и единствено с война. Когато расата на малоценните, семитите се увеличи още толкова, сега са около милиард, всякакви дипломатически,натиск на велики сили и прочие глупости не могат да отминат войната. Така,че необходимостта от една голяма добре обучена еднорасова армия е абсолютно задължителна. Днес битува мнение,че това НАТО създадено от евреите и ръководено от евреите може да помогне нещо. Като,че ли евреите някога са спасили своята държава, та сега щели пък нас да спасяват, а както виждаме днес евреите немогат да победят хора които се бият срещу тях с камъни.ВОЙНАТА В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ЕДНА РАСОВА НЕОБХОДИМОСТ, Всяка една държава трябва да знае че може да и се наложи да влезе във война съ някоя друга държава или раса. Това прави необходимо поддържането на въоръжена сила –ВОЙСКА .Една армия от мелези или разнорасов елемент никога не може да бъде обединена под единен расово-нравствен национален идеал Квх. Бъдещата българска армия ще се основава на българският расов тип. Днес ние ясно и целенасочено трябва да започнем създаването на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА. Расово осъзната и единна с национално- освободителното движение на Европа.В тази задача трябва да се включат социологията и военната наука. В анализа на военните проблеми трябва да се опираме на понятия като социален прогрес, социален ред, социална мобилност. На първо място стои завземането на политическата власт-политическият успех като необходима цел. Ние разбира се няма да действаме в такива условия както нашите велики предци. Но е ясно че е нужен подвиг. Необходима е организация от читави български националисти, готови да се жертват за своя народ. Тези хора трябва да бъдат способни да познават и да дават тласък на геостратегията. Армията не трябва да се създава по декрет или с “благословията на чужди измислени и враждебни организации както е НАТО-то или чрез реформи от предателите демократи. АРМИЯТА СЕ РАЖДА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА. Аз смятам,че войната която днес ние националистите водим и след СЪЗДАВАНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА” ЛЕГИЯТА- СС”ще прерасне в една наистина БЪЛГАРСКА РАСОВА ОСВОБОДИТЕЛНА АРМИЯ. Затова трябва една общо-българска стратегия за изработване СТРАТЕГИЯТА НА ПОБЕДАТА. Победа икономическа, културна, но на първо място ВОЕННА. По нататък ние трябва да обсъдим тактиката на първите крачки по разработка и реализация на нашата стратегия на -БЪЛГАРСКАТА РАСОВО-ВОЕННА ДОКТРИНА в реално време и пространство. Преодолявайки кризата на демократическото управление ние националистите ще създадем ултра-съвременна държава със силна армия основоваща се на нови технологии и естетически принципи… Воини които живеят в национална държава,тачейки своите древни Богове,само този воин може да твори чудеса от храброст, само така възпитана Волята може да побеждава. Националния воин е самоотвержен служител на своята раса, на българския народ и нация, и дълбоко проникнат от тяхното самосъзнание. В геополитически смисъл ние Българите ще сме господарите на Балканския полуостров, като същевременно ще можем спокойно да изхвърлим от пределите на независимото си отечество всеки който се опита да нарушава нашите свещенни арийски права и закони. Както е било и както ще бъде. (Хура Диви).

 В една кървава битка за свобода се ражда желязната армия и свободният народ, а в една лентяйска, пасивна съпротива се ражда робът. Квк.  

          Болг--- Кавкан на Българската- Национална-Арийска- Военна Академия.

 

                          

   Посвещава се на царския офицер,

        Васил Вълчев, моят баща.

                                Част първа                                   

          Военната доктрина на всяка нация трябва да се гради върху нейната расово –воинска пригодност. Воинът ,човекът от чистата порода, от бялата раса, надарен със здрави инстинктии изпитващ религиозно благовение пред своите предци,има право да се труди и воюва за своето отечесво и народ, и то под заповедите на народния Водач. Именно в това, а не в абстрактната утопия на равенството, своеволията безотговорността, безумието на расовата толерантност (етническата) пропагандирана от расовите дегенерати–политическите партии БСП,БЗНС,СДС,и разните му там социал-революционери, това са само маргинални елементи със занижена наследственост които своевременно трябва да бъдат изчистени от, снагата на българския народ, заедно с творците на оглупяващата теза за “общочовешки ценности”. Макар идеята за общочовешките ценности да е глупава, то тя не е толкова безобидна от военна гледна точка. Вижте Америка по цял свят сменя правителства с силата на своята армия щом интересите и са “застрашени”. Плюе тя на общо човешките ценности. Жизнения път на една раса това е непрестанния и вечно обновяващ се водопад от поколения ,където потомъка е винаги плът от плътта и кръв от кръвта на прадедите. За чест на българите трябва да се признае ,че първи оцениха расовата теория и я поставиха на дневен ред с непреклонна чистота и непреклонно разбиране на днешната епоха на подчовека, от която трябва на всяка цена да се отърве България, представителите на Общество Дуло. Да, преди мен може би е имало хора които са се замисляли по този много важен и много дълбок проблем, но не са имали в себе си силата да отхвърлят оковите на еврейското-християнство. Защото християнството притъпява стремежа към свобода и завоевания. Животът обаче е борба където силния побеждава слабия. Справедливостта без сила е смешна. Християнството плюе на националните интереси, интересите на християнството винаги се свеждат до любов към “богоизбраните евреи”. Което е една голяма лъжа. Те сами се назовали богоизбрани. Вече никой не им вярва. Аз искам да извадя на преден план не общочовешките( еврейските) принципи, а ПРИНЦИПА НА ЗДРАВИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН  И РАСОВ ЕГОИЗЪМ.  Да в това се заключава основния морал на учението за расовото превъзходство на белия човек на ариеца, колкото и да ви е неприятно господа предатели. Принадлежността към бялата раса не е социокултурно нито мистическо понятие, а расово биолоическо, измеряемо по редица параметри ,един от които са високите воински добродетели на българите . Когато днес създавам воинско-расовата доктрина, аз като основа поставям и съм пронизан от воинските успехи на древните българи,чиито величави успехи са неизброими. Военната ни доктрина трябва и ще използва древните воински звания. И като смятаме създаването на новата българска военна доктрина то от там следва и създаването на нова държава с нова аристокрация (изповядвяща арийският нравствено-духовен модел) и воинско съсловие. Ние не се срамуваме или присмиваме на нашите древни държавнически титли (всичко чуждо ние смятаме достойно само за презрение).Тази книга има и за цел възстановявянето на на всички български държавнически титли и воински звания, като с презрение отхвърляме всичко привнесено от вън като развращаващо,ненужно, подхвърлено ни от расово по-низши народи.Също имаме за цел създаването на една ВОЕННА СИЛА независима и коренно различаваща се от сегашната създадена от алчни, меркантилни и чуждоподражатели- наемници. Днешните армии създадени от световните подтисници евреите по -скоро приличат на партийни милиции, и действат като милиционери ,да това са милиционери! Най- презряната пасмина. По цял свят американсните “войници” (милиционерите на САЩ- пазителката на демокрацията) ,избиват само и единствено жени ,деца и старци, и тук таме “крайно опасните” и “въоръжени до зъби с камъни и прашки“палестинци ….

 Българският воин се бие единствено за своя народ с възпитана от неговите Водачи и военни ръководители Воля. Защото армията може да е обучена добре и въоръжена добре, но без да е възпитана в нея изконната арийска храброст и желязна воля тя не ще може да победи враговете ни.

                    ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПИ!            БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Е НАБОРНА!!!

                           Българската военна доктрина намира своето основание в чистотата на расата и военните умения създадени от нашите (Кан Ювиги) Владетели поддържащи в нашите Смели Сърца неугасимият пламък на великите победи и воински добродетели.

                            Основното звено в нашата свещена воинска и държавна йерархия е ВОИНЪТ той представлява расовият националист. Той е воинът на нацията! Той изпълнява своите задължения към нацията с воля, дисциплина и съзнание за саможертва.Това не се разбира от демократизираните  еврейско масонски патриотари които са по склонни да се жертват да своите партии и разбира се ако има облаги . Националната борба тях не ги интересува, а и те нямат идеали за които да са готови да умрат. Да, винаги се намират необходимите идиоти които да гласуват за небългарски партии и организации, те нас не ни интересуват. Ние се надяваме,че между младите хора се намират непокварени от просташката пропаганда на еврейско-масонските ложи, които са готови да се жертват за отечеството си, да за отечеството си струва да умреш. Отивайки на война воинът се извисява над  ежедневните дребнавости защитавайки Отечеството и бъдещето на своите деца и черпи сили от завета на първобългарската владетелска династия ДУЛО.

  Смея да твърдя,че нашата, българската, Родово военна йерархия е най-древната в света. Щом китайски източници твърдят, че нашата дворцова йерархия датира от около 7–8 хиляди години, то за да бъде създадена са били необходими поне още толкова.

      Древните българи са имали доста сложна дворцова ерархия и високо развита държавна уредба. Който си мисли обратното е просто лъжец, да всички признават, че сме имали йерархия но никой не помисл, че тя за да се създаде трябва да минат столетия и хилядолетия, защото никак не може да се обясни голямата дисциплина царяща в конницата и в цялата държава.даже децата на Кан Ювиги Цу-Те-Хо успели да отблъснат нападението на заговорници китайци и отгоре на всичко успели да потушат бунта, и да заловят метежниците макар,че Владетелят отсъствал, това може да се извърши само и единствено ако в държавата има строг ред и йереархия което пък води до задължението винаги да упражняваш воинските си умения. Древните българи,чиито потомци сме ние, днешните българи,имали високо развита държавна уредба с голямо съзнание за дисциплина,с голям брой титли, съчетаващи различните длъжности и звания. Ще се запознаем с основните,че когато създадем наново българската държава от демократичното пепелище в което са я вкарали расовите имитатори ,да можем спокойно да ги използваме по волята на Тангра и според законите на Дуло…Дисциплината е висша форма на съществунене на Духа,тя е съзнателно подчиняване Волята на отделения човек на общите задачи и интереси на Отечеството…. Без дисциплина не може да съществува никоя армия, колкото и голяма да е тя, без дисциплина армията е просто една голяма тълпа…..Армията е най-сигурния защитник и крепител на Отечеството .Армия и Отечество са едно цяло…           

       ….. Българския воин, ариеца, винаги се държи ,като човек,който има важно назначение. Той умее да пази своето арийско име  и чест. Той не позволява да го оскърбяват, но и от висотата на своята избранност, той не оскърбява никого. Да си истински воин и да пазиш чисто името на български воин не значи да вършиш престъпления, избивайки децата и старците на чужди народи. Арийския воин извършва само достойни за неговата същност постъпки….

                            Първото звание на воина е БАГАИН което значи извисен,отличил се воин(воини на по-ниско ниво в българската държава не е имало) Тъй като багаинът осъществява пряката защита на нацията(багаините са били високо обучени воини те са имали висши умения с оръжие и били ненадминати в ръкопашният бой),  то със званието багаини са наричани младите отличили се в битки  воини на древната ни войска.Днес представители на тези древни воини багаини са всички млади хора опълчили се на чуждорасовата паплач заливаща в момента Европа представляваща една безподобна сбирщина от низши, всеки млад човек поел пътя на политическият боец-днес,разбира,че на света освен купони и пари има и хора които се борят за свобода,те обръсват главите си и застават до тях в борбата.Макар, че бръснатите глави са известни по света с английска дума(скинхедс) то техни вдъхновители са именно тези български багаини за които ние много добре знаем, понеже вече хиляда и петстотин години предъвкваме. (имам предвид създаването на държавата отсам Дунава “Петима Князе управляваха от другата страна на Дунава 500 год.с бръснати глави…. така пише в Именника на българските Царе. Багаинът трябва преди всичко да бъде честен спрямо себе си ,иначе не би бил честен спрямо своите братя багаини ,той задължително трябва да усвои навиците –дисциплина, ред  и изпълнителност защото има разни които днес се наричат кавхани боили даже и канове ама повечето приличат на манговци-те са расово нечисти и поддържат чуждото внушение,че българите били с дръпнати очи ниски кривокраки въобще всичко което би издало изрода се приписва на българите. Българите са красиви с бяла кожа и руси коси всички други приказки са едно нахалство.Тези които разпространяват еврейската отрова,че българите не били арийци, ние най-категорично отхвърляме, те нямат нищо общо с нас и не представляват нашите на Дуло воински добродетели,за тези хора купонът с чалгата и рапът и пиянските сбирки са смисълът на живота, да чуждопоклонникът е развратител . (Културата, езикът и вярата не определят генно-биологическата ти принадлежност ). Българите още от древността притежавали една бойна система която им усигурявала предимство при множеството битки с мночислените инородни чергарски войнстващи племена ,хазари, тюрки, алани, авари също и с високо развитата военна машина на Източната Римска империя—Византия. Тази система включва знания от най-древни времена и представлявала неделима част от традицията и културата на древните българи. Бойното учение се смятало за част от “орендата”,която българските Богове и самият главен Бог Тангра давал на своя любим народ, то било проявление на тази сила. Самото бойно изкуство обаче имало и за цел от своя страна да концентрира в отделния воин “орендада” За първи път в писмените паметници българската бойна система се споменава в летописите за Кан ювиги Крум. За него се говори,че притежавал изключителна оренда. Сведенията говорят, че на пръстена му пишело само “ДА” Тази военна система която представлява освен бойните приложни умения,но и представлявала цялостен морално-етичен военен комплекс, отразяващ традициите на българите, които ние  днес  наричаме БОЙНИТЕ УМЕНИЯ НА ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ РОД  “ДУЛО”. Или за по кратко “БОЙНИТЕ УМЕНИЯ  ”ДУЛО” В чест на най-великият и древен български Владетелски род ДНЕС НИЕ ПОСТАВЯМЕ НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКО БОЙНО ИЗКУСТВО. Военното умение се разработвало главно за стрелба с лък водене на бой с копие от кон,но също се изучавали и ръкопашни техники, водене на война и от земя. Бойните умения на българите били като една жива книга, защото се раз игравали даже и цели битки ,с цел това да се запомни и да се запазят тактическите достижения. Не случайно българските Канове се смятали за за изключително надарени с оренда ,те били смятани за твърде хитри и хладнокръвни стратези.С това учение се занимавали българските воини от най-ранно детство. Когато станело време да заемат важните държавни постове,те били вече подготвени. Днес като расови-наследници на древните багаини,сме и наследници и на техните бойни умения. Въз основа на тези древни сведения ние СЪЗДАВАМЕ ДНЕС СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКОТО БОЙНО ИЗКУСТВО “ДУЛО” Защото както древните български воини БАГАИНИТЕ и днешният млад българин е длъжен да развива своите бойни умения. За да е готов да се влее в редиците на българските националисти от ”ЛЕГИЯТА -СС”. За това е призван да развива постоянно своите воински добродетели заложени в него от паметта на Арийската раса. Днес младите български политически бойци трябва да приемат като свое задължение да се упражняват в бойните и военните изкуства за да продължи багаинската традиция, той също трябва постоянно да се образова и развива своите заложби за да израства в ерархията.Така ще служа Аз ,защото зная,че за спасението на Отечеството ми, са нужни честни и доблестни воини.

   ЧИГОТЪТ-е воин страж (докато древните гърци са взимали за стражи скити –българи защото са им расовоподобни,за да се изключи всякаква възможност за расово смешение с местното население) българите които изповядвали тогава кристална расова мисъл, даже и стражите им са от български произход и то произход. Чиготът охранява важни личности,изпълнява и други по особени задачи.  Чиготът е расово чист и добре обучен-притежава самообладание, хладнокръвие, жертвоготовност, добри познания по международните отношения и е идеологически подготвен да взима самостоятелни решения, древните българи са били славни воини ненадминати и до ден днешен(спомнете си всички войни в новата ни история), това е генетическа заложба и никой, и нищо неможе да я изтрие.

   БАГАТУР-това е тежко въоръжен конник (руската дума богатир е пославянчен вариант на древнобългарската титла БАГАТУР) обикновено багатура е хранен човек на Кан ювиги.

… … …Кан ювиги Омуртаг       ..Копанът Окорсис беше мой хранен човек и като отиде във войската, удави се в река Днепър.Той беше от рода Чакарар… …Кан ювиги Омуртаг….Зера-тарканът…Онегавон беше мой хранен човек..  .той беше от рода Кувиар. “  Древнобългарски каменни надписи.”

Багатурът умеел да хвърля своето копие с лекота от коня на далечина до 30 метра, той по недостижим начин мятал своя аркан-примка.Багатурите били физически много силни, по това време нямало воини равни на тях, като великани били те, щом можели да опъват тежкия и неимоверно твърд наставен лък,чиято стрела изпращали на 300 метра,поразявайки целта. Нима това можел да направи някой нисък кривокрак, с дръпнати очи, слаботелесен идиот? За конете също ще кажа, в степта  и на война ти трябват коне които да са издръжливи, и бързи ,освен това да могат да носят величествения багаин без да се сгромолясат под него. В степта и на война не ти трябва каквото и да било конче. Затова тези бойните коне са плод на продължителна ,задълбочена и жестока селекция.Тези коне правели българ ската войска бърза,високо ефективна и неуловима. Иначе не бихме имали никаква възможност за унищожим Византия и Римската империя, именно конните народи със своята по-висша военна стра тегия и тактика разграмиха двете Римски империи.                                                                          

                      Багатурът е завършена личност,и заслужава всеобща почит. Богатур в по късни времена отговаря на нашите стари боици от жандармерията на Царство България, щурмовите отряди и достойните воини от СС воювали с оръжие в ръце срещу мултирасовата паплач –враг на България и европейската цивилизация.

   Днес в още по нови времена с тези редове ние целим поставянето на началото “Легия СС “-като една велика обща идея за единство на Бялата раса на която и ние българите дължим една жертва, която вярвам ще е едно преклонение и продължение на Легията на Г.С.Раковски.

     Високо обладаващият дух в древната ни армия преди всичко се дължи на вдъхновяващото слово и магическа сила на нашите КОЛОБРИ те именно са тези жреци и воини които са поддържали и възпитавали българските воини така наричаните от нас “духовни водачи на нацията” КОЛОБЪРЪТ е свещенослужител –воин на Духа.Такъв може да бъде сомо човек от управляващият Род по произход българин без всякакви съмнения за произходът му, с българско самосъзнание. Днес КОЛОБЪРЪТ е преди всичко възпитател и идеолог,Той е пазител на духовното богатство и историческата памет на нацията.

 Качествата на колобъра- днес в по-новите времена ние виждаме в по-късните царе,духовници и народни будители.  Днес в лицето на Иван Митев ние имаме Българският Върховен Колобър(Бол- колобър).

ТАРКАНЪТ—е управител на област главният и град и началник на войската,особено в пограничните райони където при нашествие всички се опират на неговите качества.Тарканът е и правно грамотното лице той е главният съдия в неговата област.Той никога не трябва и не си служи със средствата използвани от врага независимо от обективните обстоятелства. Политиката на нашите врагове е безпринципна.Ние българите единствени и сега обладаваме воинските добродетели от древноста това е нашата генна даденост тя е неизменна тя съществува във всеки млад български националист и от там произлиза нашата военна доктрина: от съзнанието за защита на честните българи…честният човек е незаменим,честните хора са основната ценност на нашият народ.Те са политическите бойци  които ще оформят бъдещият национален елит.Ние имаме своят национален идеал работим за него и сме уверени,че ще го постигнем.С Българската Военна Доктрина днес ние искаме да сложим край на постоянните апетити на САЩ и НАТО за експлоатациая на Балканите по тезата им, че имат нацио нални интереси тук, какви интереси могат да имат те освен поробването на Балканите. Единствените които можем да им окажем отпор това сме ние българските национални поставяйки нашата военна доктрина на расова основа. Унифицирането на титлите и воинскити звания със световните измислени от невежи във военно отношение народи е интернационална папагалщина под чийто покровителство навлизат посредственоста при заемането на високи държавни постове и съще временно това става и във войската  като по този начин поставят народната общност в ръцете на егоистичният лумпениат откривайки път  за чуждорасовият елемент да навлезе в армията ни и да я разяжда отвътре, който отгоре на всичко,че изпълнява чужда поръчка, ами обладава ниски воински качества.

     БОИЛЪТ(боляринът) е основната титла на висшата българска аристокрация .Може да бъде боила-багатур,боила-таркан и боила колобър по длъжност.С боила –колобър ние наричаме нашите стари съратници които са посветили  целият си живот на националната ни кауза, без да са отстъпили когато и да било от нейните принципи .На воина не са нужни богатства ,а добро и чесно име.

       Боилът и Тарканът са хора с развити свръхчовешки качества.отличието което подхожда на тяхната осанка,е двуострата брадва — символ на Арийската хероична традиция.

     ВЕЛИКИ БОИЛИ---те са висшите представители на расата и нацията по наследство идващо от най- дълбоката древност.Всяка подмяна води до разрушаване на държавноста и загиване на държавата. Великите боили са шест на брой всеки с определена длъжност. Заедно с Кана съставляват Съвета на Седемте най-висшият орган на държавната власт: към тях спадат:

     КАВКАНЪТ-пръв наместник на Кан ювиги в държавните и военните дела. Кавканът е началник на българската армия, Той трябва да има високи духовни, нравствени и воински качества.Той е духовен наставник и учител на българското воинство, знае се, че нашите духовни учители са били и големи майстори на меча.Кавкана най-добре от всички воини познава дълга към Отечеството и Кан ювиги ,и ги възпитава у воините с търпение, настойчивост, със строга но височайша справедливост.

       Ичиргу боилът- пълномощник на Кан ювиги във външната политика, първи царски министър .      Боилът –Колобър –пълномощник на Кан ювиги в духовните дела.                                                     

                                  

                                         ТИТЛИТЕ НА ВЛАДЕТЕЛСКАТА ДИНАСТИЯ:

            КАНАРТИКИН – престолонаследник на Кан ювиги.Канартикина управлява успоредно със своя Баща Кан ювиги,като наравно с него дели несгодите и голямата отговорност в управлението на такава голяма и велика държава каквато е била тогавашна България.Канартикинът имал очевидно твърде големи правомощия в Българската империя. Като се има предвид консервативността на древните българи (днес тази консервативност не се е изменила кой знае колко), то отговорностите на Канартикина са били равни на тези на неговият баща Кана ювиги. Освен, че участвал рамо до рамо със своя баща , или с кавкана, то той можел да бъде и главнокомандуващ във важни военни кампании. Известно е, че такава война е водил и великият Кан ювиги Расате още като канартикин. Този начин на управление е още от най -дълбока древност, и е пренесен по късно от Великата династия ДУЛО, в европейската ни държава. След прогонването или поради големите дифузионни процеси при преселението ,Династията Дуло е била заменена от (ВИХТУН) бездарната и покварена династия Вокил ,и след това от поевропейчените Асеневци които отделяли място на своите канартикини като на едни безгрижни лентяи, до възкачването им на престола.

                                КАН ЮВИГИ – от Бога владетел. Той е получил своята власт от Тангра и е негов наместник на земята. Тъй като осъществява власт над трите съсловия: духовенство, воинство и черноработничество негов символ е змеят. Митично същество властващо на всички световни равнища .Кан ювиги стоял начело на държавата като пълновластен владетел,върховен военноначалник той е поставеният от Боговете който трябва да води своя народ сомостоятелно. Кан ювиги винаги се съвещавал с най-знатните родове на империята които живеели  в главният онгъл ,повечето от тях.Тези които не живеели в главният онгъл били повиквани когато има Болярски съвет.В управлението на държавата и в предвождането на войските волята на Кан ювиги била закон. Той имал пълно право да действа така както намери за добре.Най-подробно в китайските летописи се описва държавното, народностното, военното и племенното устройство на хуногундурите (хунорите) Това превъзходно устройство характеризира единствената до сега добре известна и и широко позната черта,ярко отличаваща древните българи от другите народи. Основата на това устройство е ТРОЕНЕТО- разделянето на три Така държавата се деляла на три области –СРЕДИЩНА –ЛЯВА ИЗТОЧНА,И ДЯСНА ЗАПАДНА. целият народ също се делял на три части средищна, лява и дясна;войската също имала прочутите и по –късно три главни армейски корпуса –средищен ляв и десен. Племената влизащи в империята имали по три орди-средищна,лява и дясна. Отделните родове също са били подразделени на леви и десни спрямо главният средищен род,а дори и всеки род си имал своя права черта-ок и дясно и ляво коляно. При това троенето не било самоцелно или родова, а нареждане от центъра който се управлявал еднолично от Кан ювиги, на което продължителността зависела от ситуацията и нареждането на Кана. Кан ювиги управлявал не сама средищната област и не ръководел само средищния главен отряд но същевременно цялата държава и цялата войска. За осъществяване на управлението Кан ювиги назначавал своите синове,за лявата област бил назначаван Канартикинът т.е. престолонаследникът –той носел званието то-ки. Пръв негов помощник и управляващ дясната област бил начначаван кавханът (който задължително е от Владетелският род син или брат на Кан ювиги).Той носел званието кок–ле.Тази особеност на троенето са дадени в китайските летописи даже и за най-малките български стражеви орди които бродели,пръснати из Таримската котловина,Памир, Кунлун, долината Ариана и Каракум. В китайските летописи е казано изрично,че ВСИЧКИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИМАТА ВЕЛИКИ КАНОВЕ БИЛИ НАСЛЕДСТВЕНИ.

                            Тази свещена ерархия И ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО признаваме днес,на нея залагаме бъдещата българска държава,която ние национал-расистите ще възродим изваждайки я от блатото на демократската духовна нищета. Ние можем да постигнем това със свещенна клетва и ясното съзнание,че създаването на НАЦИОНАЛНА основаваща се на расово-воинските ни добродетели БЪЛГАРСКА ВОЕННА ДОКТРИНА днес е абсолютно задължително, налагано ни от обстоятелствата, създадени от поредица продажни небългарски правителства. ДА! Днес това е историческа необходимост. Аз съвсем съзнателно създавам национална военна доктрина извиквайки от древността нашата родово –расова военна същност,включвайки се в Евро пейското национално-расово освободително движение Това започва с отхвърлянето на всички будалащини съчинени от кабинетни “учени” натворили многобройни теории за произхода на българите, като постоянно ни хвърлят във всички посоки на света, съчинявайки и налагайки ни и то със сила славянска, тракийска, тюркска и какви ли не още чудатости. Има обаче един “историк” Лъжедоктор Николай ЮдаПанайотов който ни изкара изгубеното (или по-скоро иска да ни изкара загубеняците) еврейско племе и още, че най-древната столица на евреите била около Корнобат.Била, около на баба му хвърчилото. Антропологическите изследвания обаче потвърждават единният ни индо-европейски генетически корен с другите европейски-арийски народи. Тъй като са изяснени произхода и общността на индо-арийците, аз много се очудвам как още евреите не са се писали клон от индоевропейците, но с още няколко ЮдаПанайотовци и това може да стане. Евреите са семити смесени с някакво негърско племе което уродствало телата си, от там евреите се сдобили с обрязването. Което въпреки разните приказки за чистота и тем подобни глупости (колко време ще стоиш некъпан ако си обрязян) си е едно уродстване подобно на пробиването на носа, опъването на ушите, слагането на гривни на вратовете на жените и пр. Такива уродства са присъщи на негърските племена. Е, обрязването при евреите има други ,сатанински ,измерения.

                               Еднаквите ни, обаче, воински добродетели с европейските народи и най-вече с германците не оставя никакви съмнения за произхода на българите. И още нещо докато при гърците връзката с древните елини като Платон,Есхил, Омир,Сократ, Софокъл, и днешните гърци да е твърде изтъняла, то българите които не познаваме робовладелството и поради това сме с по -висока расова чистота., от където е и мята надежда,че ще оцелеем макар и с големи усилия,за разлика от елините които са загубили расовите си качества поради смешение с робите от негърско-арабски произход и расово непълноценните плод на смехотворната идея наречена демокрация, то ние българите сме запазили воинските и расовите си добродетели .Природата ,животът не дава нищо даром всичко е борба. Трябва да имаме предвид,обаче, че тази разнородна паплач от осемдесет процента която днес се е писала на езиков принцип българи, неможе да принадлежи към арийските народи и съответно към българският народ.  Цялата човешка история е пронизана от тази борба за уникално място и значение в световният исторически процес. Извън него остават или изчезват всички народи които не създадоха държави или пък днес са на път да загубят своето вековно съществуване. Големият немски философ Хегел вижда началото на истинското историческо развитие в Персийската империя. Персите са първият исторически народ….имайки предвид,че докато други големи народи като Индия и Китай водят съвсем естествен път на развитие в Персися започват развитие и преврати,които свидетелстват за историческо съзнание, и още: от Персия започва преходът към Гръцката култура т.е.към Европейската. Да това може и да е така но Хегел разглежда това като Изток. Аз обаче смятам,че Персийската империя е едно от началата на Арийската култура и история. Не трябва да се мисли за Персия като изток. Някога Персия е била може би най-голямата и дълголетна Арийска империя. Днес Иран не е Персия. Всички арийски народи приели исляма, който толерира расовото смешение и смесването им с негроидната раса, днес са съвсем друго,те са загубили своите арийски добродетели  занижаваики расово-генетическите си дадености. Не се заблуждавайте от така наречените учени или образовани араби,негри и евреи,това е като да научиш коня, кучето и маймуната да ти подражават. Всички родеещи се преди хилядолетия с индоевропейските народи които са имали нещастието да правят своите набези на Юг са загубили своята чиста арийска кръв. За което,може би,аз единствен най-дълбоко съжалявам. Народите които са минали на Север обаче това са нашите братя от индоевропейското семейство това са Арийските народи с тяхната съдба искам да се запознаем  Защото по въпроса Изток Запад Хегел е написал всичко и едва ли някой би се осмелил!

              Изясняването на човешката история започва от здрача на най-ранната история на. Рождението и смъртта в цялостната история на човечеството не е протичало различно,отколкото в отделните цивилизации или в кръговрата на физическото съществуване на отделният човек.Казано е, че човешкият живот се състои от двадесет и седем годишни цикли, а в последният стадий на старостта той угасва поради неизбежния процес на физическата смърт. Подобно на него и историята на човечеството в един момент угасва от циклична природна смърт,а в някои случаи не природна, катастрофа.Това е период, през който всички предишни знания подлежат на унищожение и заличаване с изключение на някои мистериозни следи от тях, които оставят и занапред в паметта на хората  Когато човек се роди на този Свят, той има много малко спомени от предишният си живот ,ако изобщо ги има ,това се дължи на новият му мозък. Има обаче щастливци, които запазват способността си да помнят предишният си живот чрез пламъка на кръвната памет, проявяваща се в психическата им дейност. “Да анализираш познанието за самият Себе си, това означава човек да знае откъде е дошъл, както и накъде отива “…..  Едгар Чаис

                 Всички мъже и жени,живеещи днес, независимо дали приемат или не, имат тревожно усещане за самите себе си, едно чувство за предстоящ сблъсък,заплашващ човечеството и цялата планета, и това усещане ни спохожда извън ежедневието. Ние чувстваме това така, защото защото вече сме го преживяли в миналото, може в някакви далечна предисторическа цивилизация. Нашите кратки спомени могат да ни предпазят от непрекъснатите потенциални опасности под краката ни както винаги се стремим да се предпазим от горещата, кипяща реалност в дълбините на земните недра, или случайно прелитащите небесни тела, които винаги ни заплашват от космоса. Фактът, че ние сме живи и в съзнание в нашият свят в настоящият момент, е не само феноменално—то е абсолютно чудо! Вътрешността на планетата Земя има потенциалната сила да избухне във всеки един момент, или цели континенти могат да потънат под океана, или да се пречупят на две под натиска на разрастващият се полярен лед. Дори най-слабата температурна промяна може да предизвика гибелта на всички хора.Ние изключваме тези всевъзможни ужаси от нашият разсъдък,но ние никога няма да бъдем в състояние да забравим тази действителност, понеже такива страховити събития са се случвали в миналото и ще се случват и занапред.

                       Тези кратки десет хиляди години от нашата записана история са напълно достатъчни за забележителният възход на човочеството, така че смешно е да твърдим,че сега ние живеем на върха на един златен век на човешкото развитие. Нашите велики прадеди,които построиха великолепните  цивилизации на нашето историческо минало ,биха се отвратили и погнусили от това ,което сме станали след такова велико и благородно начало. Ние преживяхме една голяма духовно деградация и обезчестяваме нашата планета с неразумният си начин на живот. Много учени -генетици стигат до извода,че цивилизацията причинява бавна дегенерация на човешкият материал, като дава възмож ност на лица, носители на вродени мутации , да живеят и да се размножават –такива генотипи в приро дата бързо биха изчезнали. Това е най-съществената причина за цялото зло, което днес гнети Арийската раса и многото народи, които са се обособявали, развивали, умножавали, борили и умирали след по-силните времена на нашата раса. Дори и немалкото арийци днес да се чувстват Арийци, те даже незнаят какво точно означава думата Ариец.

                         Едно от най-значителните научни открития на ХІХ в. Беше откриването на произхода на всички индоевропейски народи. Главните арийски клонове според някои са пет но ние знаем,че арийските племена според индийците са петнадесет. Това са петнадесет рода разраснали се по късно в цели народи към тях освен древните и сегашни българи също и древните хунори са и елини, келти ,тевтони ,словени. За да знаем произхода и еволюцията на Арийските народи, ние трябва първо да сме наясно с причините за техните големи разселвания.За да направим това,ние трябва да се върнем назад към страшните катаклизми, които са променили географията на Света. Това е било време на големи преселения на расите,  когато цели континенти са потъвали, и цели земи, където е кипял живот  са потънали в забрава под дебелата покривка на полярните ледове. Нека да започнем от последната велика цивилизация от преходната историческа ера –Атлантида, която е съществувала приблизително преди 11 600 години според спомените на оцелелите от тази чутовна космическа катастрофа. От нея сегашният Ариец –европеец е получил светлината на познанието и мъдростта с които беше в състояние да открие нов Златен век и да създаде Седемте чудеса на Света. Можем ли изобщо да си представим ужаса на внушителната гледка, когато пред очите ни потъва цял един континент? Съвсем естествено е, че тези малко оцелели са били принудени да избягат далече от този кошмар-където техните лодки и нозе биха ги отвели. От тези Арийски народи по-късно са се обособили индо-европейците, които са странствали и са се заселвали по далечни южни и източни земи. Най-задълбо ченото изследване на Атлантида ,подкрепено с най-последните научни факти и открития може да прочетете в книгата  “ Атлантида –осмият континент” от Чарлз Берлиц.

                           В зората на нашата нова историческа ера Атлантида вече е била изчезнала но не и забравена. Споменът за нея е останал жив в паметта на арийските народи под много различни имена. Тя се е намирала край северните брегове на Африка и е назовавана от древните арийски автори като Атлантес, Атарантес Атлантон. Картагенските мореплаватели са я знаели като Антила. Уелсците и англичаните наричали този изгубен рай Авалон. Баските, които и досега вярват, че са преки наследници на Атлантида я наричат Атлантика. На португалски е Атлантида, а на испански Аталая. Бабилонците са наричали западният рай Аралу. Египетските йероглифи съобщават за морски битки с атлантите които са наречени аментите от рая на запад,страната на мъртвите и пристанище на божествената слънчева лодка. Забележителната прилика между думата Аменти и името Амен показва нещо повече от съвпадение, понеже първият египетски бог е наречен Амен (Амон) Ра. Християните и до днес завършват своите молитви с Амен (Амин), а повечето от тях не съзнават,че така отдават своите почитания към Амон Ра, както и към Атлантида. На основата на думата Атлантида са възникнали много имена които не будят никакво съмнение, през Мексико и Централна Америка ние продължаваме да намираме останки от спомена за Атлантида в имената Тлапалан, Ацатлан и Ацлан. Още по-надолу в Южна Америка, конквистадорите са открили в земите на Венецуела селище, наречено Атлан ,обитавано от хора ,които те са нарекли “бели индианци “. Ранните изследователи във Висконсин (САЩ) са открили укрепено селище до езеро то Мичигън, което жителите му са наричали Ацатлан.

                      Викингите са вярвали,че чудната страна на Запад се нарича Атли и точно том нашите предшественици тевтонците са отнасяли Валхала, мистичната земя на самовъзраждането, битките и пиршествата. Арийците които са се отправили на изток от потопената Атлантида,са се заселили в Древната Бактрия в Средна Азия. Там според древните източници, се е намирала страната Ария на народа Арии(Ариана Вайджа според свещената книга на Арийците Зент Авеста. Днес окончателно се разбра,че старата родина на древните българи е Бактрия или както те са я наричали Балхара или Балк…

……………Ето какво пише Херодот за българската царица Томирис “Царица на масагетите-българите била жена понеже мъжът и умрял, името и било Томирис. Кир Царят на персите и всички обединени народи на древното Двуречие, на реките Тигър и Ефрат ,покорител на Вавилон, негов васал била и Древна Гърция,и пр. изпратил хора да я искат за негова жена. (Томирис е Царица на древна Бактрия или Балк правилно е да се нарича Тамара). Но Томирис разбрала, че Кир не искал да се ожени за нея а искал царството на масагетите и му забранила да и се мярка. След което Кир, понеже хитростта му не минала, повел в поход войската си открито към р.Аракс срещу масагетите-българите ;прехвърлил мостове през реката, за да мине войската, а върху ладиите за преминаване през реката издигнал бойни кули. По същото време, когато Кир Велики се трудел, Томирис изпратила глашатай да му каже следното; “Царю на мидийците,преустанови усърдието си ; не се знае дали това, което вършиш, ще ти е от полза; спри се и си царувай над своето, овладей се и ни гледай спокойно как управляваме хората над които имаме власт. Разбира се, аз знам ,че няма да пожелаешда се възползувашот тези съвети и ще постъпиш всякак, но мирен няма да стоиш. Но хайде,  щом сърцето толково не те сдържа да си премериш силите с масагетиете-българите ,остави тази мъка с прехвърлянето на  мостовете, изчакай ни да се отдалечим от реката на три дни път и навлез в нашата земя. Ако ли предпочиташ да ни приемеш в твоите земи, ти направи същото”. Като чул това, Кир свикал първенците си и като ги събрал по средата на стана, изложил им работата  искайки им съвет кое от двете предложения да приеме. Мненията съвпадали за едно и също: да се приеме Томирис и войската на територията на Персийската империя. Само пленения от Кир преди време лидийски Цар Крез, който присъствал на съвещанието на военният съвет останал недоволен и изказал противно мнение и рекъл ето това: “Царю, и по-рано ти заявих, щом Зевс ме е дал на тебе ,то аз, усетя ли някяква опасност за твоя дом, да се старая според силите си да те предпазя от нея. Моите патила, тъй като бяха безрадостни,ми послужиха за урок. Ако ти мислиш,че си безсмъртени че предвождаш също безсмъртна войска,не си струва труда да ти излагам мнението си: ако обаче разбираш,че и ти си само човек, който стои също над такива човеци, то най-напред недей да забравяш за човешките работи и знай, че са като колело-то се въртии не позволява никому да има постоянен успех. Във всеки случай за сегашното събитие съм на противно мнение. Защото ако решим да приемеш неприятелите в страната си, ти ще се натъкнешна следната опасност, а именно-ако бъдеш победен, ще загубиш освен всичко и цялото си царство. Очевидно е,че масагетите-българите, ако победят, няма да побягнат назад, а ще тръгнат към държавата ти. Ако победиш, няма да спечелиш толкова, колкото ако си преминал на тяхна територия и като победител ги преследваш, докато бягат; защото ще се получи същото положение като горното, но на тяхна земя-ако победиш противниците си, навлизаш право в царството на Томирис. Освен това , от друга страна, би било срамно и недопусимо именно Кир син на Камбис, да отстъпи пред една женаи да се оттегли от земята си. Аз мисля, че тъкмо сега трябва да преминем на другия бряг на реката и да напреднем толкова, колкото масагетите отстъпят; а от там да постъпим по следният начин и да се опитаме да ги победим. Доколкото съм чувал, масагетите не познават благата (Херодот има предвид ,че българите живеели скромно ,като спартанци и не познавали разпуснатият начин на живот),които имат персите нито пък някога са изпитвали големи удоволствия (въпрос на нравственост; за древните българи саможертвата за благото на своя народ стояла над всичко ).Тогава да заколим за тези мъже, без да жалим ,много добитък и като го приготвим, да им предложим в нашия лагер пиршество. Да им предложим освен това и кратери с неразредено вино, и всякакви яденета. Като направим така, да оставим по-слабите войници, а останалите да се върнат при реката. Ако не се лъжа, онези, като видят толково много благи неща, ще се нахвърлят върху ими за нас от там нататък остава да покажем големи подвизи “.

                           Това били противоположните мнения. Кир изоставил предното възприел Крезовото и съобщил на  Томирис да отстъпи-щял той да премине реката и да настъпи срещу нея. Тогава Томирис се дръпнала навътрев земите си, както била обещала преди това. Кир напреднал на един ден път от р. Аракс и изпълнил съвета на Крез После заедно със силната част от войската си се оттеглил обратно при реката, изоставяйки онези войници, от които нямало полза. Тогава масагетите-българите нападнали с една трета от армията изоставените според стратегическият план на персийците и ги избили;после забелязали приготвения пир и като победители седнали да пируват; натъпкали се с ядене и вино и заспали. Тогава персите се нахвърлили и избили много от тях, още повече пленили; между пленниците бил и сина на Томирис който предвождал войските на масагетите –името му било Спаргаписес. Като , узнала за това Томирис изпратила вестител при Кир да му съобщи следното: ”Ненаситни кръвопиецо Кире, не се възгордявай от станалото. Не се възгордявай дето с плода на лозата, с който се тъпчете и подлудявяте дотолкова, че като ви слезе виното в тялото, на устата ви излизат злосни думи—та не се възгордявай, дето с тази отрова и с подлост ,а не със сила в битка успя да надвиеш сина ми. Сега ме слушай добре какво те съветвам: върни ми сина и си върви ненаказан от тази земя, въпреки, че с измама изби една трета от войската масагетска. Ако не направиш това кълна се в Слънцето, господаря на масагетите, че колкото и да си ненаситен на кръв аз ще те напоя ”. Кир обаче не обърнал внимание на думите,които му били предадени. А синът на Томирис, Спаргаписес, когато виното го отпуснало и научил в какво нещастие се намирал, помолил Кир да му развърже веригите. Веднага щом го развързали  и станал господар на ръцете си, той си сложил край на живота. Ето по какъв начин умрял Спаргаписес. А Томирис, тъй като Кир не се вслушал в думите и ,събрала цялата си войска и го нападнала. Тази БИТКА ОТ ВСИЧКИ БИТКИ СТАНАЛИ МЕЖДУ ВАРВАРИ, АЗ ОПРЕДЕЛЯМ КАТО НАЙ-СТРАШНА. Доколкото успях да науча ,тя се развила така. Отначало както разказват—застанали една срещу друга, двете войски се обстрелвали с лъкове, а после, след като си свършили стрелите, се нахвърлили едни връз други и продължили с копия и мечове. Дълго се билии никой не искал да отстъпи. НАКРАЯ МАСАГЕТИТЕ-БЪЛГАРИ НАДВИЛИ. ПО- ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ПЕРСИЙСКАТА ВОЙСКА ПАДНАЛА НА САМОТО МЯСТО, А САМИЯ ЦАР НА ПЕРСИТЕ  ВЛЕДЕТЕЛ НА МНОГО НАРОДИ ПАДНАЛ УБИТ СЛЕД КАТО ЦАРУВАЛ ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ. Царица Томира с пълен с кръв мех търсила трупа на Кир и като го намерила натопила отсечената му глава в меха.Тя изпълнила обещанието си да  го напои, него алчният ,ненаситният за българска кръв Кир.

                    Масагетиет носят облекло подобно на скитското, и водят начин на живот, подобен на скитския; бият се и на коне и без коне (владеят и двата начина), стрелят с лък, хвърлят копие и обикновено носят сагари. За украса използват злато за главата, коланите и ремъците .По същият начин стои и въпросът с конете им: около гърдите им слагат медни ризници, а поводите, юздечката и начелниците украсяват със злато. Не сеят нищо, живеят от животните си и от риба която изобилства в река Аракс; пият мляко. Главния Бог който почитат,е Слънцето,на което принасят в жертва коне….”

                                                                                         (Херодот История)

           Предполага се,че от там е дошъл арийският Бог Вотан,с Азите от Азия. Според някои арийският Бог Вотан или Один е бил легендарен герой който бил, поради подвизите си,обожествен и,че Той е от рода на Азите. За това Аз не гледам на Азия като континет отделен или собственост на жълтите китайци, или черните индийци, а като прародина на древните българи и защото, като смятам, че “случайно съвпадение “ няма често си задавам въпроса защо ние българите единствени в цял свят казваме, като посочваме Себе си- АЗ- и смятам, че това не е случайно. Но разбира се това е работа на изследователите.Последните разкопки от Китай (Таримската котловина –където пак според исто рическите изследвания са живеели български племена които са опитомили коня преди повече от 7 000 години преди сегашното летоброене и са го направили най-страшното бойно средство.), та в същата тази Таримска котловина извадиха на бял свят много гробове на на Високи светлокоси Арийци. които свидетелстват за арийските поселения от преди пет хиляди години. По това време Таримската котло вина трябва да е била истинска райска градина –плодородна, обилно напоявана от многобройни и пъл новодни реки и потоци които изливали водите си в езерото на Таримската котловина, Свен Хедин от кри старото легло на на долното течение на река Тарим и старото корито на езерото, а край брега му намери останки от развалините на някогашното селище Лоу-лан или Дуо-лан или Дуло. Река Тарим преди около 1 700 години променила леглото на долното си течение в южна посока. В резултат старото езеро пресъхнало, околността му се превърнала в пустиня и селището Лоу-лан било изо ставено. Но както предсказа Свен Хедин водите на река Тарим отново се върнали в старото си легло и предишното езеро е вече възстановено, а животът започналда се съвзема в неговете околности. В миналото езерото е носило различни имена, едно от които записано по няколко различни начина може да бъде четено само като Българско езеро.

                                 Друг задълбочен изследовател Фердинанд Рихтхофен и един от най-добрите познавачи на Средна и Източна Азия, смята Таримската котловина за прародина на на всички азиатски и европейски народи, в древността, а също така и за огнище на първата човешка култура. Това твърдение макар поддържано от едни е силно оспорвано от други, които намират в него само една недоказана хипотеза. Много от предложенията на Рихтхофен обаче, особено относно Таримската котловина, се потвърдиха от изследванията на Свен Хедин и неговите сътрудници –китайци и европейци, както и проучванията и на други изследователи, като Оруел Стайн. Както и установяването от Де Сосюр на достоверността на китайските летописни сведения за далечното ни минало, като например тези от “ Яо- диен”, съпоставено с изследванията и известието на Кисельов за намерени кости от опитомени коне в погребения, датирани от ІІІ до началото на ІІ хилядолетие пр. Хр (цитат съч,с. 25,47), ни позволява да смятаме за възможна появата на опитоменият кон с няколко века по-рано ---към началото на ІІІ хилядолетие преди сегашното летоброене.    

                                   След пропадането на Атлантида името Вотан се съхранява на много различни места и дори в далечната Южна Америка. Педро Корцо, проучвайки перуанското крайбрежие в про дължение на четири години,съобщава че навсякъде в храмовете е виждал дървени или каменни статуи на Бог,наречен Гуатон. Това означава “ Вихър “,еквивалент на тевтонското име Вотан, древният бог на бурите, маите също го наричат Вотан. Не е тайна,че според съвременните археолози и исто рици, ранните цивилизации на маите са създадени от арийски заселници от двата потънали кон тинента Лемурия и Атлантида. Боговете от тази ера,като Вотан, Кукулкан, Кетцалкоатъл са известни като бели богове, показват поразително сходство с водещите центрове на цивилизацията от онова време Кукулкан съвпада с великият келтски херой  легендарният Кучулан.

                            Арийската духовност винаги се е основавала на слънчевият култ. Идеята за неугасващият огън стои в основата на най-старите религии на бялата раса, именно затова е тази книга, не може да угасят евреите и техните слуги вечният огън на борбата за свобода завещан ни от нашите прадеди, древните болг-арии. Ранните племена населили Италия, са въвели култа към огъня на Веста. Крилатият слънчев диск е бил един основен символ на ранните арийски цивилизации. Арийците са били войнствени, като боговете, които са почитали, също са били и добри земеделци; но над всичко друго те са притежавали,притежават и днес божествената дарба за творчество,висок интелект и изобретателност.

                        ………Представителите на бялата раса освен материалното добруване имат стремеж към духовно израстване ,това е първият свещен закон на Арийците …….

                          Името АРИЕЦ се извежда от санскритски корен АРИЙ, което значи благороден. Едно име, което съответства на генетически заложената представа на европееца за своята раса. В този порядък на мислене ние можем да се запитаме какво всъщност означава името европеец? Европа не е мястото където се е появил европеецът, той е бил (европеец) ариеца, още преди да се засели тук. И това си наследство той дължи на далечното влияние от преселническия период, през който той, се е закалил и е развил характера си.

                                         Как индоевропейските народи са се обособили от ариите? Гибелта на Атлантида връща човечеството в каменния век.Сведения за Гибелта на Атлантида се намират в древните свещенни книги на индианците КИЧЕ , при народът мая в свещенната книга Попол-Вух, нашите свещенни книги Ведите ,също и в съчинението на Платон “Критерий”.В съчинението на Платон ”Критерий” той Платон пише ---легендата за Атлантида е истинска,което е потвърдено от Солон един от седемте най -уважавани елински мъдреци,.Солон е живялв 638-559 год.преди сегошното лето броене. Той дълго време е живял в Египет, където се срещал и беседвал с един от най-мъдрите и учени жреци на Египет, който накога е съществувал, Сончис от Саис. Беседата за гибелта на Атлан тида се е състояла в 560 година, до сегашното летоброене. По свидетелствата на Сончис Саиски гибелта на Атлантида се случила преди 9 000 години смятано от деня на беседата.Това съвпада с големите премествания на земната кора в онази епоха. Сончис напомнил по време на беседата , освен,че посочил Атлантическия океан като място на Атлантида, а не Средиземно море ,то той споменал на Солон за мита който имат елините за Фаетон. В него се говори, че когато сина на Зевс откраднал огнената колесница от баща си,  на небето се изменил пътя на Слънцето. За наказание Зевс го поразил с мълни и на Земята –Мизгард избухнали пожари. Зевс изпратил големи дъждове за да изгаси пожарите образувал се Потоп. Има много теории за гибелта на Атлантида и забавяне развитието на човечеството-----Едната е, че някакъв огромен космически обект се е втурнал в слън чевата система, от Космоса, ударил Мидгард-Земята и обърнал посоката и на въртене, климата за почнал да става студен, защото Земята след удара се отдалечила от Слънцето,настъпил ледниковия период. Другото което също е доста интригуващо е епоса “Рамаяна” и “Махабхарата” където според тълкувателите е описана ракетно-ядрена война. Това е територия на изследователите!

       Подобно нещо е записано в Нашите арийски свещенни книги Ведите. Ето какво пише там:

      “…..И ще изполват хората                                                     а там къде то са се плискали вълните на морето

       Силата на стихията Мидгард-Земята                                    ще се появят високи планини,

.    . И ще унищожат Малката Луна                                              покрити с вични снегове

       И своя Свят прекрасен …                                                      Хората ще се крият от отровни дъждове,

       И ще се завърти Свещенния Кръг                                         носещи смърт,в пещери,

       И ще се ужасят човешките Души                                          и ще започнат да се хранят с плътта на животните,

       Велика Нощ ще настъпи Мидгард-Земята                            защото плодът на дърветата ще се напълни с отрова

       И Огън Небесен                                                                       и много хора ще умрат,

       Ще унищожи много краища на земята…                              и ще станат храна…

      Там където са цъвтели прекрасни  градини,                          Отровените потоци на водата ще донесат много смърт                            

       Ще се простират Ограмни Пустини                                       на Децата на Расата Велика

       Вместо живот раждащ, суша                                                  и Потомци на Рода Небесен

      Ще щумят морета                                                                     и страдания ще донесе на хората  жаждата …..”

 

                      Силата на тази катастрофа била толкова голяма ,че митичната втора Луна наричана Фата се разбила на късове и паднала върху Атлантида погубвайки я ,а с нея и голямата част от хората и науката на Предишното Човечество. Оцелелите потърсили места далеко от водата.те се  втурнали в азийските степи и планини, започва създаването на арийската раса.Първите около 4 000 години протичат в оформяне на расите и колонизиране на земите освободени от разтопените ледници. Хората от бялата раса заселват склоновете на Хинган, Ирийските планини–Алтай, Уралските планини и Скандинавия. Сибир бил също бързо заселен. Към края на 4 000 бялата раса започва усвояването на Монгалските степи ,Манджурия,Примориято,Таримската котловина .Памир и Хиндокуш, Котло вината Ариана,Персия Иран,Корея и Япония. Усвояването на Азия продължило дълго,до появата на индоевропейците-арийците в  Европа. Изглежда след като са напуснали своята прародина, ариите са се разделили на различни народи, които стъпили на европейска почва, са отбелязали своята поява в историята. Индоевропейците съвсем не са нещо еднородно Гърците се различават от римляните, римляните от българите, българите от словените,словените от келтите, келтите от тевтоните и т.н. Да,обаче,общата им генетико-биологическа форма се е съхранила сред всички арийски племена, и тя ги свързва в едно цяло от зората на техният произход. Генетическият облик определя Арийската раса, а не езикът или политически ограничения или мракобесното християнство, в които мнозина вярват, подлъгани от днешните врагове на Арийската цивилизация.

                                  Днес след ужасяващата кръвопролитна братоубийствена война наречена от нейните подстрекатели евреите Втора световна, нашата военна мощ е доведена до една шайка милиционери които бият и убиват своите народи подучвани и манипулирани от еврейските бандити, нашата обща Арийска култура преживява ужасен упадък и дегенерация. Тя е изопачена от “хора “,ко ито са и съвсем чужди и дори враждебни ,и чиито душевни и морални ценности са съвсем различни от тези на нашите благородни и расово-осъзнати прадеди. При тези исторически обстоятелства ариецът е длъжен да се бори за своя живот, тъй като това положение застрашава неговият вид.Това в още по голяма степен се отнася и за българите, и тази борба преминава през създаването на БЪЛГАРСКА ВОЕННА ДОКТРИНА НА РАСОВО ОСНОВАНИЕ и като смятаме, че наемната армия състояща се от бездушна , безрасова , и безродова паплач не отговаря на великите стремежи които си поставя арийс ката  раса и  самият български народ Аз поставяме основата на БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА . 

         Ние българските националисти, ще смажем под нашата желязна воля главата на съскащата еснафска , еврейско-масонска шайка.”

                       През 1911 год изследванията показват,че бялата раса е 700 000 000 т.е. половината от населението на Земята, днес тя е 8 % от земното население и продължава да намалява, докато по низшите раси заедно с мелезите надхвърля 6 милиарда. Видно е, че трудно можем да изхранваме тази сган от патологични търтеи водени от още по безотговорна и алчна шайка от евреи и масони  които не разбират ,че ако бялата раса изчезне всичките тези паразити ще се върнат към каменната брадва ,копието и стрелите .Защото не предприемем ли твърдо курс към обединение на всички бели народи в едно ЕВРОПЕЙСКО РЕВОЛЮЦИОННО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ много има да си блъскаме главата в загадката, че как така белият човек, господар на Земята от полюс до полюс, е допуснал за краткият период от сто години да се откаже от водещата си роля да се оттегли от мястото си на водеща сила ,така ,че днес е в безпътица , докато вчера неговото господство беше неоспоримо .

                         Ако Арийската раса не си възвърне контрола над своя инстинкт за самосъхранение, тогава нейното изчезване от лицето на земята в края на този век ще е неизбежно. Битката пред която сме изправени не е с някакъв външен враг а с врагът вътре в нас самите. Да пробудим в себе си онова нещо, което подтикваше нашите деди към небивал възход---ВРОДЕНАТА ВОЛЯ ЗА ЖИВОТ. Волята, която изгражда изключителната храброст, волята, която води хората напред да рискуват живота си за благото на своя народ.Тази воля винаги е била една генетическа характеристика на ариеца, подхождаща на неговият непреклонен нрав и биологическа определеност.

                            Арийската раса не е била така отстъпчива в миналото, както сега през този упадък на цивилизацията. Включването в европейското национолно революционно движение ще даде жертви ,но няма растеж без жертви. Няма живот и щастие за нас без грижа за нашата раса. Разширяването на бялата раса и последвалите дифузионни процеси между самите арийски народи е тайнството което ние следваме. Ние българите идваме от Тарим, но ние сме част от арийците и това, че сме се придвижили под насилие от други народи или поради някакви други причини няма никакво значение от био-генетическо гледище. Затова от тук нататък ще резглеждаме арийският-български народ не като нашественик на чужда територия а като земи необходими за разгръщането на творческият му гений. За които те даже и са воювали и са се прославили до небето.

                                 Заселилите се и развили своите Родови качества на Север от Китай хуногундури които след смъртта на Кан ювиги Атила започнали да наричат българи. Или болг-арии (Арийците на Болг) за да се подчертава арийският произход и да се предпазва от расови смешения. Даже и сега когато се върнем 5 000 хиляди години назад виждаме, че не сме загубили воинските си добродетели. Днешното положение на нашата армия се дължи на дълбоко и добре премислено предателство от страна на всички демократически правителства опитни и рафинирани манипулатори. С болшевиците въпросът е ясен, те бяха и са откровени предатели.

                                               След опитомявянето на коня и въвеждането му като основно помощно средство за внезапни, стремителни и унищожителни набези много азиатски но главно народите под римско владичество, са се запознали с нрава на българите и според своите писмени възможности или чрез устни предания са ни наричали с най-различни имена. Днес това вече няма никакво значение ние сме от народите наречени индоарии и всички други измислици са преднамерени и безплодни. Изследванията на учените Де Грот и Де Сосюр превеждайки най-старите китайски книги дават възможност да се погледне доста назад в нашето минало и в миналото на нашите предци. За тяхната духовна мощ, ненадминато държавно устройство и особения им господарски нрав, отвращението от робството и високата им нравственост които бяха известни като необясними явления за онези времена. Днес се изясняват като стройно развитие на една основна мисъл за вселената и света, и мястото в него на самият човек в единство с неговият род и Кан ювиги. Българската военна доктрина и българското националистическо движение нямат друг път освен в единен сноп пръчки с всички бели народи,под знака на нашата свещена свастика да участваме в национал-освободителното движение на европейските народи.

                                    Преди близо 5 000 хиляди години става едно знаменателно събитите което е тясно свързано с нашето по–сетнешно втурване в европейската история,като неоспорим военен факттор. По това време конят не бил известен на така наричаните “огнища на култура “. Те даже не се опитали да опитомят коня

………... Българската военна доктрина----е онзи неотразим устрем на конницата вдъхнал в душите ни космическата същност на познанието, позволил ни да оцелеем до най-нови времена, запазил високата ни нравственост, открит характер и високи воински добродетели …               ….Кавканът

                     Към 2 000 ггодина пр. Хр. Върху шумерската империя се нахвърлили идващите от северна Азия,така наречените  “Касити “ които водели със себе си коня. Към 1800 години пр. Хр. Каситите здраво се укрепили в Месопотамия и я владели 600 години. Пак тогава друг конен народ “ Хиксосите “ също водейки със себе си коня,нахлули и завладели Египет където се задържат дълго време. По същото време,китайските летописци започват да пишат за племена нахлуващи от север и северозапад които са вече ездачи –още по –опасни и страшни в своите набези. Създадената в Таримската котловина държавна доктрина от племената на Ариите, опитомяването на коня и с паметта на атлантите в себе си им дава възможност за по голяма волност, за нови борби ,завоевания и радост от бързите промени са били окриляни именно от възможностите които им давали бързите кончета български. С опитомявянето на коня ,хората водили до тогава заседнал муден и безмислен живот, сега се превърнали в откриватели ,взаимствали култури и сами създавали култура ,те се превърнали в горди и свободни за които не са съществували никакви препятствия по обширната Азия и Европа . НА ЗЕМЯТА СЕ ПОЯВИЛА НОВА ПОРОДА ХОРА, С ШИРОК  ПОГЛЕД, С НОВИ РАЗБИРАНИЯ И СТРЕМЕЖИ . ТОВА СА НАРОДИТЕ ЕЗДАЧИ,  ЕДИН ОТ КОИТО СМЕ НИЕ БЪЛГАРИТЕ .КОННИТЕ НАРОДИ ,НЕНАВИЖДАЩИ РОБСТВОТО,  НАХЛУЛИ В ЕВРОПА СЪС СВОЯ СТРОЙНА,СЪС ШИРОТА ДЪРЖАВНА ДОКТРИНА, ПОМИТАЙКИ ГНИЛОЧА НА РИМЛЯНИТЕ И РОМЕИТЕ. АРИЙСКИТЕ КОННИ  НАРОДИ ЗАМЕНИЛИ СВОЕВОЛИЕТО И БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ГРАДОВЕТЕ ДЪРЖАВИ, СЪС СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВНА УРЕДБА, И СИМВОЛИЧНИ ДАНЪЦИ .Най вече изградили стройна военна организация в създадените от тях държави която удивлявала всички народи. Днес тази държавна уредба –Столица, Главен град или Онгъл с определена територия е възприет и изгражда целият свят. Към началото на четвъртото хилядолетие тази нова порода вече господствала в равнинните степи на на средна и северна Азия –от бреговете на Великият океан до бреговете на Каспийско море и Волга.На север тяхното господство стигало до Сибирските ледове и Тунтрата а на юг през пустинята Гоби която вече не представлявала пречка за тях чак до долината на река Хуан-хъ, по нататък чак до река Инд и Месипитамия. Те разгромяват държавите на тогавашната култура в двете и главни огнища Двуречието и Египет на югозапад и Китай на изток.Възможността на –нашите прадеди арийците,като конни народи да преминават големи растояния ,им дава възможност да се срещат с новообособили се народи от техният род,напуснали родните си обиталища много преди това. По този начин без да се смесват расово започва все по-отчетливо да се открояват, когато в тях при набезите им започва за се пробужда чувството и съзнанието не само за общ прпоизход но и обща съдба. Общо взето китайците които доста си имали работа с нашите прадеди ги описват като високи, руси хора които задължително ходели с бради и показвали пренебрежително отношение към обработването на земята Съседните народи твърде скоро се запознали с особеният военен строй на българите и начинът им на воюване  Още от малки нашите предци се учели да яздат и да стрелят с лък .Децата с ученето да ходят се научавали и да яздят и да стрелят с лък. В случай на нужда децата се защитавали и се биели както възрастните.Обучаванието в боен дух било още на по-голяма висота –неможе да си добър воин без оренда.Още от деца в тях възпитавали ясна расова представа, свой –чужд.

                                 Обиталищата им тогава представлявали, обградени с валове и окопи селища, като главното селище наричали Онгъл За разлика от другите народи нашите предци смятали Родът за най-важното ядро –зародиш не само на своя народ но и на своята военна доктрина. Даже и днес след хиляди години родът е обект на най-голяма гордост у българина, което е чувство за достойнство и най-вече вярност към предците. На това основание днес ние трябва да градим военната си доктрина. Законът за поддържане на високи расови качества. Законът задължавал Кан ювиги да избира за жена винаги някоя девойка от знатните родове, като неговите дъщери се задължавали да се оженят за знатните болярски родове в империята.  Когато предприемали поредният си военен поход, по-старите и немощни вече воини им приготвяли най-добрата храна,най-топлите дрехи.Всичко най-добро отивало за воините.вярно, че днес това се изродило в вид на най-пошли веселби,но ние националистите бързо ще го поправим.

                          Военното устройство и начинът на водене на военни действия на българиите са особени и твърде различни от другите народи,и искам да добавя,че за разлика от римляни,гърци  перси ,македонци и др. българските военни действия били МНОГО ПО-РАЗНООБРАЗНИ.И като се има предвид, че българската войска се състои само и единствено от конница тогава представете си една триста хилядна конница застанала на една височина с разветите знаци на нашите предци и отдолу пехотинската сбирщина от 300 000 китайска армия която стои на колене пред българската армия цели осем дни очаквайки височайшата милост на Кан ювиги Мо-дун. 

             …… ….. Ето как самите китайци описват този случай ----- Китайският император Лиу-Бан започнал да се готви за война, като събирал многобройни китайски войски, въпреки, че по същото време водел преговори за мир с Кан ювиги Мо-дун.  Заедно с посланиците които китайският император трябвало да изпрати,вероятно по повод на водените преговори за мир, той изпратил и 10 съгледвачи, които да разузнаят силата и средствата за борба,с които разполагал Мо-дун. Обаче Кан ювиги своевременно прозрял играта на китайският император и наредил да се прикрива с каква военна мощ разполагат войските му. На китайските съгледвачи били показвани само стари и немощни воини и, стар изпосталял добитък, стари,болни,слаби и сакати коне, така че, както се оплакват в летописа китайците император Луи-Бан решил да нападне и така попаднал в клопката на нашият велик и могъщ Владетел Мо-дун.

                След като се върнали военните съгледвачи, от донесенията им китайският император се убедил,че този път ще може лесно да ни победи и сам лично повел войските си. Мо-дун по това време изглежда бил зает насевер с гоатсите или някое друго от сродните племена. Слабите конни отряди и малки орди, на които била поверена защитата на границата и които до сключването на договора сновели около китайските погранични райони започнали да отстъпват бавно пред многобройните войски на Луи-Бан ,като непрекъснато следели отблизо всичките им действия ,без обаче да се впускат в неравен бой. Напротив те като,че ли се стараели да не безпокоят много със своите нападения многобройните китайски войски. Отстъпвайки така и увличайки след себе си китайците, те изчакали пристигането на своя господар Кан –ювиги Мо-дун с цялата конница, която по онова време наброявала вече над 400 000 стрелци. И след пристигането на главното ядро на Мо-дун отстъплението продъл жи ло, но вече по негова заповед.

                  Китайският император Гао (Луи-Бан), като научил за пристигането но Мо-дун заедно с цялата войска,и като виждал,че въпреки това отстъплението продължавало,отдал това на няколкото малки и незначителни победи, които той бил одържал над отделни български отряди. Смятайки се вече за победител той изпратил пратеници до Мо-дун,които трябвало да му предадат от името на китайският император, че той го моли все пак да му даде възможност за едно сражение(Де Грот,с. 66). По това време китайските войски тъкмо се бил укрепил при Пин-чън. Преди обаче неговите пратеници да пристигнат при Мо-дун,китайският император неочаквано получил отговор. Едва що се остановили в своя лагер, китайските войски които наброявали около 320 000 души, китайският император би обграден от Мо-дун съвсем неочаквано от всички страни. Всички пътища за отстъпление били напълно отсечени. Определени конни части на нашите предци нападнали, разбили и унищожили тази част от китайските войски,която не била успяла да достигне до лагера на китайците. Китайската войска била обградена на възвишението Бай-дън. Луи-Бан, императорът на Китай и господарят на целият населен свят, за какъвто той се смятал се намерил изведнъж затворен с всичките си войски в една страшна клопка без всякаква надежда за спасени. Страх и ужас обзели както императора, така и цялата му многобройна войска. Положението било съвършенно безнадеждно. Император Луи-Бан не се и опитал дори да се измъкне от страшната клопка –такова ужасаващо вцепенение настъпило ---,че китайците не се и опитали със сила да разкъсат обръча който го обграждал от всички страни.Той отлично осъзнал безнадеждността на положението, в което изпаднал, и проклинал глупостта на своите военноначални ци .

                       Седем дни и нощи,преизпълнени със смъртен страх, прекарали китайският император, неговите военноначалници, съветници и всичките му войски. Седем дни и нощи, по време на които, както по-късно пеели китайските улични певци, нямало нищо нито за ядене, нито за пиене. Китайският император постоянно изпращал парламентьори молейки на колене за милост. Представяте ли си това величие, О! вие които се отричате днес от своя род щракайки с пръсти като, че ли сте цигани или турци или подскачате като маймуни под звуците на негърският рап. Великата конница на хълмовете с разветите знамена и копия с конската опашка на хълма Бай-дън, а под тях на колене 320 000 китайска войска молеща за пощада. Едва ли. Но ще дойде поколение, което ще се интересува от това наше величие, за него са тези редове.

                       Нашата войска се е състояла само от конници –яздещи стрелци, въоръжени със онзи страшен лък наричан съставен със свирещи стрели, който в по-късни времена пробивали броните на римските кохорти, късо метателно копие, сабя която днес все още се носи като символ при висшите офицери от всички държави, и примка –аркан. Те всичките били с брони –бронирани конници, бронята първоначално се изработвала от дебела твърда кожа, добре подплатена. По-късно се появява плетената метална ризница, шлем и щит или кожен калпак. Войскова еденица била на родов принцип около1 000 човека–чарда самостоятелно командвана от родовият водач. По-големите части се състояли от 1 000 до 10 000 конника, водени съответно от родовите князе. Това са основните войскови части които самостоятелно са служели за охрана или за малки и внезапни крайгранични нападения. Те са носели и служба в отдалечените погранични Онгли. Те броделе в предграничното прост ранство. Това били строги техни функции по заповед на Кан ювиги.

                        Големите войскови части се управлявали от заместникът на Кан ювиги –Главният Кавханът той бил съветник на Кана по-военните въпроси Големите войскови части се управлявали от левият и десният кавхани или братята на Кан ювиги или синовете на Кан ювиги. Средният лъч на българските войски се ръководи лично от Кан ювиги, Кан ювиги назначавал,единствено той, левият и десният кавхан.

                         Българите нападали бързо и ненадейно с голям и неотразим устрем. Когато имали насреща си по-голям и по-силен противник, те бързо отстъпвали като същевременно се пръскали в много посоки като правели по този начин преследването невъзможно.Така те отстъпвали на по-удобно или подготвено място за засада, като същевременно имали възможност и за разузнаване (Точно по този начин след около 3-4 000 години Кан ювиги Калоян унищожи цвета на западното рицарство, което вече никога наможа да възстанови своето величие) При засадите вече се включвали и другите две крила водени от левият и десният кавхани, те нападали отново стремително и този път неотразимо даже и от към гърба. Ако се случи отново неуспех те отстъпвали и, пак повтаряли нападенията си, като всичко това се предхождало с разузнаване, при отстъплението подготвяли нови засади, докато успеят да унищожат противника. Този начин на водене на война изисквал желязна дисциплина и вяра в Кан ювиги, защото всичките тези тактически действия без дисциплина биха се превърнали в безредно бягство. Често чуждите армии били разчленявани на по-малки отряди и вкарвани в капани поотделно като в клещи. Пленници не се вземали, само най-храбрите,нашите предци уважавали храбреците и ги заселвали на север. Въз основа на военното ни устройство и на този начин на водене на война се изгражда цялото държавно устройство, и стопанският живот. Всичко това е толкова реално, че рязко контрастира със съвременните фантазии за някакво си НАТО което щяло да пролива кръвта си за нашият народ, теория неосъществима. Подробности за живота на нашите предци около Китай може най-подробно да се прочете в гениалния труд на Димитър Съсълов “ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ”

                    Малко преди сегашното летоброене българите, най-голямия по това време хунорски на род, били принудени да напуснат родните си огнища и да се отправят завинаги на запад. Те не са искали да приемат дори привидното подчинение т.е. да заменят своята нравствена система с китайска. Но преди да продължим проследяването на българският път на запад ние трябва да разгле даме въпроса за расата на българите защото трябва да имаме предвид даже и сега, че от една многорасова паплач неможе да се създаде добра армия. Това е нужно поради напластените заблуж дения натрупани, поради нехайство и предизвикани по-късно от конспиративният еврейско-масонски модел наложен насилствено на света въобще, чрез юдео-християнството.Това трябва да ни послужи за размисъл, при създаването на новата ни армия.

                  Постоянно се твърди от демократическите празнодумци и негодници,че чиста раса няма и вече съвсем открито да се внушава,че поради това расата няма никакво значение.Едва ли има по-опасно заблуждение от разбирането че расата няма особено значение, то е внушение за расово смешение-което е разрушител на всичко. Може би чисти напълно раси да няма, но има рязко открояващи се народи които ще съществуват винаги,докато има хора на земята.Различията между расите се дължи на генната им смеска –значи ти си умен образован благороден,великодушен ти си достоен човек и всичко това дължиш само и единствено на твоята генно-честотна срещаемост, на твоята раса. Всякакви други брътвежи и изкуствени завишавания на образованността при по-низшите раси са една изкуственност и нахалство. Особеностите на различните народи в бялата раса се дължи на своеобразният и винаги различен подбор. Разбира се когато подборът престане, или пък се затрудни, когато нездравият стремеж към приравняване и уеднаквяване заеме мястото на подборът, когато чуждорасови управници заели своите места ,поради народното нехайство,започват да поставят препятствия ,тогава естествено вратите на смешение и на израждането се отварят широко .В тази раса или народ мястото на жесток и решителен расов подбор заема, биологическият абсурт, настъпва край на подбора, а това означава начало на разложението и неминуема гибел. В такъв случай из тощения нравствено народ е на път да отстъпи място на свежи и силни по дух други народи, на други расови породи. Всеки примес с нискорасови народи или раси и особено ако смесването е извършено за кратко време, недостатъчно дълго. за да даде възможност на подбора да го облагороди, и когато в примеса нискокачествения народ участва не само с жените,този примес е унищожителен,и то не само за старата но и за новата порода. Добър пример за това е съдбата на хунорските родове останали в Северен Китай и израждането на турското племе в Османската империя.

                         В такъв случай е възможна като последица появата на нов народ с високи качества, между които да се запазят и повечето от старите ценни свойства на предишните народи,но това е възможно само при силното въздействие на един строг и безмилостен подбор, извършен в продължително време на жестоки и тежки борби. Примери за тази възможност ни дават японската, руската и българската история. Най-ярък и блестящ той е при японците и най- слаб и значително недостатъчен е той у днешните българи.

                        Значението на расата, въпреки големите или по-малките примеси, не е изчезнало и никога няма да изчезне за един народ, който не живее само за днешният ден и който не желае да бъде подчинен на другите – на враговете си, не по-невинни са и другите заблуждения за някаква турско-татарска или татаромонголска раса от която бил произлязъл българският народ.Това са пълни глупости, защото появилите се едва в средата на V І столетие тюрки били прадеди на известните вече векове в Европа българи е не само преднамерено заблуждение, а невежество и едно нахалство.

                      Според последните проучвания в Таримската котловина (люлката на арийската раса където при разкопки се даказа, че първият народ били древните българи които опитомили коня преди около 7 000 години) около оазисите Турфам и Хами,се установи,че населението на Таримската котло вина, има език и расови белези на индоевропейската раса тоест Арийската. Като се знае от друга страна,че в продължение на повече от три до четири хилядолетия преселвания от Европа и Средна Азия към Таримската котловина няма, а напротив, че тъкмо в този период от 6 000 до 7 000 г. от Българското летоброене (Бл.л.) Таримската котловина е давала само изселници и то във всички посо ки, че както в Мала Азияи Египет, така и движенията в Европа са били винаги от северо-изток и изток на запад,би трябвало да се стигне до заключението,че всъщност още най-старото население на Таримската котловина е имало език и белези близки до езика и белезите на индоевропейските народи                             Но да продължим с това което най-много интересува нас българите, а именно дясната област управля вана от канартикина. Многобройните войни водени с Китай и други многобройни съседни племена започва постепенно да измества дясната област на запад от Китай.последният български Кан ювиги за когото ние знаем и се интересуваме е Цит-Ки, който според китайските летописи избрал за място на своята нова столица (Онгъл) една област в горното течение на река Талас.Когато Кан ювиги Цит –Ки преминавал високите близо 4 000 м заснежени проходи в своя път на запад,настанал страшен студ,а може би и снежна буря,която унищожила целият му отряд,като само три хиляди души успели да се спасят и слязат в долината на река Талас.Цит-Ки заповядва да се построи крепост, защото един народ трябва да се осланя само на себе си. Докато траел строежа осведомени от предателско племе ,ки тайските военоначалници които вече били завзели Таримската котловина и имали на разположение една армия от около 40 000 души решила да нападне нищожният остатък на Кан ювиги Цит-Ки. Те влезле в преговори с едно от тамошните племена (о-сун) и заедно с китайците незабелязано обеди нените им войски се промъкнали до строящият се Онгъл.

                      Така Кан ювиги Цит-Ки останал обграден от 40 000 китайска войска и още по-голяма армия от о-суните и още едно племе. Кан ювиги Цит-Ки имал едва 3 000 души от които една част жени старци и деца. Той вероятно можел да се спаси чрез бягство. Но той предпочел да остане и да се защитава заедно със своите хора. След развилата се кървава битка българите били избити Цит-Ки заловен и обезглавен заедно със Канартикина и болярските родове. Живи останали само 145 души.

                    От този момент се губят следите на западната хунорска империя в китайските летописи и ще се появат чак когато великият Кан-ювиги Атила се върне и им даде добър урок а и останалите хунорски племена макар и да са се смесили с китайци но запазили своята хуногундурски воински добродетели от рода на Мън-Гоу днешните монголци, презвзеха Китай и го владяха дълги години.

                      Останалите племена от империята на Цит-Ки заминали на запад Смъртта на един умен силен и действен Кан винаги е трагедия особено когато е убит и престолонаследникът но ние знаем,че тогава българските Канове са имали много деца с цел да подсигурят династията (Дуло). Но никога българите не са се отчаявали от подобни нещастия Макар оскъдните сведения ние знаем,че голяма част от западната българска империя се е запазила и възродила за нов живот. Това е видно с появата на Кан ювиги на всички времена, най-големият пълководец и воин съществувал някога,това е Атила от рода Дуло

                      120-130 години след смъртта на кан ювиги Цит-Ки укрепналият сега вече български народ обединявайки всички помощни племена в един съюз в  една държава прекрачва границата на Европа. Така се създала първата българска държава в Европа –името хунори хуногундури била забравена,на историческата сцена се появило името българи. За тази първа българска държава се знае малко –Но едно е сигурно тук в тази държава се събират цветът на българските знатни родове. Тази държава се затвърдила след редица жестоки и кървави войни със своите нови съседи. В четвърти век южните съседи на Велика България били окончателно съкрушени, в една грандиозна и кървава битка. Останалите на старите си места около Китай сиен-би били вече окончателно разложени от китайските порядки и не били заплаха за вече напълно осигурените от юг и изток български граници. Българската конница се отправила към Средна Европа. По времето на великият Кан ювиги Маламир през 372 година преминали на запад от река Дон,след като преди това били сразили старите си врагове предатели на които отмъстили най-безпощадно о-суните,прогонили готите (германците) от техните живелища най-напред между река Дунав и Дон,а по-късно и от днешна Румъния и всели ужас във Византия и Рим.След като част от готите били прогонени,а другите покорени,държавата на Маламир се простирала от равнините северно от река Дунав –в западна посока,до Средна Азия –на изток Тази грамадна империя на която почти половината от земите и народите били наскоро покорени трябвало да бъде устроена,и уредена, преди да започнат новите походи срещу Византия и Рим. Настъпил около петдесет годишен мир.

                  В началото на І V век в помощ на византийският император Хонорус била изпратена войска начело с българският княз Улдин, които обединени сили разбили войските на готите, водени от техният крал Ратигар. По това време държавата ни се разширила до Средна Европа. Наскоро обаче отношенията между Византия и българите се влошили и Улдин преминал река Дунав, опустошил областа и се върнал. По това време Кан ювиги Руа починал и на негово място се възцарил племе н ни кът му Кан ювиги Бледа син на Мандзук, Атила е по-малкият син на княз Мандзук. Император Теодосий ІІ изпратил посланици, с които Атила като пръв кавкан на брат си Кан ювиги Бледа, сключил нов дого вор с Византия. Три империи имало тогава (до идването на цар Симеон І България е била най-голямата империя преди Византия и преди империята на Франките).По силата на договара сключен византийцете се задължавали да плащат по -голям данък, ДА ВРЪЩАТ БЕГЪЛЦИТЕ и да не сключват договори с подчинените от българите народи. Така се ограничавали опитите на Византия да заговор ничи срещу централната власт на Велика България. Тук ние отново виждаме същият държавнически дух и същите държавнически схващания, които се проявили навремето в действията на великият Кан ювиги Мо-дун, ние виждаме да ръководят и Атила. Този път учудващо дълго време византийците спазвали примирието. ВЕРОЯТНО ТЕ ПОДСЪЗНАТЕЛНО УСЕЩАЛИ, ЧЕ СЕ Е РОДИЛ НАЙ- ВЕЛИКИЯТ ОТ ПЪЛКОВОДЦИТЕ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, А ИМЕННО, КАН ЮВИГИ АТИЛА ОТ РОДА ДУЛО.

                  Въпреки това,когато, след 12 години Кан ювиги Бледа почива и неговото място заема вече Кан ювиги Атила. Подстрекателствата на Теодосий които били затихнали, но не и съвсем замрели,сега били наказани веднага от Атила.Той разорил целият Балкански полуостров стигнал до Термопилите, до Дарданелите и до вратите на Цариград. Изплашеният Теодосий отново поискал мир, Атила се съгласил. Но пак щял да изпита коворството на ромеите.Теодосий замислил чрез пратениците на посланичеството си да създаде заговор и смут в редиците на българските Велики Родове ,за да премахнат Кан ювиги Атила. За водач на и пръв посланик бил назначен Максимин, който според Приск нищо не знаел за поръчението на Теодосий. Самият Приск също твърди,че в началото и той нищо не знаел за този коварен план. С организирането на заговора бил натоварен от Теодосий преводача Ви гулиус,който още с пристигането си се опитал да намери и подкупи убийци Планът не успял ,защото подкупеният ,убиец признал и разкрил всичко пред Атила, подлия заговор наТеодосий ІІ . Въпреки това Атила с нищо не показал, че знае за заговора. Преговорите били продължени и довършени сякаш нищо не се е случило, всички условия на Атила били изпълнени със съответните утежнения и мирът сключен. Даже Атила ги изпроводил с боготи дарове.

                                 Но веднага след като си тръгнали византийците Кан ювиги Атила изпратил свой посланик до Теодосий който трябвало да предаде, според византийските летописи, следното на императора:

       ……… Теодосий е син на един почтен баща. Атила произхожда също от един благороден род; и той е успял при всички свои дела да запази унаследените от своя баща чест и достойнство. Теодосий обаче посрами честта на баща си и се унижи до положението на един роб, тъй,че се видя принуден да плаща данък. От това следваше, че той дължи почитание на мъжа,когото щастието и заслугите му го бяха поставили над него;вместо това той се опитва като един недобросъвестен роб да устройва заговори против своя господар(Уелс,”Световна история”2,с.26.17).

            Посраменият Теодосий наистина като един истински роб започнал да се извинява,но това едва ли има значение за великият Атила той вече разширил своята империя до реката Рейн и започнал война срещу Западната Римска империя. Най-напред той преминал река Рейн и настъпил в земите на днешна Франция завзел земите до Орлеан като сломвявал с лекота тамошните римски легиони. Той побеждавал римските войски без да среща особена съпротива. Едва когато към римската армия се присъединили вестготите и франките,обединените им войски успели да окажат съпротива. Страшното и кръвопролитно сражение южно от днешният град Орлеан, в Каталунските поля, където паднали убити 150 000 души (някои споменават 300 000), не излъчило победител. Огромните загуби които понесъл Кан ювиги Атила не можели да окажат влияние върху жезнеспособността на неговата армия, неговата мощ не била още изчерпана. На следващата година той навлязъл и опустошил цялата Северна Италия и превзел силната крепост Аквилея. Разгромена била цялата долина на река По, Павия и Медиолан се предали, за да запазят живото на населението си. Аеций е убит и Рим вече бил тотално отслабен,той не представлявал вече никаква сила. Така Атила достига до вратите на Рим. По молба на папа Лъв І той се съгласил да не завземе града и да сключи мир. Една година след този поход,подлите интриги на римските страхливци успели да отровят нашият красив, умен и храбър Кан ювиги Атила.Тогава Рим бил вече много юдеизиран-отровата била обичайно средство, впрочем ние знаем кои са световните отровители. Въпреки всичко Кан ювиги Атила подготвил окончателното зали      чаване на Римската империя –когато през 455 година кралят на вандалите Хензерих се втурва в Италия и завзема Рим, така престава да съществува Римската империя.

 

                 След смъртта на Кан ювиги Атила от рода Дуло завършва първият период от историята на първата българска държава в Европа. Верни на своите обичаи на своя нрав и на своите нравствени разбирания, тези българи които завладели три четвърти от земята и две трети от населението на Европа, оставили другите народи да съобщават за техните дела.

                Под властта на българите по онова време са се намирали почти цяла днешна Европейска Русия, цялата останала част на от източна Европа и цяла Средна Европа. Освен това войските на българите сновели из целият Балкански полуостров, Италия и Франция. Но нашата империя не се намирала само в Европа На изток тя стигала до киргизките степи и и обхващала днешният Туркестан. Нейните предели се простирали от бреговете на Рейн до Японско море.Някои българомразци твърдят,че империята още при Атила се е разцепила на две но това са заблуждения. Защото Европа се е запознала с мощта само на Западното крило на Българската империя, която по своите огромни размери рязко контрастирала с дребните европейски мерки и разбирания. Тъй като битките за които споменахме се водели в Европа и присъствието на Кан ювиги Атила било задължително ,то за източното крило от Българската империя оттатък Волга не се знаело много или се мислело, че е отделна държава. Едва ли някой от обединените народи, би посмял по времето докато Атила бил жив да си помисли за бунт, отцепване и тем подобни. Бичът божий щял да го помете.

         Кан ювиги Атила бил пропит от великият дух на евроазийските земи ,,днес еврейската пропаганда трови младото българско пък и европейско поколение като иска да  изкара българите чергари и едни хора които идват на Европейският континент за да грабят, и това мнение се затвърждава от нашите кабинетни учени-послушници, откакто България прие християнството всички станаха послушни.Кан ювиги Атила идва с великата идея за обединение на цялата бяла раса под високи нравствени закони , а не под разкапаната нравственост на превърнатите в скотове от управлението на Римската империя европейски аборигени.Голямата разнородност на народите включени в Империята,голяма част от тях неспособни да издържат както българите голямото напрежение на постоянните битки. Различната им нравственост и закаленост изисквали от българите голяма организация и страшно напрежение. Както и да се разглежда днес това от кабинетните учени, то аз смятам, че много народи които нямали и понятие от държавна уредба вече започвали да се обособяват и да се чувстват горди със своето различие, у тези подвластни на българите народи започнал да се чувства стремеж КЪМ НАЦИОНАЛ НА ЦЕЛ.

    ГОЛЯМАТА ЦЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПЪЛКОВОДЕЦ КАН ЮВИГИ АТИЛА БИЛА УНИЩО ЖАВАНЕТО НА  РИМСКАТА ИМПЕРИЯ И ВИЗАНТИЯ-КОИТО БИЛИ РАЗВЪДНИЦИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИДЕИ И РЕПУБЛИКАНЩИНА ,РАЗСАДНИЦИ НА РАСОВА РАЗПУСНАТОСТ, НРАВСТВЕНА РАЗВАЛА И РАЗВРАТ, ОБРАЗУВАНЕТО ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА И АЗИЯ НА ЕДНА ЕДИННА И МОГЪЩА ИМПЕРИЯ УСТРОЕНА НА ЗДРАВИТЕ И ВИСОКИ НРАВСТВЕНИ ПРИНЦИПИ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛ ГАРИ  . Квк.

                         ТАЗИ МОГЪЩА ИМПЕРИЯ ДНЕС Е ЕДИН СТРЕМЕЖ НА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ НАЦИОНАЛИСТИ!

                       По времето на Атила се водели непрекъснати кръвопролитни войни в които изисквали от неподготвените народи големи усилия, някои от тези народи макар и по-многочислени били слаби по дух и кръвопроливните войни повишили напрежението до такава степен, че станало почти непоносимо за неустойчивите и непривикнали на това небългарски народи. Именно поради това Кан ювиги Атила склонил на молбата на папа Лъв І за мир. Това дало време на подлият ватикански християнин и подлец папа Лъв І да подготви убийството на Атила. ВТОЗИ СЛУЧАЙ ЮДЕО-ХРИСТИЯНСТВОТО СЕ ЯВИЛО КАТО НАЙ-ДОБРИЯТ ПОМОЩНИК Планът на “хрисимите” християни успял. Неочакваната смърт на Кан ювиги Атила в деня на неговата свадба с бургундската принцеса Илдико, подействала като удар в сърцето на империята. Тя била знак за започването на големи и сполучливи въстания от страна на другите народи в империята, Западното крила било превърната за кратко време в бойно поле на страшни и кръвопролитни боеве като по този начин идеята за обединена Европа и Азия била вече окончателно загубена. Подобно на Първата и Втората световни войни, когато евреите чрез мошеничества подведоха европейските народи да водят една кръвопролитна братоубийствена граж данска война. Ако не е така,защо, след всяка война евреите излизат все по-богати и все по-нагли в своите искания за световна хегемония. Великата идея на най-великият пълководец на всички времена Кан ювиги Атила умряла заедно с него! В скандинавски легенди Атила е описан като мъдър и справедлив и ние сме склонни, и трябва да вярваме на нашите арийски братя. Защото походите на Ал.Македонски бяха едно безцелно показване на пълководчески качества, без да има великите стремежи на Атила. Колкото до Наполеон, то той беше един прислужник на световното еврейство, което извърши Френската революция и го използва да разнесе идеите на равенството по цяла Европа    но щом стана ненужен го затвориха на остров, и там го отровиха, познат способ.

                 След като Кан ювиги Атила бива най-подло убит от поеврейчените, разпуснати и свикнали на подлости туземни народи ,неговите синове също били в Западното крило на империята. Най-големият син Елак станал Кан ювиги,именно тогава започнали въстанията. Първи въстанали гепидите към които се присъединили и други подвластни племена. На река Недао при зъвързала се битка , малобройните български войски били разбити а Кан ювиги Елак убит.Неговите братя Денгезих (Дан циг) и най малкият син на Атила Хернах (Ернах или Ирна) отвел своята средищна област която Кан ювиги Атила му поверил а именно българите на юг от река Днепър като там се опитали да организират съпротивление срещу готите, предлагайки съюз на Византия. Византийците отказали и поради тази причина по-големият брат Денгизих (Данциг) навлиза във земите на Византия където като наемници се препитавали готите. Един от тях арианинът Аспар напада ненадейно Денгизих разбива го и го обез главява. Част от неговата Орда обаче остава във Византия и се заселва завинаги там около 471 година. Знам,че има и друга версия за заселването на Балканският полуостров,но я смятам за твърде политически прозрачна и неверна.Тя е следната: Силните и страшни славяни които завзели с победоносни битки Балканският полуостров избили тракийското население очистили цялата земя между Дунава и Бяло море. Та тези жестоки и войнстващи славяни когато видели една боса гола и гладна българска ордица веднага казали без бой без каквата и да е съпротива “ На управлявайте ни!” Ама това са пълни глупости. И не само това, щом като славяните са унищожили трако-илирийците един от най храбрите народи на древността(обаче немогли да унищожат шепата албанци) защо не създали държава, та ние в 5 век ги намираме най-безправните и ПОКОРНИ роби във Византийската империя. Тази заблуда трови българското самочувствие вече 1 500 години.

               След смъртта на Денгизих вече Кан ювиги на българите станал Хернах (Ирник) от него започва вторият период от история на първата българска държава.Тя главно се очертава като един период на стабилизиране и укрепване след вихъра на въстанията след Атиловата смърт. И наистина през 4 ти век ние виждаме гепидите и други племена свободни, славини, анти и акацири.  За Кан ювиги Хернах се знае твърде малко само, че той възобновил добрите отношения с китайската династия Вей, за която се смята, че е от хуногундурският род Туоба.

                      Все пак около 480 г изглежда българите били вече доста укрепнали, защото след около две години те се отзовали на молбата на византийският имперотор Зинон, и му изпращат една орда  свои войски на помощ срещу остготите. През 517 год. българите предприели голям поход срещу Византия и опустошили всичките и владения на балканският полуостров, през 535 година те отново нападнали заедно със славянски помощници и доразрушили съвсем балканските области, тази битка аз я наричам битката за Балканите, те българите подготвали почва за заселването на нови орди от население в унисон с плана на Атила. Тогава те срещат един воинноначалник Мундо които се смята,че е син на Атила, който бил родоотстъпник и бил на служба при византийците. Той воювал срещу собствените си сънародници, и ги разбил. След този поход изминали близо двадесет години мир, едва около 552 година българите макар със слаби сили, след шест години, завзели цялата територия на Балканите и стигнали до Цариград. Колкото и да са недобросъвестни византийските историци, винаги обаче когото ядат големият пердах си спомнят каквото трябва. В това време голямо нещастие сполетява българската държава. По времето когато Заверган и Кан ювиги Сандлих разчистват Балканският полуостров. В средна Азия един нискокултурен но войнствен род се разраснал в голямо и силно племе под името турци. Става въпрос за онзи род който бил сметнат за твърде разпуснат и бизхарактерен и бил изгонен от хуногундурската империя при Китай, Та това племе вече наречено турци, напада с неудържим устрем едно от тамошните племена наричано дун-хуз и го прогонило далеч на Запад ,там то се появило под името авари. Бягайки от турците аварите преминали като ураган през българскта държава. Българската съпротива обаче се е оказала доста силна така,че аварите продължили своя поход на запад. България бързо се съвзела от аварското нашествие но нова вълна още по опасна отново налетяла върху българската държава. В бързото си разширяване турската държава скоро достига до бреговете на Каспийско море като същевременно напада и Персия на юг и България на север. Макар, че устремът на турците бил голям те успели да се задържат едва 50 години (турците не са били тогава мусюлмани и поради тове са имали доста стабилна расова чистота, по късно когато приемат исляма те се смесват с араби и негри и добиват този вид).Около 580 година вече виждаме българите прогонили и аварите и турците,недобросъвестните историци на Византия пишат, че това станало с помаща на Византия, но в онзи период Византия не е имала възможност да окоже никаква помащ на българите защото тя самата се нуждаела от такава. Освен това в историята на Византия няма нито един пример ,в който тя да е оказала помощ на която и да било съседна държава. След тези битки за отхвърляне на чуждото иго миналото на българите става много по известно.Така според “ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ “скоро след 580 година българската държава се управлява от наместника Гостун, две години след него според “именника на българските владетели “ на престола се възкачва Кубрат(или Коврат) от великият род Дуло. Род който идва от най-дълбока древност и който китайците наричали Дулан. След смъртта на Кубрат, вече юдействащите авари, завземат българските земи отттък Дунава. С нашествието на аварите и подчиняването на Кан ювиги Безмер загива и единната българска държава която се простирала в рамките на днешната европейска Русия, и се наричала Велика България. По сетнешна Русия е едно продължение на българската макар и със друг състав на населението. Там са се запазили най-вероятно идеалите на Кан ювиги Атила. Кръвта на древните българи се е вляла в кръвта на русите като им предала високите воински добро детели. Въпреки постоянните удари които били нанасяни на българската империя, която сега била изградена сама от еднорасовия елемент на българите, тя не пропаднала. Около бреговете на Дунав, в земите на Балканският полуостров, които българите и без това смятали за своя територия, и в равнините от двете страни на Карпатите се зародила новата българска империя.

                        От 680 година историята на България макар изопачена в основни лини се знае,тя е изпълнена с много войни предателства ,но въпреки това искам да кажа някалко думи за управлението на Кан ювиги Крум което започва през 803 година след смъртта на Кан ювиги Кардам. За две години Кан ювиги Крум разбил аварската даржава и напълно си отмъстил, покорил и присъединил населението и към българската империя. През 805 година границите на България влизат в съседство със силната и голяма тогава Франкска империя. Самияте територии на днешният град Киев влизали в империята на Кан ювиги Крум. Кан ювиги Крум наричан Крум Страшни почива малко преди похода към Цариград.Наследникът Кан ювиги Омуртаг и българският народ погребали Крум при Мадара,според старите  летописци.

 ………В онази пролетна вечер слънцето кърваво-червено се потопи в черните облаци на кръгозора . Птиците като стрели долитаха и потъваха някъде в скривалища ;нещо странно и страшно се носеше във въздуха.Не бе се стопил още снега по върховете на далечните планини,а бури като през лятото за  честиха и забулиха полята.

              Черният облак растеше и растеше . От север дори до юг всички хълмове чезнеха един след друг. Някаква тъмна сянка ги покриваше .Светкавици раздираха небесата, далечният страшен тътнеж будеше заспалото поле и караше всичко живо да тръпне. Затихнал бе живота и над летните дворци на Кан ювиги Крум. Клюмнали висяха победните знамена над високите порти. Тишина и мълчание бе зацарило и по крепостните кули, кацнали като заспали лъвове на стръмните канари. Звук от рог се понесе жално горе от високо, поде се от стражите ниско долу, после отеква по скалите и се загуби в мрачината. Чуха се бавни стъпки по пустите каменни пътеки, някак странно прозвучаха, смесиха се с звън от удари на щитове и заглъхнаха.Първата нощна стража бе унила и мълчалива.Канът току що бе пристигнал от главния Онгъл.Тук се намираше главното светилище на българскияте колобри .Лошо предсказваше днес принесената жертва ,тя не бе приета, разгневен бе богът на Небето.

                Бурята пристигаше все по страшна. Не бяха вече отделни светкавици,небето цяло гореше. При блясъка на мълниите се виждаша облаци прах над полето,бурята пристигаше бързо, връхлутя връз дърветата, потроши младете клани,преклони стройните тополии се надвеси над настръхналите страхотни скали. В този миг изчезнаха дворци ,знамена всичко.

               В тази страхотна и бурна нощ бе смъртно победен и почина от незнайна смърт непобедимия и кален в борби и походи Великият Кан ювиги победител на гърци,византийци, авари и франки --Крум Страшни. Големи огньове, запалени по кулите и върхове разнесоха бързо страшната вест и известиха на народа,и на великата конница, печал и тревога. Когато първите лъчи озаряваха загубените и изоста вени от бурята облачета, конници пътуваха цяла нощ,пристигаха уморени пред портите, слизаха от конете ,и се взираха мълчаливо в затворените дворци. А народът все прииждаше и се трупаше пред вратите.Вождове и войници с разкъсани от скръб лица.Не със сълзи, а с кръв искаха те да почетат своя  Кан ювиги и господар.

                   Когато слънцето се издигна над скалите, млади воини синове на знатните родове понесха безжизненото тяло на на Кана и го сложиха на плоската жертвена скала пред храма на Бог Икуш . Отгоре му издигнаха шатра ,направена от пурпурна свила, изцяло извезана от злато.Тук трябваше да мине народът и конницата да види своя Кан ювиги ,и му се поклони за последен път.

                    Наоколо стояха стражите ,неподвижни, неми със скръстени ръце. И тогава започна големия печален помен за умрелия Кан. Канартикина Омуртаг отдаде достойна почит на своя велик баща. Това било в месеца ДИЛОМ ТВИРЕМ по българското летоброене  6 322 година. ….

              Неговият син Кан ювиги Омуртаг (Омур) поема управлението на империята във време когато отношенията на северо-запад с франкската империя все още не били уредени, а и някои племена от българската империя преминали към франкската държава. Обикновено това правели славяните, те и без това притежават анархистичен характер (Благодарение на който в по-нови времена бе възможно извършването на Еврейската-октомврийска революция) Цепенето и дележът бил в основата на славянският нрав. За българите това било недопустимо. Затова кан ювиги Омуртаг опитал най-напред чрез преговори да определи границите между България и империята на франките,те обаче протакали и това накарало Кан ювиги да навлезе във Панония през 826 година, с един отряд, да изгони франките и да накаже строго отцепилите се слявянски племена. Две години по-късно 827год. Кан ювиги Омуртаг подновил военните действия срещу франките, като по този начин ги накарал да да се съгласят с неговите предложения С това, военните и враждебни действия, между двете най-големи империи,по това време били прекратени.

                    Кан ювиги Омуртаг бил един от най-великите български владетели. Със своето мъдро управление и със своята спокойна твърдост той здраво закрепил разширената държава, която получил от своят велик баща. Какво ли е чувствал този велик български Кан преди векове застанал начело на страшната си конница пред белите дворци. ……….И аз както всеки българин бих дал всичко да чуя тръбните звукове на бойните рогове …….Велик е бил Кан ювиги Омуртаг велик си и останал. НИКОЙ НЕ НАДМИНА ВЕЧЕ НЕГОВАТА СЛАВА И НЕГОВОТО ВЕЛИЧИЕ.Никой не съгради вече такива защитни стени и такива дворци ,могили и мостове. Кан ювиги Омуртаг издълбал на шест метрова каменна колона, надпис за да възвеличи и увековече и предаде на поколенията своята оренда –своята и на българите сила и мощ . Великият Кан ювиги Омуртаг е владетел от бога в земята дето се е родил. Като остава в Плиска,той построи онгъл на река Туца(Тича и УГОЛЕМИ СИЛАТА СИ СПРЯМО ГЪРЦИ И СЛАВЯНИ.и построи изкустно мост на Туца (Тича). Въпреки, че неговите успехи нямали онзи външен блясък на баща му Кан ювиги Крум. Всичко което Кан ювиги Атила и по късно Кан ювиги Асперих завещали изглежда се сбъдвало. Оставало само наследниците на Кан ювиги Омуртаг и Персиян да продължат със същата твърдост и настойчивост граденето на българската империя, за да получат всичко което било градено в течение на хилядолетия. Но тъкмо тогава българите извършили една тежка и съдбоносна грешка, чието предателство не може да се характеризира, което унищожило всички плодове на вековните им усилия, която пресякла отведнъж изворът на тяхната мощ и пресушила корените на техните сили, като станала причина за рухването на голямата и силна дотогава империя на българите.

                                       ТОВА БИЛО ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО.

                           Борис І не бил готов да управлява империята, той бил твърде млад. Неговите първи стъпки са нерешителни,без настойчивост, без определена ясна цел и поради това неуспешни. По късно той стъпва на краката си и провежда своите разбирания с онази древнобългарска настойчивост и твърдост. Въпреки неговите лични качества, управлението на Борис І представлявало един остър и нещастен завой в пътя на България.Той направил и прокарал до крайният и завършек най-голямата грешка която един български владетел може да направи. Кан ювиги не се съмнявал,че по този начин прави добро и още повече, че може да докара успех на България, но допуснал грешка като смятал, че неговите наследнице ще бъдат на нужното ниво да продължат. Това се оказало непосилно за тях. Така в най-голямото си желание да направи добро на империята и за своя народ ,той неволно сам подготвил тяхната гибел. Той не успял да предвиди не само бъдещите опасности и препятствия по новият път,той не предвидил и страшното отслабване в устрема на българският дух поради изоставяне на стария изпитан път и отхвърляне на българските Богове.

                   Докато днешният българин не застане на страната на знанието ,то той много има да се лута между еврейското християнство и еврейската демокрация. Днес българинът трябва да намери сили да се пребори с тази зомбираща безнравствена система християнството да възстанови генетическата памет на своя народ и в тази борба трябва да се включат всички българи Нашите сегашни управници и слуги на евреите и еврейската демокрация смятат,че търпението на българите е безкрайно. Тази борба днес трябва да стане явна,защото когато еврейският комунизъм победи през 44 година из веднъж вярващи християни в България останаха някакви си 5% Спотаяваната хиляда и петстотин години омраза към чуждото зло излезе от дълбините на народа. Обаче новата власт не донесе на българският народ желаното освобождение. В България се утвърди еврейският-комунизъм с всичките му убийства, кървища инасилничество.  Също както еврейското християнство ръцете им са до лактите в българска кръв.Техните учения, християнството сега комунизма, който се сгромоляса с “величествен “грохот, както ще се сгромоляса и по-късно еврейската-демокрация, защото не са расови учения.

                                   Кан ювиги Борис който въплъщавал цялата владетелска власт която може да съществува се превърнал след приемането на християнството в един пародиен “княз” който отгоре на всичко бил управляван от поповете, които безспорно като наследници на евреите обладавали подлостта, лицимерието и вероломството. Незнам защо много историци не само,че се опитват да го оправдаят, ами отгоре на всичко го изкарват спасител на България.Нямало да ни приемат в лоното на европейските държави.Какво лоно и какви държави като тогава е имало Българска,Франкска и Византийска империи от които Българската била най-голяма и най силна   Главната сила на християнството се състои в това, че има изключителната способност да разчленява народите чрез обезличаване, уеднаквяване,обезродяване, глобализъм, космополитизъм, демокрация всичкото това е арсенал на световното еврейство в борбата му срещу самоопределеността на народите. Избиването на бъл гарските Знатни родове, около сто и двадесет, може да се сравни само с издевателствата на турците и евреите след падането на България под турско робство.Сведен до положението на “княз” той бил принуден да споделя властта с омразните и до ден днешен църковни попове. В името на чужда вяра и нравственост, Борис не се поколеба да убие наследникът на българският трон Кан ювиги Расате заедно със Великите родове, така той премахва преградата от чиста българска сръв пред чуждите узурпатори и подтисници евреите Същото може да се каже и за Древната Рус. Руският Борис се нарича Княз Владимир който еврейското християнство канонизирало за светец За княз Владимир най-приемливата религия била ционското християнство от византийски тип. Народът обаче не искал да се разделя със своята свещенна народностна религия,със своите закони и права, затова Владимир се принудил да избие една трета от Киевчани, в това число всички изборни старейшини и знатни родове. При насаждането на християнството в Русия също били унищожени всички езически паметници , осквернени били всечки свещени места унищожени били всички образи на Богове които руснаците славели.През 988 г в Русия обаче започва една хилядолетна война на руският народ с християнството  Това по своето същество била гражданска война. В резултат на тази война загинала голяма част от руският народ. Но войната била много непримирима и тя продължава и днес от руските националисти. Войната срещу народа на българите не бил толкова срещу него,а по скоро с неговата историческа памет. Насилственото насажсане на християнството довело до унищожението на маса паметници от нашата истинска история. Историческите паметници еврейското християнство (подобно на днешното правителство което поощрява и покровителства простащината идваща от Съединените щати и всичко небългарско) унищожавало,за да се заличи от народната памет, времето когато те живеели в нородоправие. Християнството изигра роля на пета колона на световното еврейство,дали отначало така се е мислело не мога да кажа,но вече две хиляди години еврейството прави опити да обсеби християнската религия и да я използва за ограбване на народите.И ГО ПОСТИГА благодарение на предателските правителства и царе които след Кан ювиги Расате не намериха сили в себе си да поправят това еврейско ЗЛО.

              Християнството е замислено като интернационална религия, неговата необходимост възниква  във времето на големите победи на Юлий Цезар, ако това могат да се нарекат победи.Той води 30 години война с галите които били някава паплач без всякакъв военен опит и добродетели. Въпреки това се отбранявали 30 години. Когато идваме ние обаче Великата Римска империя рухва като пясъчен замък.Цезар обаче е включен в световният план който,чрез световните заговорници евреите трябва да се създаде една единна,интирнационална религия. Защото народите в Римската империя имайки всеки от тях свои собствени богове и своя собствена нравствено-религиозна система не могат да бъдат управлявани, подтискани и ограбвани дастатъчно добре.Това можело да стане само с нов прелигиозно-нравствен кодекс. Колко е нравствен един чужд морал ни става ясно когато Брут го уби като куче и не за това,че искал да възстанови имперската власт, а защато искал да премахне римските богове, които насели толкова победи и богатства на тези които ги почитали.Натрапването под влияние на египетските жреци последователи на фараона Ехнатон на еднобожието,което след смъртта на Ехнатон останало само в съзнанието на някаква еврейска секта на есеите, бог на някакво племе смес между семити и негри, тоест на евреите Яхве (Иехова) вече отчертава физиономията на световните заговорници и шарлатани.

               До сега арийската тема за произхода на българите остава закрита за науката,която единствена може да противодейства на еврейското християнство. Не обвинявам науката, но се появиха много исторически доказателства за арийският произход на българите и за техните свещенни книги,много по стари от всички други така наречени”свещени книги”.Историческата литература винаги ще си остане поле на идеологическа битка,без начение дали това се харесва на автора или не,ще му се наложи да избира с кого е той с българският народ или с неговите врагове евреите и демократите  Макар и за две хилядолетия, християнството не се измени, и днес още, то заставя сляпо да вярваш в ущърб на знанието ;да забравиш своята Свята Ведическа Арийска религия;да забравиш своята  Великобългарска история и да повярваш в митологическата история на евреите. Което по мое мнение е един исторически абсурд; да забравиш своите Български Арийски Богове, и да се покланяш на жестокият юдейският бог Яхве(Иехова) и неговият син И. Христос; да забравиш своите Български Велики Предци и да възхваляваш юдейските пророци. НИЕ ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИМ ИМЕНАТА НА НАШИТЕ АРИЙСКИ ПРЕДЦИ И всеки който днес ругае езическите богове, то той ругае своя собствен език,своя собствен народ и се отказва от тях, предавайки ги застава на страната на враговете на своя народ-юдеите. Еврейското-християнството е това, което насаждайки своите рели гиозни догми почти напълно унищожи светлата и могъща култура на Антична Гърция и Могъщият Рим. До нас достигат съвсем малка част от това което е било. На първо място пострадали скулптурното наследство от тази епоха. И това не е случайно,защото нашите красиви Богове Аполон, Афродита, Венера ит.н.били култови Богове на арийските народи,народите които ги почитали се стремели да приличат на нях. Това било непоносимо за безобразният евреин.Нашите красиви богове представяни чрез сккулптурното изкуство,било заменено,с рисуването върху дъска на една шайка от неграмотни “светти”.Обемните представи за боговете било заменено с плоскостно изображение. Сменяйки вярата си вие си сменяте съвестта. Еврейско-християнската библия е пълна с откровени призиви към убийст ва и унищожение на всички национални култури. Християнството се явява развитие на юдеизма, както е казал някой, християнството е юдеизъм за неевреи.

                           НАШЕТО БЪДЕЩЕ Е В МИНАЛОТО!ОМРЪЗНА НИ ДА БЪДЕМ НЕ СЕБЕ СИ!  

                 Християнството се явява продължение на юдеизма. На него му предстояло обаче дълъг път през спорове, конфликти и компромиси, преди да изработи коварните си догми, приемайки и органически включвайки в своето учение елементи от различни религиозни и етически представи, най-вече от народите на римската империя. Като според мен не само,че изменили строгата дисциплина на есейската секта от която произлизат, но при това смесване се е получило едно учение на което думите не отговарят на делата.Който чете библията трябва да вниква ,а не само да заявява с поеврейчената си гордост ,че бил чел библията. И ако християните не бяха с замъглено съзнание от тази подла еврей ска книга, щяха да видят всякакви противоречаши не само едно на друго постановки но и противоре чащи на самата природа явления.Християнската вяра е средство за баламосване на глупаци. Христи янството се базира на вярата, за разлика от езичеството(Арийската религия-ведизма) която се базира на реалното знание което може да се провери.Реалните знания не се нуждаят от вяра. Тях или ги зна еш или не. Докато езичеството е само национална разновидност на общата за всички Арийци религия-Ведизма. И припомняйки си как се е изучавала българската азбука навремето---Ез, Буки, Веди(знание) Глаголи и пр. за разлика от еврейският комунизъм който замени този начин на изучаване на азбуката с опростенато роботизирано а,б,в,г и т.н.Веди или Ведат значи знание ,знам, това е единният корен на всяка национална езическа религия,адаптирана от конкретен народ според нивото на своето духовно и социално развитие.Сомо слабоумният се нуждае от вяра базираща се на догмите недопускаща съм нение,наречена АБСОЛЮТНА ВЯРА КОЕТО ЗНАЧИ ДА ВЯРВАШ В ОБСУРДА. Въобще библията е пълна с абсурди. На първо място,техният бог излъгал Адам ,казвайки му, че ще умре ако яде от забраненият плод(забраненият плод е за гоите неевреи,защото знанието прави човека свободен а християнството е религия за роби и за поробване) защото ще умре,обаче Адам не умрял и според същата тази библия живял още  930 год.Щом библейският бог лъже ,то той не е нищо друго освен един лъжец(ние знаем,че лъжец е дявола а то какво се оказва,че единният единственият бог бил дявола). Освен това защо този бог искал да скрива нещо от своето подобие, да скрива от човека какво е добро и зло.Как тогава човек ще се издигне нравствено, ако незнае кое е добро и кое зло.Защо му е било нужно да скрива от човека знанието за доброто и злото. Или му е бил нужен повод да изгони човека от рая, да го унижи ,да му внуши мисъл за голяма греховност и в бъдеще да издевателства над тях. Както днес е очевидно явлението, винаги да дребнотемиш, поставяйки на преден план следствието а не причината. И после защо ,естествената сексуалност на хората да е срамна и трябва да се скрива? Знаем,че Адам и Ева са създадени такива не от някой си, а от самия бог. Значи следва,че щом бог ги е създал сексуални,то той може да ги създаде и еднополови А щом ги е създал такива каквито са,то защо това да е лошо,и ако е лошо,защо хората са длъжни да отговарят за лошата работа на бог.Особено когото знаем,че сексуалността е единственият начин за възпроизвеждане на хората,то ще рече ,че щом този бог скрива това то той е бог на смъртта.Освен това този безгрешен бог прехвърля отговорността за своето несъвършенно творение на самото творение, на самите хора,някой трябва да отговаря за лошата работа на бог.Изгонил той Адам и Ева от рая .Защо ? Ето защо (Битие 3:22): И казал господ бог :Адам стана един от Нас ,знае зобро и зло; и сега той не простря ръка сам да откъсне забрланеният плод,и няма да живее вечно. Ето от какво се боял еврейският бог да не би Адам да стане безсмъртен един от Нас. О това се вижда кой е писал библията,че не бог а евреите измислили монотеистичната вяра за оглупяване на хората. Жалко ,че змея не успял да научи хората как да се възползват от дървото на живота. Днес обаче човечеството се измъква от мъглата и отровните пари на християнската лъжа и прегръща знанието като основа на своето истинско без смъртие. Това ни дава основание на нас придържащите се към корените на Арийската религия с основание да отхвърлим вече християнските догми, които върнаха човечеството с 2 000 год назад , независимо дали евреите искат това или не. Достатъчно сме се наслушали на техните глупости . Например бог решил да изтреби хората защото незнам защо неговото творение пак не му харесало. Нали го изгонил от Рая какво го интересува повече. Но видите ли решил той да се отърве от лошото човечество ,което сам създал, и му спретнал един грандиозен потоп толкова грандиозен колкто самата библейска лъжа. Бог който създал света от нищото, и с едно дихание може да го унищожи измислил такъв начин- потоп.Духът ли му отслабнал? И ако е искал да унищожи всяка плът, то защо е поръчал на Ной да построи кораб и да вземе в него по една двойка от всяко животно птици и пр. Ако човекът му бил омразен и той го унищожавал за греховете му ,то животните какво са му виновни. Абсурд и безмислица. Бог който може с едно усилие да унищожи целия свят и Вселена се занимава с такива глупости като потоп. Това не е божествена технология,това е дяволска технология. След потопа Ной устроил жертвеник на единствения бог: и взел от всяко чисто животно и птица и ги принесъл на клада за общо изгаряне. И помирисъл господ приятно благоухание. Какво е това приятно благоухание. Та това е смрадта на живи запалени същества. Странен вкус има християнския бог.. Когато цар И(з)род поискал да убие Христос,но не знаел къде е ,той дал заповеда се избият всички новородени деца10 000)  Християнския бог узнал за това и вместо да унищожи Ирод и да спаси децата ,то той предлага  на Йсиф и Мария( Мариам)да избягат в Египет. Отваряйки библията ние попадаме на мита за произхода на човека от Адам и Ева на които им се родили двама сина, никаква дъщеря,никакви хора на земята нямало нито мъже нито жени. После Каин убил брат си Авел,никакви дъщери и те нямали, на земята останали  само трима човеци Адам Ева и Каин,и бог заселил Каин в страната Нод,на изток от Едем. И позна Каин своята жена и тя зачена, и роди Енох. Откъде се появи тази жена?  За кого се е оженил Каин? За коза ли за кокво? Ама то последващите роднини на Каин–същински бащи чковци.После на Енох му се родил Ирад; Ирад роди Мехаел и т.н.Ама от кого тези всичките раждат от сами себе си ли от кого? Самото написване на библията, като се акцентира на несъвършенството на човека вече е едно умишлено въвеждане в заблуждение на човечеството, и ако хората не се хванат на еврейската въдица, то тогава те евреите подкупват управниците и въвеждат християнството с толкова кръв,с колкото и комунизма диктатурата на пролетариата.За което пропагандаторите на християн ството, комунизма и еврейската демокрация трабва да бъдат наказани със смърт като национални предатели. Колкото до рождението на Христос ако не се придържаме в приказките на християните ,защот само един допир до тях и разбираш какво е това истинско зомби .Колкото и да му навираш в очите родословието на Христос то зомбито-християнин няма да прочете евангелието ,а там пише родословното дърво на Исус ,тоест той е роден и е 42 поколение  евреин , сам той се е нарекъл бог,неговата майка никога не го е наричала син божи, а свой син ,и син на Йосиф Навярно ”непо рочната девица” знае най-добре от кого е родила В показаното родословно дърво няма родословието на Мария, нито родословието на Светия Дух. Каква и защо е тази басня за Светия дух, нищо друго освен опит да се скрие баснята за божествения произход на Исус което напълно противоречи на ”святото” евангелие,и е поредната еврейска близкородствена връзка осъществена между Мария и нейният чичо Йосиф. Старият развратник, се е оженил за своята племенница ”непорочната дева” Мария която му родила син. Христос е чист евреин и като истински юдей бил обрязан в осмият ден от своето рождение.Според водещете расови теоретици до осмият ден се оформя нервната система, обрязването действа на човека като един отрицателен стимулатор. На осмият ден тъкмо когато детето се е родило тъкмо се вписва в обкръжаващия го свят започват да се отварят чакрите (Муладхара Свадсхистана,Манипура, Анахата,Вишудха, Аджна, Сахасрара) точно в този период когато са се отворили чакрите на удоволствията половата система и физическите ,се извършва обрязването което със силата на своята болка и кървища затваря за евреина чакрите на духовността,затова умствените и духовни възможности на евреина дастигат най-вече до философията на торбата с пари.На преден план излиза винаги силно развитото чувство за гняв и органическа стихийна гневност,която винаги достига размера на страст, и затова да се обуздае е невъжможно. Чувството на гняв у евреина става неотстраним постоянно тлеещ и ръководна черта от неговия характер. Гнева у евреина бързо преминава в злоба, озлобление,злопаметност,тмъстителност. Висшите чувства—доброта, любов, лас кавост,,вяра в другите народи и в доброто не се развиват напълно и никога  не достигат до духовни висоти. Евреите са недоверчиви ,сухи, не познават щастието на беззаветните чувства (при тях всичко и вички се купуват ,ако немогат да купят определен националист ,то, те го убиват,изпитана тактика при еврейството) .Не изпитват потребност от велики чувства ,и нямат творчески духовни сили.При такова основно духовно израждане ,в душата на евреина съществува и като се има предвид, и  по-сетнеш ното им екзалтиране от Талмудата чувсво за величие и избранност,напред изпъква личното начало ,личния интерес,борба и враждебност,при което гнева и гневността се явяват като главно оръжие. Обрязването и от там не достатъчното развитие на висши чувства ги лишава от възможността да видят и най-вече да ценят тези чувства у другите народи.Такава нравствена нищета избива в комплекса –безпочвена гордост,със самомнение и лична преоценка заедно с  неуважение и презрение към другите народи.Гордостта, самоизтъкването се явявят дълбоки черти в характера му, както и гнева. За евреина не е понятно идеалното, за него е важно и той така го разбира,а именно само и единствено личното. ИМЕННО В ТОВА ЛЕЖИ ДЪЛБОКИЯ ИЗТОЧНИК НА НРАВСТВЕНИЯ ЗАСТОЙ И РЕГРЕС В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД. 

        Християнските попове не направили веднага Христос Бог. За бог го зачислили чак в 325 год.на Първият Вселенски събор в Никея където еврейско-масонските патриарси на църквата по свой произвол и с болшинство гласове,както на партийно събрание, назначили Исус Христос за бог (218 гласа за и 2 против). ИСУС ХРИСТОС ИЗПЪЛНЯВЯЛ ЖИЖНЕНО ВАЖНА ЗА СВЕТОВНОТО БАНДИТСКО ЕВРЕЙСТВО ЗАДАЧА,ЗА ДУХОВНОТО РАЗЛОЖЕНИЕ НА НЕЕВРЕЙСКИТЕ НАРОДИ! Исус Христос като най-подходящ от сектата на есеите,бил подхвърлен на поеврейчената Римска република, която точно, по времето на Цезар и Август изпитвала въйпиюща нужда- -от една единна религия. Под въздействие на семитският мелез Филон и по внушение на египетската династия на Птолемеите,чийто представител тогава била Клеопатра. Наивно да се гледа на Клеопатра като на празноглава красавица,тя просто е била изпълнителка на един пъклен план който по мащабите на своята мощна злонамереност достига до нас като едно демократическо и еврейско-масонско иго. Чрез този конспиративен план била създадена тази религия за да могат народите на Империята да бъдат подтискани,ограбвани и избивани от управниците на Римската република. Тя намерила почва малко по-късно като направи от Рим едно нищо. А от Българската империя, от тези конни народи които опитомявайки коня дават на Европа едно доста по широко мирозрение, една мижава държава и един беден и нещастен народ. Самият подставен Христос,имал за цел,чрез тази ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ре лигия да унищожи естествените чувства за национално съхранение на народите и да унищожи техния национален имунитет към чуждорасовите евреи, като по този начин те българите да немогат да се съпротивляват на еврейското зло. Христос проповядва: не се съпротивлявай на злото.”Който ти удари шамар по дясната страна на лицето ,то ти обърни към него и другата си страна, който иска да ти вземе ризата, дай му връхната си дреха”….И накрая се оказва,че само евреите вземат!!!

               Тази заповед на Христос “Не се съпротвлявяй на злото”-е главната в християнството. С тази порочна мисъл Христос се стреми да внедри във главите на лекомислените вярващи пагубни идеи, за да ги направи безропотни роби. Идеал за евреите е щото робите християни да се държат така както ги учи евреинът Христос: “обичайте вашите врагове,благославяйте проклинащите ви, благотворете ненавиждащите ви и се молете за тези които ви обиждат. Значи на еврейската мутра му се иска да отиде при белият човек и да му фрасне един по лицето. Християнинът е длъжен да обърне и другата си буза.После може да бие християнина,да издевателства над него. Християнинът в отговор не трявва да се възмущава ,а да обича евреина, да се моли за евреина, да благославя евреина.ЕТО ТОВА Е ИСТИНСКИ РОБ.Този роб е много по-добър от старият роб,който имал все пак някакви права и даже право да стане свободен, християнският роб окован от еврейските догми и днес е роб. В този съвременен роб оковите са инфилтрирани право в главата му, в съзнанието му, в душата му. Духовният роб(християнинът)е действително много по изгоден за евреите,отколкото поробения чрез физическо насилие.

                   Пропагандата на евреина Христос напълно сломява адекватната реакция на човека срещу вражеската еврейска агресия, унищожава всякакъв здрав имунитет срещу враждебните вируси. Той проповядвал без да се замисля, а днес и неговите последователи поповете пък и самите християни, не обръщайки внимание на противоприродността на тази еврейска пропаганда.ТАЗИ ПОРОЧНА ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНА, ЕВРЕЙСКА ПРОПАГАНДА ЗАПОЧНАЛА ДА ДЕЙСТВА САМО САЛЕД КАТО ЕВРЕЙСКО-МАСОНСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ(МАФИЯ) НАЛОЖИ ХРИСТИЯНСТВОТО С ОГЪН И МЕЧ СНАСИЛИЕ ИЗКОЛВАЙКИ НАПЪЛНО ЕЛИТИТЕ –ЗДРАВИТЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СИЛИ НА НА РОДИТЕ.

                                 ЕВРЕЙСКОТО ХРИСТИЯНСТВО ЧРЕЗ ВОЙНИ,РЕВОЛЮЦИИ, МОШЕНИЧЕСТВА, ИНТРИГАНТСТВО И ПОДКУПИ НА МОРАЛНО РАЗЛОЖЕНОТО ДВОРЯНСТВО НА ЕВРОПА УСПЯ ДА ИЗТРЕБИ НАД СТО-СТО И ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ЕЛИТНИ ЕВРОПЕЙЦИ, ДНЕС АРИЙСКАТА РАСА Е ПРЕД НАЙ-ГОЛЯМОТО СИ ИЗПИТАНИЕ, ТЯ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ СВОЕТО РАСОВО ВЪЗСТА НОВЯВАНЕ .Няма друга идеология заради която да са били избивани толкова невинни хора. Е разбира се еврейския –ислям също се налага с насилие.Ислямът е измислен от същите тези еврейски маймуни  с цел да управляват арабите и да ги използва срещу християните.Но сегашната политическа ситуация е такава,че сега исляма не само ,че не изпълнява тази функция, ами обратно,днес ислямските страни са единствения реален противник на световното  еврейство, с изключение на предателски държави като Кувейт. Днес исляма не само,че може но той трябва да стане един от нашите главни съюзници. Не е редно днес когато исляма се съпротивлява с голямо достойнство срещу еврейството да бъде критикуван, или да се отъждествява с турците.Арабските страни нямат нищо общо с Турция. Даже повечето от тях са били под турско робство. Достатъчно е да кажем само,че ние смятаме исляма за лъжлива религия и това стига . С времето мусюлманите ще разберат,че исляма е от преди 1 500 години,а техните народи са от преди 20 000 годинии ,че техните предци  чиято кръв тече в жилите на съвременте араби са били езичници. Така както християнството не е национална религия на българите,така и исляма не е национална религия на арабите.Този който преекспонира само исляма оскърбява своите велики предци,живели хилядолетия без исляма.И са живели достойно.Историята на източните народи и техните вярвания не започва с исляма,както се опитват да им внушат евреите. Тази история е много дълбока и трябва да се изучава. И тя е достойна за уважение и изучаване не по-малко от исляма. Но нека това мусюлманите да решат сами…… Защото какво е това? Всяка година да се събират стотици хиляди хора ,да дават стотици жертви, замеряйки една скала ,на пръв поглед всеки би казал, ами религиозен обичай,но това касае ли въобще арабите? и от там мусюлманите. Тоест кого замерят те ,и като го зямерят с камъни в чия чест го правят, това е единствено и само в чест на някой си евреин Авраам ,който вероятно е същото говедо, както сегашните си събратя евреите. Ама мусюлманите не само се молят пред този камък, като по този начин захранват с чистата енергия на арабския народ, на езотерично,духовно ниво, с голямо количество кристално чиста енергия, дълбоката античовешка и безнравствена същност на Бога Авраамов Йехова(Яхве), но и с тази енергия и кръвта на стотиците си събратя мусюлманската тълпа подхранва кръвнишката същност на еврейския народ. Не трябва нищо да им се внушава на арабите и въобще на мусюлманите,те трябва сами да решат този си проблем.Защото както виждаме той стана и световен…..Квк. Същото и то в много по- голяма степен се отнася и за християните и християнството. Неможе да си българин и християнин. Това е абсурд. Християните навсякъде тръбят,че тяхната религия се основава на любовта.Това разбира се е една дебела лъжа и шарлатанщина. Тази любов е длъжен да проявява всеки българин само по отношение на своите врагове евреите. Колкото обаче се отнася до твоите близки за твоето семейство то християнството проповядва ненавист към тях Ето и пример “Ако този който идва при мен, и не възненавиди своя баща и майка, и жена и деца, и братя и сестри,а при това и самият свой живот,той не може да бъде мой ученик (Лука 14:26).И още; любещият своята душа ще я погуби; а ненавиждащият своята душа ще я съхрани за вечен живот. Очевидно само един злодей може да призовова към нещо подобно; ненавист към своя живот, майка,баща,жена, деца и душа заради него. Ние доста добре си спомняме една друга подобна пропаганда на същите такива злодеи комунистите-евреи които чрез своя киногерой Павлик Морозов внушанаха,че предателството към своя баща е най-прекрасното нещо. НЯМА ПО ГНУСНО НЕЩО ДА ПРЕДАДЕШ БАЩА СИ.НЯМА ПО-ГНУСНО НЕЩО ОТ ТОВА ДА ПРЕДАДЕШ ИДЕАЛИТЕ НА СВОИТЕ ПРЕДЦИ. Евреинът Владимир Улянов-Бланк реализира напълно христовият план. Море от кръв проля еврейският бандит Ленин и не само в Великата Рус но и навсякъде където еврейският комунизъм върлуваше. Избиваха се един друг българи;баща убиваше сина си и сина баща си,брат брата, и роднини своите роднини. Всички комунисти действаха по законите на Христос.Пропагандата на Христос поразява със своята еврейска наглост,защото неговите проповеди представят лошото за красиво,болното за здраво,уродливото за прекрасно. Еврейският комунизъм и еврейската демакрация са рожби на християнството.За своите престъпни планове Христос говори откровено;”Мислите ли вий че аз съм дошъл на Земята да дам мир? Не,казвам ви,а разделение;щото в един дом да се разделят,трима против двама, двама против трима;майка против дъщеря,и дъщеря против майка;свекървите против своите невести,и невестите против своите свекърви.” Не мислете,че аз съм дошъл да донеса мир на Земята,не мир аз съм дошъл да донеса,но меч, дошъл съм да разделя човека от неговият баща,и дъщеря от майка “Враговете на човека са неговото семейство “.Христос съумя да постави християните на колене.

       ЕЗИЧНИЦИТЕ НИКОГА НЕ СА СТОЯЛИ НА КОЛЕНЕ ЗАСТАВАЙКИ ПРЕД СВОИТЕ РОДНИ БОГОВЕ.НИЕ ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НАЦИОНАЛИСТИТЕ ЗНАЕМ ЧЕ НИЕ НЕ СМЕ РОБИ НА СВОИТЕ БОГОВЕ,А ТЕХНИ ДЕЦА 

         Христос унижил самооценката на християните до нула и ги направил в собствените им души роби(божие).Най-големият грях на християнина е гордостта. Робът не трябва да се гордее,и с какво ли може да се гордее един роб.Той трябва да се чувства нищожен грешник. Длъжен е да страда,търпи и да се мъчи. Всеки християнин смята себе си за велик грешник. Даже великият божествен акт на раждането християните смятат за грях. Какви глупости. Християнстката дева Мария родила някакси непорочно,а всички ние, раждайки се по естественият божествен път се оказва,че сме родени по порочен начин. Главният мистически акт на християнството се явява така нареченото причастие. Причастието е сатанинско действие при което мислено пият човешка кръв и ядат човешка плът. По този начин самата църква развращава своите подчинени овци. Ритуалите на християнската църква имат двояко поражение върху човека. Първо-опиват хората приучавайки ги към алкохола (същата задача имат и множеството християнски празници),на физическо ниво.Второ-прави от хората човекоядци и кръвопийци (на ментално и астрално ниво), уродствайки и мозъкът, и душите на хората.

              Ако християнството приучава към мислено людоедство и кръвопийство,то юдаизма подбужда към истинско човекоядство и кръвопийство. Отношението на юдеите към арийската кръв носи мисти чески характер. Арийската кръв употребяват не само висшите масони, но и редовите членове на еврейската секта—хасиди—най-големите и ортодоксални последователи на Талмудата. В така наре ченият Стар завет на Библията се явява адаптирана, смекчена версия на Тора, но в Библията е съхранено точното указание за този зверски обичай на евреите.

      …..   “ Ето,народът като лъвица става и като лъв се надига;не ляга докато не изяде плячката и не се напие с кръвта на убитите”….Откакто съществуват евреите оттогава те се занимават с това сатанинско зверство.За безкрайните факти на еврейските зверства ,свързани с изтезания, ритуални убийства на арийски деца и използването на тяхната кръв. Всички тези еврейски престъпления те извършват на празника пасха. Измачват отвлеченото дете,зверски го изтезават,наслаждавайки се на неговите мъки.После пробиват тялото на детето според ритуала,често одират кожата му и източват кръвта му.После тази кръв използват за ритуалните си цели,и в частност за ритуалните хлебчета. Това е празникът “пурим” .След това изхвърлят трупа на детето. Именно заради съобщаването на тези факти пред обществеността евреите убиваха народните будители по цял свят. Именно заради това те нанавиждат “проклетите фашисти”. У християните този сатанински празник се смята за “свят”-Освен това ние българите най-вече трябва да ненавиждаме този празник пурим защото той е възникнал по-повод избиването на Аман Амадатов и неговите синове от евреите. Аман е бил пълководец при персийският Цар Атаксеркс и му разяснил опасността от еврейското зло за неговата империя,но евреите му пробутали една тяхна дъщеря еврейката Естир. Алкохолизираният Атаксеркс по еврейско внушение прогонил и заточил всички персийски патриоти, а Аман с неговите синове предал на евреите, които ги одрали живи. .Аман е българин (бугеец) по произход. Но тъпите християнски скотове зомбирани от еврейските вероломци участват в този антибългарски и ако щете античовешки заговор. Евангелията както и Старият завет са книги написани от евреите за евреите,героите на тези книги са евреи, Всички тези книги пропагандират мерзостната шовинистическа идея проповядваща превъзход ството на евреите над другите народи. Христос както и Мойсей (Моше) са едни чисти еврейски расис ти,за които другите народи са псета. “Христос казва на Хананеянката която го молила да спаси дъщеря и:” не е хубаво да взема хляб от децата и да го дам на псетата”. Другите народи той смята за псета. Обаче се оказва,че именно те християните, като се знае, разбира се,че самият Христос е бил неграмотен,такъв се оказва и интелектуалният и духовен потенциал на християнството според; “Блаженни НИЗШИТЕ ДУХОМ ЗАЩОТО ТЯХНО Е ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО” Е ДА, ТАКА СИ Е!ТОЧНО И ЯСНО,ХРИСТИЯНСТВОТО РАЗЧИТА НА СЛАБОУМНИТЕ И СЛАБОВОЛНИТЕ. Подобните на христи янството религии обичат малоумниците, читави хора на тях не са им нужни.Този аморален Христос е призван да промени морала на нашите предци; ” Не съдете за да не бъдете съдени…..с каквата мярка мерите ,с такава и вас ще мерят”. Ние, трябва, според еврейско-християнските будалащини да се откажем от божественото си право да оценяваме доброто и злото в постъпките на хората. Във всяко нормално общество постъпките на даден човек се подлагат на морална оценка. И ако тези постъпки са лоши, то те са подложени не толкова на съдебно, а по- скоро на морално осъждане от обществото .Иначе нормално общество неможеш да построиш.

                 Разбира се на християнските вождове е изгоден двойният морал.Няма поп който да не осъжда. Да не говорим за учениците на Христос които не само,че бяха неграмотни,но имаха и съмнителен морален облик. Юда освен, че се занимавал с търгашество, като накрая продал и собственият си учител за нива от един декар. Другият “свят апостол” пък се отказал три пъти от своя учител,щом видял живота си застрашен. Аз си мисля кое от двете предателства това на Юда,който се води на отчет при простите християни като предател, или предателството на “свети Петър” който пък се води като “свят апостол” това на “свети” Петър е по-голямо. Вглеждайки се в моята нравствена същнос аз Кавханът Болг така отсъждам. Колкото до шайката на останалите “свети апостоли” щом научили за арестуването на Христос се разбягали. Жалки дриплювци,роби и то какви роби такива каквито само християнството може да създаде. Много добре ги е обучил Христос, та какъвто учителя такива и учениците. Двуличието е в основата на християнската религия, църковните дейци, ”представителите на самият Христос на Земята”; говорят едно а вършат друго. От това двулично християнство се роди комунизма и демокрацията чиито вождове приеха от християнските попове това двуличие и го направиха основа на политическите си доктрини.ХРИСТИЯНИТЕ, КОМУНИСТИТЕ, ДЕМОКРАТИТЕ ТОВА СА ДВУЛИЧНИ ХОРА, ХОРА С ДВОЕН МОРАЛ; ПОКАЗЕН И ТАЕН, ОТ ТОЗИ ТАЙНИЯТ ВСЪЩНОСТ ТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ.

               Неосведомените хора се удивляват от факта, че две противоположни като система от ценности (юдеизма и християнството)се намират в единна книга –Библия, която се смята за свещенна и каноническа. Тук няма нищо удивително. БИБЛИЯТА-ТОВА Е ЦЯЛОСТНА КНИГА, И ТЯ ДАВА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СИСТЕМА. БИБЛИЯТА ТОВА Е ГЛОБАЛЕН ПРОЕКТ ЗА СВЕТОВЕН РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ.Във всеки робовладелски строй ИМА ДВЕ ГЛАВНИ КЛАСИ,КЛАСАТА НА РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ И КЛАСАТА НА РОБИТЕ. Юдеизма това е религия за робовладелците-евреите. Християнството това е религия за робите –неевреите. Ето я фактически цялата библия. Старият завет това е еврейската Тора.  И КОГАТО ГОВОРИМ ЗА БИБЛИЯТА КАТО ЦЯЛО, НИЕ ГОВОРИМ ЗА ЮДЕО-ХРИСТИЯНСТВО.

        Хората притежават онова качество наречено ВНУШАЕМОСТ,тоест хората са същества способни да се обучават. Както ги научиш така и се държат. Юдеизма и християнството формират два различни психотипа.Юдеизма предназначен за евреите формира у тях психотипа на робовладелец,а християн ството предназначено за неевреи психотипа на роба.

                       ЗАТОВА ВЪВ ВСИЧКИ ХРИСТИЯНСКИ ДЪРЖАВИ ЕВРЕИТЕ СА УПРАВЛЯВАЩИ

         Срамен пример за това е най-голямата Източноправославна-християнска държава Русия която в момента се упрамлява само от евреи,и от олигарси които до един са евреи. Но ето какво казва в своето обръщение към равина на Ню Йорк (1992 г) Патриарха Московски и Все-Русийски Алексей ІІ( истинското име на АлексейІІ е Авраам Шмулсен) в открито писмо: “….ние всички сме деца на Стария завет,а също и ние които вярваме в обновеният от Христос Нов завет. Тези два завета се явяват две степени на един и същ богочовешки процес.В този оформящ процес на завета на бога с хората на Израел станали избран народ на бога,който бил верен на закона и пророците. Главната цел на проповедта е тясната връзка между старозаветната и новозаветната религии. Обединението на юдейството и християнството имат реална почва за духовно и естествено робство. Ние сме единни с евреите..Пълнотата на юдеизма обхваща и християнството, а пълнотата на християнството това е юдеизма . …Еврейският народ е близък до нас по вяра.Вашия закон е наш закон,вашите пророци са наши пророци. Патриарсите, духовенството и богословите на нашата християнска църква решително и открито осъждат всяко проявление на антисемитизъм.”………Патриарх Всерусийски ,друг път.

. Евреите избиха в Русия и СССР сто милиона руснаци,ето до какво нахалство може да докара човека духовното робство на християнството,самият Всерусийски Патриарх нищо не казва за еврейските зверства, а открито и решително застава на страната на евреите. Това освен едно нахалство е и нещо неокачествимо. Защото ако кажеш предателство това днес на никога няма да направи впечатле ние,предателството бе въздигната във висша нравствена норма,държавна политика,и общочовешки морал. Аз немога да окачествя това.

                          ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА НЕТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА ИЛИ ВНУШЕНИЯ, А ОТ НЕГОВАТА СОБСТВЕНА САМООЦЕНКА. Хипнотизирайте човека,внушете му,че той е жаба и той ще започне да квака. Юдеизма повдига самооценката на евреинът казва му,че евреинът е богоизбран (между арийците се намират тъпанари които им пригласят в това богоизбранство, интересно,ние българите на кое място на опашката пред бог сме).Евреите се възпитават постоянно проповядвайки, че другите народи са животни(гои) с човешки лица. Те ги учат,че собствеността на белият човек е на евреина, че евреинът е господар на живота на белите хора, че той евреинът е длъжен да управлява другите хора. Заради това евреите имат високо самочувствие и никога не отиват да работят в завод или мина, или на полето.Те работят в банки, финансови компании, комерчески структури, като крупни държавни чиновници, в средствата за масова информация, в телевизията, директори, артисти.и прочие комедианти.

             Християнството и Христос учат хората на съвсем друго;” Ти си роб божи. Ти си малък човек. Ти зависиш от волята божия. Всяка власт е от бога. Властта дадена на евреите от техният бог да крадат убиват, мошенничестват,вероломстват е власт само за евреите. Ти християнина обаче си грешник. Ти трябва да смириш гордостта си. Смири се страдай и се мъчи за да могат евреите да живеят в разточителство. Ако си непокорен и своеволничиш,ще поподнеш и то на този свят в ада. При това възпитание християнинът, самочувствието и самооценката на християнина граничи с нула, и на това нулево ниво той живее, като тъпо същество, външно приличайки на човек. От християнина правят психически болен самозакопаващ се мазохист, търсещ в себе си само несъществуващи грехове. Християнските патриарси, които всички до един са евреи, не се стесняват да показват своето през рително отношение към християните, считайки ги за овце, които трябва да пасат. 

       …………. У ЕЗИЧНИЦИТЕ ПОД ПОНЯТИЕТО “ДОБЪР ЧОВЕК” НИЕ. РАЗБИРАМЕ БЛАГОРОДЕН, ЧЕСТОКРЪВЕН, ПОРОДИСТ ,ЗНАТЕН, ЗДРАВ, СИЛЕН, ЕНЕРГИЧЕН, СМЕЛ, УМЕН, ВОЛЕВИ, ГОРД, ЧЕСТОЛЮБИВ, КРАСИВ, КУЛТУРЕН, ВЕЛИК, МОГЪЩ, БОГАТ, ВЕСЕЛ, ЩАСТЛИВ …………..                                                                

    ………….. У ЕЗИЧНИЦИТЕ ПОД ПОНЯТИЕТО “ЛОШ ЧОВЕК” СЕ РАЗБИРА;ПЛЕБЕЙ, НЕЧИСТОКРЪВЕН, БЕЗПОРОДЕН, НИЗЪК, БОЛЕН, СЛАБ, ГЛУПАВ, БЕЗВОЛЕВ, СМИРЕН, ПОКОРЕН, УРОД, БЕЗКРУПОЛЕН, НИЩОЖЕН, ТАРИКАТ,БЕЗПОМОЩЕН, БЕДЕН,МЪЧЕНИК,НЕЩАСТНИК ………

В християнството всичко е обратно. Неговият “герой” е това е бедният, низшият, нещастният, смиреният, нищожният страдалец, мъченик и блажен(луд), ако към това прибавим и физически урод , това вече е нещо забележително от християнска точка зрение. Християнството независимо за коя негова форма става въпрос или секта ,то е нетърпимо към всичко сводолюбиво,към свободата на словото,към свободата на мисълта.

                           МОРАЛНИЯТ КРИТЕРИЙ -СВОБОДА -НИКОГА НЕ Е ВЛИЗАЛА В        ХРИСТИЯНСКАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕННОСТИ.

                        Християнството е религия създадена от евреите за роби. Духовното робство --- особено християнските догми---не допускат другомислещи.Приказките за християнската любов – това е просто лъжлива маска. Под “човеколюбивата маска” на християнството се прикрива най -агресивната,  човеконенавистна идеология, жестоко ненавиждаща традиционните, нееврейските,езическите култури на народите от цял свят.Светът прекрасно знае фактите за престъпните деяния на еврейското-християнство.Повече от 13 милиона човека са изгорени на кладите ,при това изгаряли най-добрите ,астрономи,математици,алхимици,магове, други учени,просто свободомислещите хора.Християнството с най-голямо ожесточение преследвало науката, свободомислието, културата, изкуството. Христи янството разпали няколко кръвопролитни войни и кръстоносни похода. През 15 век християнската църква забранява на хората да се мият и къпят, унищожавайки всички бани, обявявайки ги за огнища на езически разврат. В двете Америки бяха избити над 60 милиона човека в името на християнската вяра. Неотдавна римският папа се извини за зверствата извършвани от християните .Но какво се измени НИЩО , ние не им искаме извинението. Нищо неможе да върне унищожените нарочно ръко писи, Християнството в съответствие с еврейската доктрина на културният геноцид целенасочено унищожавала древните ръкописи, паметниците на културата  Те унищожавали древните библиотеки които били хранилища за ценни книги. Те изгорили и разрушили старошумерската библиотека във Вавилон, Александрийската в Египет ,етруската в Рим, библиотеката в която били събрани най старите папируси в Тива и Мемфис, огромната библиотека в Цариград. Запалили храмът на Атина ,разрушили архипелага Санторин. Разрушили всичките наши красиви статуи храмове камъни с надписи . Всичко това еврейството извършва за да се УНИЩОЖИ КЛЮЧОВА ИСТОРИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.

Тъй като традиционните религии на народите се явяват езически ,то евреите и техните слуги християните унищожавали всички ръкописи и паметници на езическата религия.В Русия най-голямата Православна държава християнството било въведено през 988година със огън и меч от Владимир син на еврейката (Малки) и Светослав. След това Владимир избил всички жреци(вълхви),унищожил светите идоли на руските Богове и унищожил всички писмени източници на руската култура. Този евреин мелез последователно реализирал главната доктрина на евреите за физически и духовен геноцид. Историята на руското християнство по нищо не се отличава от геноцида върху българският народ. Знам,че някои от патриотарите (платените еврейски патриоти) ще кажат,че зад много християнски празници се крият старите езически, български празници,може и да е така, но сакралният –святият смисъл е бил вече изгубен. Да днес християнството е много удобно за прокарване на пагубната за човечеството доктрина на глобализма.За тази цел днес еврейските равини обучават християнските свещенници на богословие ,това е доста гротесктно . Езичеството обаче засега за съжа ление освен в Русия и отчасти в Европа още не е намерило сили да издигне своя национален глас в защита на изконната ни религия и в защита на българският народ. Езичниците съхранители на народната вяра днес нямат сили да се преборят с враждебността на християнството.Затова ако Източното православие предприеме мерки за спасението на бялата раса то ние сме длъжни да го подпомогнем до тогава до когато имаме сили да възстановим  СВЕЩЕННАТА ВЯРА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ –ЕЗИЧЕСТВОТО.

                Приемането на християнството от БорисІ довело със себеси робството. Византийскатацърква донесла в България освен всичките и присъщи пороци ,и визинтийският разврат също така и робството. И дотогава в България имало роби, но те били твърде малко при, това българското общество нямало законно основание за робовладелство. Сега, с идването на Християнската църква която поддържала своя разкош чрез робството, не само го разпространила но и го узаконила. Хиляди и хиляди свободни дотогава родове били превърнати почти в робии отредени на църкви и манастири. Всичко това възбуждало негодувание сред българският народ. С появата на сектите в България разцеплението станало още по –голямо и попречило да завърши народностното обединение на българският народ, което едва било започнало.

                Единственият опит да си възвърнем независимостта от еврейското християнство бе безпримерният подвиг на Кан ювиги Расате . Едва когато станал Кан той разбрал напълно колко голямо и дълбоко е било разложението и колко опасно е било то за основите на държавното устройство,което било вече окончателно разрушено. Кан ювиги Расате се захванал с жар също както неговият древен прародител Кан ювиги Мо-дун, но всичко вече било разложено, особено силно това се чувствало в армията. Поставен в неизгодно положение, но виждащ изход Кан ювиги Расате, се заел преди всичко да стегне войската. Българска войска обаче вече нямало, няма да правя аналагия с днес но тя е очевидна .Българската държава вече не била в състояние не само да пази мира в собствените си граници но и самите граници. Изтичал и срокът на договара с Византия. Кан ювиги Расате веднага се заел да стегне войската ,но това не се оказало лесно.Това се оказало невъзможно. Гордите и смели допреди наколко десетилетия българи ,които били готови винаги да умрат за народната си общност  и за бащина чест и слава., и за свободата на своите деца и внуци, които над всичко почитали храбростта и доблестта,от известн време били изоставили меча и конете си и се били заели с толкова презряната допреди години “селскостопанска “работа.Трябвало да се заловят за мирен труд ,че да могат да хрантутят паразитите от християнската църква. Българите насилствено били принуждавани да заб равят своите бащи,деди и прадеди, да предадат на проклятието тях и техните свещенни обичаи ,и да заменят своята непреклонна гордост с “християнско смирение”. Вместо за лов и упражнения във военно дело те били принуждавани да се молят за спасението на душите си.Еврейско християнската Църквата нямала нужда от свободни и горди хора,от горд и войнствен господарски народ.Разбира се българският народ не се отказал така лесно от своя нрав и от своите обичаи,не преклонил глава,не забравил заветите на своите предции, не престанал да цени храбростта. Но под натиска на християнството бил принуден да изостави оръжието си ДА ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА ВСЕКИ НАРОД ПОД НАТИСК ИЛИ НЯКАКЪВ КАТАКЛИЗЪМ ЕДИН НАРОД ВРЕМЕННО ДА ИЗПАДНЕ В БЕДА НО  ГЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС КОЙТО ВПРОЧЕМ ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИНЪТ НЕ МО ЖЕ ДА БЪДЕ ПОДТИСКАН ВЕЧНО. Доказателство за това са безбройните въстания през време на турското подтисничество ,доказателство е битката при Стара Загора Шейново и Шипка Невижданите военни победи през всички войни водени от Третото българско царство. Така Кан ювиги Расате трябвало да започне , да създава българската войска.Той въвел отново военните упражнения, като задължение и всички древни български обичаи,възтановил българските събори и времечислене , които били тясно свързани с военният строй и военната подготовка.

                 Тази дейност на Кан ювиги Расате не се гледала с добро око от Византия и нейната пета колона християнството,която най-злостно пропагандирала,че владетелските работи нетрябва да се поставят над църковните.Никой обаче уважаващ себе си ,или по-точно всеки Кан ювиги кото имал съзнание за своя дълг пред своя народ и пред предците ,не би позволил да се шири в Империята му такава противодържавна разрушителна пропаганда.Ние наистина не знаем какви точно мерки е взел Кан ювиги Расате (защото Цариградската библиотека и всички ръкописи описващи величието и достойнството на българите са били унищожени от евреите) Известно е само,че Кан ювиги поставил на мястото му всеки в държавата който се опитвал да всее смут и разложение всред българите. Сега съвсем ясно проличала зависимостта на християнската църква от Византия. Той подновил договора с Франкската империя което разбира се не се понравило на Византия. Кан ювиги Расате прибягнал към този съюз да може да заздрави границите на разлагащата се от християнството Българска империя и да заздрави западните и граници.Съюзът с франките бил уговорен и потвърден през 893 година, вероятно на втория редовен годишен събор. Тази дейност не се понравила на Византия и нейното мекере християнството ,което макар със слабо влияние пред българският народ ,но растяло пред самият стар Кан ювиги Борис І. Подстрекателствата на църквата пред старият Кан оказали своето отровно влияние. През същата тази година на събора 893 год.,четвъртата от управлението на Кан ювиги Расате, Борис открито се опълчил срещу своя син. Повод за това му дало твърдото решение на Кан ювиги Расате да свика Обичайният с Хилядогодишни традиции  национален годишен Събор,и то с обикновената му тържественност, И СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЛЕТОБРОЕНЕ. Тогава обаче според натрапниците християни било време за пост. За българите тези три редовни събора в годината били най-големите празници и заедно с обичаите свързани с тях, представлявали израз и въплъщение на основните техни схващания ,и голямото им значение за държавното устройство и живот олицетво рение на най-великите ни добродетели, воинските. Старият Кан решил да действа.

      ЗА НЕЩАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, КАН ЮВИГИ РАСАТЕ НЯМАЛ НИТО СПОСОБНОСТИТЕ, НИТО НРАВА НА КАН ЮВИГИ МО-ДУН, КОЙТО УБИЛ БАЩА СИ, ЗА ДА СПАСИ ИМПЕРИЯТА ОТ ДОМОГ ВАНИЯТА НА КИТАЙЦИТЕ.( Една от жените на Българският император То-Бан успяла да добие над Кан ювиги особено влияние.Тя поискала от Кан ювиги да отстрани своя най-голям син и да остави за престолонаследник нейният син. Под нейно влияние То-Бан решил да отстрани своя първороден син който се явява и наследник на Българският Престол ,той се казвал МО-ДУН(неговото име според китайските летописи се изписва Мо-дун,но според европейските изследователи Де Грот и Краузе името на Мо Дун трябва да се чете Бактур или Багатур. Тогава,да се промени наследието и родовият закон било равнозначно на предателство.За да се отърве от него,То-Бан решил да изпрати Мо-дун заложник при гоатсите като сключил с тях мир. Който смятал да наруши ,а гоатсите да убият сина му Мо-дун.И наистина ,когато престолонаследникът Мо-дун бил изпратен при гоатсите и бил още там ,То-Бан ги нападнал безпричинно. Тогава гоатсите ,както казват китайските летописци били на върха на своята мащ, сила и величие.Неочакваното нападение гоатсите наистина приели като тежка обида.И сметнали за свой дълг да убият заложникът,но заложникът схванал своето положение или поло жението в което го поставил баща му ,той успял да се изплъзне от ръцете на гоатсите като отнел най-добрият им кон,и успял да избяга невредим при своите.

            Кан ювиги То-Бан се видял принуден, а може би от гордост,че има такъв син му поверил 10 000 конника, което е неприемливо според старите Родови закони, защото престолонаследника трябва да управлява цялото ляво военно крило на Империята.

            Мо-дун добре схванал ,че опитите за отстраняването му няма да престанат и решил сам да се защити,като същевременно спаси империята от голямата опасност която надвиснала над нея. Той обучил своята свита да стреля от седло и се заел така да ги организира,че те да действат като един човек. Оначало той пускал стрела по някоя птичка и който не стрелял веднага с него бивал обезглавяван. Новото което Мо-дун въвел при обучението на своя отряд, било даването на заповед и посочването на целта да става само с един единствен знак-изстреляната от него свиреща стрела.

            Обучавайки така своя отряд веднъж Мо-дун пуснал своята стрела срещу един от най- ценните си коне. Неколцина от стрелците били изненадани и не последвали действието на своя господар, заради което били обезглавени на място. Друг път за още по голяма изненада на своите стрелци той срелял по любимата си жена. И при този случай някои нерешителни войници не пуснали стрели и били обезглавени. Следващият път той стрелял по най- хубавите коне на Кан ювиги То -Бан , вече никой от неговите стрелци не се поколебал да го последва. След тези изпитания Мо-дун вече бил уверен в своите стрелци. Скоро след това на преглед на неговата войска дощъл неговият баща самият Кан ювиги То-Бан с когото те отишли на лов. По време на лова Мо-дун пуснал една стрела върху То-Бан .И този път нито един от неговите бойци не се поколебал нито за миг. Ето как китайските летописци описват това събитие”…тогава отиде на лов с баща си То-Бан и тогава изстреля една стрела срещу него. Цялата свита на Мо-дун стреля в същата посока и така уби Кан ювиги. След това уби своята втора майка и своя по-малък брат.,а също и министрите които не му оказали послушание, и се провъзгласил за Кан ювиги. Така Кан ювиги Мо-дун изпълнил своя дълг към Империята ,като спасил държавното устройство от китайските посегателства. Кан ювиги Мо.дун единствен според обичаите на предците имал право на престола, като първороден син.)

           Да, за съжаление Кан ювиги Расате не бил като далечният си предшественик Мо-дун, вероятно обстоятелствата били други, но Кан ювиги Расате направил всичко за да спаси българската държава, но,това не станало. След него Българската империя започнала бързо да се топи и първо това започнало при Симеон І който незнам защо бил наречен Велики,а управлението му златен век. От тук насетне започна пропадането на Придунавската българска империя, и никой не трябва да се заблуждава ,че това са нещастно стекли се обстоятелства или бездарни господари . Да това е христи янството. Само твоите национални богове ти дават сила ,смелост,значимост и щастие. Погромът на Великата Българска Империя започва веднага след насилственото насаждане на някакъв бог от Южната пустиня крайно чужд и покварен в нашия духовен живот-така биват инфилтрирани жизнените сили на врага.Днес ние с ясно съзнание трябва да отдадем своите сили и Воля на нашите национални Богове ,защото българин християнин звучи нелепо,продажнически и назадничаво, присъщо на расовите уроди, подлизурковците,лъжците,МОШЕниците, и расовите дегенерати.

              Премахнете християнското кръщение от своите души, колкото до пречистването с вода, то това е езически ритуал и следователно български наци онален-това е древен арийски обряд. Не носете кръст с разпнат Христос, не но сете еврейските сатанински знаци пентаграм и шестолъчка. Като древен арийс ки народ ние българите имаме свой най-сакрален символ това е свещенната  СВАСТИКА- символ на българските Богове начело с всемогъщия Тангра Българският националист не може да е християнин–българският наци оналист е езичник и воин!

                                                       КОЙТО  НЕ СЕ СМИРЯВА----ТОЙ НЕ Е ПОБЕДЕН

     

                           И днес все още евреите и християнските малоумници празнуват ПАСХА-празник, когото евреите са избили всичките първородни деца на египет ските първенци.                       

 

                        Официалната история представя историческите събития извън общия историчиски процес като по този начин се извършва общонационална историческа дезориентация. Съществуването на нашата държава на Балканския полуостров е само една хилядна от съществуването на нашия народ и държавност, включваща се в световния исторически процес-епоха,ера,цикли.Ако един историк мисли със стотици години назад той никога няма да разбере истината за историческите събития. Възходът и падението е съпровождало всяка велика империя, но истината е, че нашите последващи Владетели измениха РОДОВИЯ ЗАКОН  НА СВОИТЕ ВЕЛИКИ ПРЕДЦИ ПРИЕМАЙКИ ЧУЖДА НЕАРИЙ СКА ДУХОВНОСТ КОЯТО ГИ ПОДТИКНА КЪМ РАСОВО СМЕШЕНИЕ И ТО НА САМИЯТ ТРОН.

…….Днес прах покрива лъскавите брони,и Тези с гордост що ги носеха, мечовете майсторски ковани, костите, мечтите им велики, националната ни чест, неблагода рна сган оказа се“народът български---неблагодарност най-големия порок ……                         Кавкана  

               Жалка кючекчийско-рапърска сбирщина узурпирала славното и героическо минало на моите предци.На какво основание о, чуждопоклоници се наричата българи? Арийския ни корен искате да затриете поеврейчени дегенерати, кръвта ни арийска отровихте и отравяте с чуждорасовите си внушения за някакъв свръх-естествен етнически модел, който е върхът на расовото нехайство и единствен път за национално самоубийство ,проповядвайки ни расово смешение. Именно расовото смешение ни докара разделянето на България на три царства, като на централното се назначава мелеза Иван Шишман. Който като еврейски (син на еврейката Сара) слуга предава България на турците, предвождани от шайката на еврейският Синендрион.

                                Гръцки и френски литературни източници свидетелстват, че Цар Иван Александър бил женен за еврейката Сара, дъщеря на венециански банкер, този брак е устроен от евреите с единствена цел да отслаби България-----Впрочем тогава евреите замислят голям стратегически план за завладяването на Европа използвайки нищо не подозиращите турци. Отмъстителната природа на евреите немогла да си прости , че бялата европейска раса ги била прогонила от Европа. Заселвайки се в праделите на Османската империя и използвайки незнанието и неграмотността на турците, както сега използва неграмотността на българите,Световното еврейско правителство повежда турските разнорасови пълчища към Европа. Пътят естествено е през България и тя пада първа. Зад гърба на Сара стояла цялата зла мощ на Синендриона (еврейското правителство) Цар Иван Александър бил безсилен пред еврейката и тази черна сила, и той се съгласил да раздели Държавата на Българите нещо което никога в нашата история не е ставало, освен да се обединяваме и донаждаме нови земи ние друго не знаем. Иван Шишман който се титулова български цар ,е само един еврейски син ,умело манипулиран от своята майка. Защото точно когато турците били силни и побеждавали по целият полуостров, то Шишман който едно ,че е евреин, но и бил неподготвен за борба с турците ,се обявил открито за техен враг с встъпване си на трона, след смъртта на стария цар. Това дава основание на турския султан да навлезе в България с два силни отрада предвождани от Тимурташ и Лала-Шахин. Шишман се видял принуден да се признае за победен и дал на Мурад сестра си Мара като подарък, и отстъпил София на турците.Целият балкански полуостров следял с нетърпение развитието на събитията в България и особено отбраната на Търново ,защото паднело ли Търново ,пътят на турците към Сърбия, Черна Гора, Албания, Гърция ,Румъния и Западна Европа става открит .Три месеца вече турците , макар,че атакували непресттанно ,не могли да превземат Търнова. Султанът зал заповед за отстъпление с предложение за мир.Това не се понравило на Световното еврейство. Те, евреите снабдили един от тях Лазар Коен с всички необходими документи, включително и с копие от заповедта на султана, за прекретяване на военните действия, и го изпратили в Търново. Патриарх Евтимий тогава бил духовен наставник и предводител на отбраната на Търново. Този евреин Лазар Коен имал за цел да притъпи бдителността на Търновци показвайки им заповедта на султана и се кълнял, че отрядите на Шишман се засилили и разбили турците. Подлите и лъжливи сведения създали в целия град едно радостно оживление. Докато цялото населения на Търново било на молебен ,отслужван от Патриарха, двамата евреи, Коен имал съучастник в Търнова евреина Хасон ,възползвайки се от това,че цялото население било обхванато от ентусиазъм, успели да откраднат ключовете от вратата която вече никой не пазел и я отключили на турските войски под предводителството на Челеби Сюлейман. Търново тогава било гордостта и славата , перлата  на българската държава, а щом нах лули турците ,благодарение на еврейското предателство, градът бил подхвърлен на грабежи и подпален. Турците рушели всичко. Когато Патриарх Евтимий отишъл при Баязид да го моли за милост към българският народ. Поради вродено почитание към духавните хора, или като прям войник ,Баязид наредил,да се срат гоненията на българите. Това обаче не се понравило на евреите. Те настояли Баязид да се прибере в столицата си .Представятя ли си този голям турски пълководец бил марионетка в ръцете на евреите.На негово място бил изпратен най- жестокият евреин съдиста Нафталион Челеби с шайката си, състояща се от трима евреи Рахаим Асеов,Хаим Йерохам и Давид Леви. Пристигайки в Търново Нафталион заповядал ,незабавно да отделят изтъкнатите българи начело с патриарх Евтимий и ги закарали в манастира Св Троица. Там в манастира Нафталион сам , лично, ръководи избиването на 101 знатни, български родове. Българският цар Борис изби знатните български Родове заради еврейското християнство, сега евреите избиват българските Родове защото същият този еврейски бог ги учи :“Избивайте първенците на народите”.Както си спомняме за Евтимий    така ние днес си спомняме и за Кан ювиги Расате.

                         Кан ювиги Расате мир на праха му бил свален от престола в обвинение,че иска да смени държавното устройство, макар, че това е един показателен пример за вмешателство на юдео- християнството в съдбините на държавата ни. Нашият красив и добър Кан ювиги Расате бил заловен вероломно от църковниците и ослепен преди още да била произнесена присъдата му .Безмислената и безцелна жестокост проявена към този горд български Кан –преди да бъде убит са му били избодени очите, е нещо нетипично, чуждо за българските нрави. Никога българите не са измъчвали осъдените на смърт, и за такива мъчения в цялата българска история няма сведения. Обратно има сведения за византийците за евреите и въобще, за южните-семитските народи ,които имали такъв навик. Истински героичните български воини и Владетели познавали и признавали като проява на висш героизъм тъкмо милостта към победеният враг. Хилядолетия преди натрапеното ни християнство да  замъгли главите на българите с лицемерното си  “милосърдие ” нашите Владетели се отнасяли с голямо великодушие и милост към своите врагове. Та какво излиза, тези които се гордеели с победите си на бойното поле проявявали истинско милосърдие, докато християните ослепявали, изгаряли, убивали като същевременно проповядваии навсякъде “християнското милосърдие.”  Жестокостта ,подлостта и страхливостта винаги са се водели ръка за ръка, те са присъщи само и единствено на нискорасовите  и чуждорасовите дегенерати. От друга страна Кан Борис едва ли би убил сина си , дерзан от злодеянието, което извършил спрямо българските знатни родове и българската чиста родова кръв ,избиването на над сто Знатни боилски родове. Явно е ,че ослепяването на Кан ювиги Расате ,и последвалото му убийство ,са станали не по заповед на Борис,а това злодейство е извършено чрез измама от Християнската църква, която не си получи заслуженото само защото този родоотстъпник Борис се бил предал изцяло на враговете на България. По този начин със смъртта си Кан ювиги Расате, извън тези лицемерни приказки за дестабилизация на християнството, си остава нашият пример ,за него ние страдаме и сторваме поклон от далечината на времето. В сърцата на нас националистите Кан ювиги Расате ще е жив винаги и ще е нашият пример. Аз смятам, че точно тогава със смъртта на Кан ювиги Расате загива Придунавската българска империя. По сетнешните владетели просто били една закономерна агония, която дакарала  неизбежният, окончателният крах ,а именно 1014 година. Ако бяха изгорили всички християни заедно с техните църковници това едва ли щеше да се случи. Злокачествената дейност на църквата ,се проявявала в открита и несъмнена измяна в тези последни дни на българската държава ,като под нейно влияние и под нейна благословия било решено да се прекрати борбата и България да се предаде на милостта на врага

                Свещенната българска-арийска религия повелява,че животът не е самоцел. Езичеството обмисля борбата на Рода в земният живот. ” Истинската любов към човека изисква жертви за благото на Рода—тя е жестока,пълна със самопреодаляване,защото има нужда от човешки жертви.Ф.Н.за да сме изпълнени с мощтта на арийската сакралност( знание за смисъла) ние първо трябва да спазваме Закона за расовата чистота Начинът на мислене,светоусещане,мирозрение ,висотата на твоята духовно нравтвена система на твоята воля и и готовност за саможертва в името на народната общност зависи единствено от СТЕПЕНТА НА ТВОЯТА РАСОВА ЧИСТОТА. Това ни показва и природата тя се бори за живота и здравето на своите създания с разум какъвто еврейско-християнската наука никога няма да постигне. Ние можем да подпомогнем тази грижа на природата за нас, само като запазваме висока расова чистота. Само хората с висока степен на расова чистота могат да вникнат и разберат свещенното арийско слово . Нашата свещенна религия е Тангризма ,тангризма е политеизъм ,многобожие ,това е основен принцип в арийския пантеон.Еднобожието измислено и проповядвано по скоро от евреите говори за духовна бедност. Еврейския монотеизъм, еднобожие , признава господството на един бог и то тоталитарен, безмилостен и най-вече лъжлив,който осъществява своето гоподство посредством множество ангели но безлични тоест слуги. Един първообраз на това общество което днес световното еврейство иска да наложи на света. Национолната българска религия също признава Върховенството на небесния Господар-Тангра,и божествата от понисък ранг. Тоест както е в арийското общество и това което ние българските националисти ще построим върху развалините оставени ни от безмозъчните поеврейчени български управници. Тоест обществото на йерархията където всеки ще е щастлив от място което заема в обществото.Това е постижимо ,отгоре на всичко ние имаме и примера и опит. Божествата с по-нисък ранг алпите са същите архетипни богове които срещаме в другите национални арийски религии. Всеки от тях има свой характер и действа по своя воля. Сближават се един друг или се сражават един с друг като по тази начин осъществяват вечният кръговрат във Вселената. Върховният Бог Тангра се намесва само когато е застрашен космическия ред. Със своите войнствени образи със своята красото по която нашите предци са се равнявали и стремели да бъдат като тях, дават пленяващ пример за естествено благородство, сърцата храброст, желязна воля, проницателност, сексуална енергия и безгранична  сила и храброст. Всички в България познават гръцката митология и нейните красиви богове на които се стремели дприличат нашите предци арийците. За безобразният,мазен и миришешт евреин това е било непоносимо, затова с най голямо настървение те са унищожили огромно количество от тези образци на арийското величие.Боговете и стремяшите се да бъдат като тях наши предци от древността осъществяват своята жива сила в унищожаването на чудовища,в завладяването на нови жизнени пространства, в посичането на тирани, и в раждането на непобедими синове-воини.Нашите древни Богове съставляват три основни групи---господарски,на войната,и на плодо одието. Те съответстват на трите съсловия в арийското общество-духовните наставници на Расата или нацията,войнството и чернороботничеството и култовете на всяко от тях-мъдрост,храброст и плодородие-трите принципа на Българската Национална Религия .От древния епос “Сказание за дъщерята на Кана” научаваме, повечето от божествата с по нисък ранг от Тангра алпите са свързани с тотемните животни на нашите предци. Алпите Барс, Овен, Сокол са известни само под имената на свещените животни. Раждането на Боговете в “Сказанието” е предадено така : В далечни времена,когато на Земята нямаше още хора, Всевишният Тангра създаде Алпите-деви. Първо създаде  старшите алпи :Слънцето и Луната от старшите алпи се родиха средните алпи…Старшите алпи принадлежат към две категории: алпи небесни светила и алпи-деви-свръх човешки богове.

                              Тангра е древнобългарското име на Върховния Господ ….” Кан ювиги Омуртаг е от бога владетел…и направи жертвоприношение на Бога Тангра. Българския епос съобщава,че нашите предци още в древна Балхара или Балк (на гръцки Бактрия) са почитали върховният бог под две имена Тангра и Тара.Буквално Тангра означава гръм, на английски това е Тандър, на немски Донер и Тандра на памирските езици. “Клетва пред бога” е смисълът на близките понятия Тингор на уелски, и Тогарм на ирландски. А името Тара ни отвежда към пантеона на арийските народи с подобни имена те са наричали Бога-гръмотвержец: Келтите Таран или Таранук, германите Тор,а хетите Тару. Но Тангра произхожда от древният корен ТАН което значи небе и е много разпространено в древните цивилизации на Арийците За разлика от небесните светила и алпите-деви Тангра е космическия Разум  без образ и подобие. Тангра е Духът на Вселената Той няма образ защото образът е нещо а Духът всичко. Българския епос продължава със седемте алпи-небесни светила освен Слънцето и Месецът ние знаем,че нашите продеди са почитали и останалите планети—Муркурий,Венера,Сатурн ,Марс, Юпитер това са седемте алпи-деви. Господар на старшите алпи е Юпитер-който е наричан от народа Янкул. Неговата обиколка около Слънцето се определя на 12 годишен цикъл от древният ни календар .В народните ни песни също се възпява Луната като Деница или Яна.

                  За значението на Слънцето и Месецът в космогонията на българите свидетелства хрониката на Теофилакт, тя разкрива спора на Кан ювиги Омуртаг със своя пленник -християнин Кинамон който казва на Кан ювиги Омуртаг: “ А тези разни Богове ,които вие почитате,аз смятал за истински демони. И ако ми изтъквате Слънцето и Месецът и ме карате да се възхищавам от великолепието им, то знайте, че аз им се дивя и ги смятам за творения-слуги ,подвластни не само на Бога,но и на нас, хората. Кан ювиги Омуртаг му отговаря :”Не унижавай Боговете ни . Тяхната сила е голяма и доказателство за това е ,че ние които им се кланяме ,покорихме цялата ромейска земя.”

              От алпите-деви най-могъщ и почитан от българите е  Бог Хърса той е син на Слънцето и Бог-ковач. Той изкововал оръжията на средните алпи които вадели много войни помежду си.Той е научил хората на много знания и умения,на първо място да намират и обработват руда. По неговите пътеки и сега хората вървят и никой не смее да му пресече пътя защото му изчезва силатаТой Бог Хърса съчетава образите и тотемите на на двамата легендарни царе-праотци на българите далечния Болг и по късният Авитохол. Той може да се превръща във вълк и сърна (Болг значи вълк ,Авитохол значи син на сърната) Идеята за Алпа-Хъст има и в други нацоинални религии например Прометей. “Тангра повелил :да вложи Хърса в хората своя огнен дъх, и така у хората се появила душата. Тя е безсмъртна и е главно у човека. (във Ведите душат се нарича Атман -водач на човека).Сред зима Алпът-Хърс излиза на белия си жребец ,за да разчисти пътя на Слънчевата коледницаи да пробуди заспалата земя с огненият си дъх –за нов живот.

               Алпът-Барс е Бог на справедливостта,той е съдник между другите Богове. Могъщият алп Барс можел да убие само с поглед,иначе бил добродушен-дева.Имаше Алпът Барс две огромни очи като щитове. С които можел да изпепелява всичко. Той днес вече е започнал своя вихрен танц който може да разруши Света и нека в този страшен танц се сгромоляся цялата поеврейчена цивилизация в преизподнята където и е мястото. Бог Барс е пазител на законите, мъдростта и божественият порядък в Света на арийците.

                     Алпът-Барин е Бог на войната и означава победоносец .Той подобно на Арес взима страна в битките между хората и дава на своите избранници всевъзможни знаци и поличби ,за изхода на битката и ключа към победата. Когато неговите избранници не разбирали знаците те губели блитката Богът Барин много дъчувствал на своя народ българите  и затова нощем като разделял алпите на черни и бели разигравал битка на Небето . Ако победят тъмните алпи то избранниците на Барин ги очаква поражение. Ако победят белите алпи то тогава избраниците на Барин ще постигнат доблестна победа. С тези си качества алпът Барин съответства на германския Бог Один който е преди всичко бог на войната. С започване на зимата месец ноември когато законите на природата се променят и преградата между Земното и Небесното царство се нарушава,небето се отваряи Барин слиза от небето между нас с цялото си небесно воинство. Тогава по най-тържествен начин ние почитаме нашите херои паднали за свободата на българската държава и в защита на българския род и на Арийската цивилизация.

                        Кубар – е Бог гръмовержец,син на Алп Барин ,наследил е мълнията на баща си по жребий в борба с брат си Овен който избягва след несполучливия за него жребий.

                        ДжилБог на вятъра. Джил другарува с Кубар но когато боговете спорят се резразяват бури.

                            Сокол- Той отначало е бил страж на пътя към севера към остров Туле,в Северния океан където са живеели много от нашите богове. Измамен от реката Долосу,той е разбил крилата си в нейното ждрело. Пожалил Тангра  Алп-Сокол;дал му нови крила и нова служба . От тогава той пренася душите на мъртвите във високото Небе, пред съда на Всевишният.

                              Богиня Артиш –е богиня на домашното огнище.Името и се свързва със свещения храст арча,с който персите зороастрийци поддържали свещенните агньове. Такава богиня е зяемала важно място в пантеона на скитите ,Херодот я нарича с гръцкото и   име –Хестия. Артиш държи ключовете към Небето. Тя наказала жителите на град Легена с 9 годишна суша, заради недос тойно отношение, на жителите ,на този град към родителите си . Днес когато нравствеността на нашето общество е под всякаква критика особено варварското отношение към нашата Майка-Земя,какво толкова се чудим,че ни наказва с трайно засушаване и ред други бедствия.

                               БОГ ЕЛЕН –Неговото българско име не е достигнало до нас но ние добре знаем ,защото той е възпят в много народни песни. Бог Перун е изпратил сърна да отгледа детето Авитохол-захвърлен в пущинаците български княз. Който става по късно  велик Кан ювиги и възро дител на Велика България .

                               БОГ БАРАДЖ –Значи добър Змей (ДРАКОН),той е покровител на Владетелската династия Дуло Всевишния е посочил Барадж като знак на своята милост към българите.Бог Тангра заповядал на Барадж да се засели в българските планини и също наредил да се извеза знаме с образа на Барадж. Подобно е и преданието за династията на Крал Артур, тя произ хожда от областта Каледония, където се е заселила една част от българите под предводителството на Кан ювиги Колед(Коледа). Знаме със Змей-Дракон са имали и траките. Колкото до това,че Змея-Дракон в християнската билблия е оприличен на Дявола,който дава познанието на хората е видно ,че не Змея-Дракон е Дявол, а самия Еврейски Йехова(Яхве) е дявола. Змеят-Дракон е символ на Арийската религия, евреите правят всичко възможно да го принизят в очите на малоумниците  християни и най-вече разбира се Змея-Дракон, Арийския езически-ведически символ, трябва да  екзалтира човеко-ненависнически чувства у евреите към всички Арийски народи.

Богинята Майка –Тя неотменно присъства в пантеона на индоарийските богове наричат я ОМА Според древните писания това е свещенното име за майка.Това е името и на жената на бот Шива от хиндуиската религия в коята заемките от арийците е голяма. В германския език бабата се нарича галено ОМА. В японската религия я наричат АМАТЕРАСУ-ОМИКАМИ.По днешните ни земи на Боги  нята ОМА отгаваря Богинята на плодородието у древните траки Бендида.  

          -Арийска религия която датира от преди много хилядолетия, или както се смята вече от преводите на старите свещенни книги на Арийците нашите предци наричани Веди, което значи знание  че арийските свещенни книги наследници на мъдростта на Атлантида датират повече от сто хиляди години. Тези които според ведите са преживели катастрофата преди 100 000 и повече години ни съобщават следното:

                                                      …..И ще унищожат Ний и Стихия тази земя

                                                                        и ще се скрие тя в дълбините на Великата Вода

                                                                        така както се скри в Древни времена  

                                                                        в дълбините на северната вода-Свещенната Даария

                                                                        Боговете на Расата ще спасят праведните

                                                                        и Небесната Сила ще ги пренесе на изток

                                                                        в земята на хората чиято кожа е като цвета на Мрака..

                                                                        при  Безбради хора,

                                                                        с кожа като цвят на пламъка на Свещенния Огън

                                                                        Пренасяйки ги Сила Велика в безкрайни земи

                                                                        Където на   Яркото-Слънце е домът.

                                                                                                                                    Веда (5-70)

          Всичко това в страшно извратен вид ,по късно влиза в библийската приказка за Ной,в която въздушният кораб се превънал в плаващ ковчег в който се оказали и всички живи твари по двойки.Но да свършвам с този неприятен материал: В библията еврейския бог Йехова (Яхве) се сражава с езическите Богове Ваал и Астарта и ги победил.Обаче ако бог е един и други Богове няма,то с кого той се е сражавал,и кого той е победил,и от къде се взеха тия други Богове? И ако еврейският бог е победил езическите Богове,то това не значи,че той ги е унищожил. Боговете са безсмъртни,и еврейската победа носи временен характер.Вселената върви по своя неизменен път пътя на вечното възвръщане .

              

 

               Победените арийски Богове, в Ерата на Водолея, отново ще се изпълнят с изначалната арийска мощ и ще унищожат еврейските дяволи.        

         НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО БЪЛГАРИЯ ОЖИВЯ И НЕ САМО ТОВА ТЯ УСПЯ ДЯ СЕ ИЗМЪКНЕ, И ОТ СМРАЗЯВАЩОТО ТУРСКО ,БЕЗМИСЛЕНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО РОБСТВО КАТО ФЕНИКС ,А ДНЕС ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ ОТ ПРЕДАТЕЛИТЕ ДЕМОКРАТИ. В нашата история се споменават опити за въстания и прочие, аз искам да отбележа,  че през всичките векове на нашето робство ние нито за ден не сме си представяли ,че не трябва да сме свободни, А ЗА СЕКУНДА НЕ СМЕ  СИ И ПОМИСЛЯЛИ ДА СЕ СМЕСИМ С ТУРЦИТЕ. ОНЕЗИ БЪЛГАРИ СА БИЛИ РАСОВО ОСЪЗНАТИ И ТОВА ИМ ПРАВИ ЧЕСТ. Това се изразяваше в мгоборойни въстания, завери,хайдутски и комитетски движения.По време на турското робство евреите винаги са били най-близки съратници на турските данъчни чиновници,на чиновниците в полицията, доставчици на на български момичета и не намо момичета за турците. Всички предателства са извършени от евреи. Благодарение на вероломното вмешателство на евреите турското владичество продължи толкова дълго.това не ни попречи обаче да продължаваме борбата за свобода. Нашата национално освободителна война не е спорадична в нея няма приливи и отливи, а постоянна безкомпромисна и последователна борба. Която не престава и днес. Нито за миг не е преставал да гори онзи огън на свободата в гърдите на българите и това се дължи на воинските добродетели които се коренят в нашите гени. Доказахме го още при първият ни предложил се момент. Това е битката на българските опълченци при Стара загора- въпреки пропагандата проглушила ушите на цяла Европа,за неподготвеността на българските Опълченци и липсата им на боен опит (едва ли това е било военна хитрост на русите ,а по скоро това е типчната им грандомания и слонска тактичност) при Стара Загора те нашите опълченци набучиха на щиковете си армията на Сюлейман паша идваща от Македония и която била участвала в много битки .

                          Епохата на възстановяване на независимастта на България и гигантската битка на Русия с отоманската империяни дава ключ за разгадаване на еврейското коварство Имайки предвид антисемитското настроение на император Александър ІІ (Цар Освободител) и чувствайки ,че доб рият,толерантен и работлив народ българите им се изплъзва от експлоататорските ръце ,евреите подемат голяма борба в помощ на турските войски.Евреите помагали най-вече с ревностен шпшонаж в полза на турците .От гледна точка на всеки евреин представителите на бялата раса и в частност българите са добитък, който представете си бил длъжен да работи на евреите. За това те със всички сили се опитват да саботират действията на руските войски. При настъплението на рускиете войски  през освободителната война ,евреите хвърлят отрова в кладенците за вода виното и храните. В това отношение най-активна роля играят евреите които били изгонени от Португалия и Испания. Най-много са шпионирали в полза на турците евреите от Казанлък ,Видин, Карлово. Прочутото карловско преда телство е дело на Йосиф Фридман. Особено силен е шпионажа през месец август 1877 год. когато Руско-турската война била в разгара си. След цял ред от неуспехи на руските войски и големите загу би на воинския ,и офицерския състав,поради еврейския шпшонаж,русите решили да турят евреите на мястото им. И тогава, веднага удържали грандиозна победа. Когато черкезите започнали да прес ледват бягащата турска армия ,евреите подхващат разпространяването на слухове,че българите вършели погроми.(Като, че ли българите не са имали основание за това). От Лозенград били изпра тени евреи ,по всички краища на света, да искат помощ, под формата на въоръжени сили в помощ на турската армия, за да бъдат изгонени русите ,а българите наново поробени. Това едва ли е било необходимо. Защото евреите и след Руско-турската война, наново се залепиха като кърлежи за сна гата на българския народ,че и до днес.Това в общи линии е историята на еврейството в българските земи.Днес съвсем справедливо евреите са се обградили от народният гняв,презрението и омразата на българите. Разглеждайки фактите ние трябва да вникнем в тях и това да послужи за обща, и открита борба, срещу подлия и нахален световен поробител. Разглеждайки в действителност културното и икономическо положение в България ние стигаме до дълбокото убеждение,че всичко това , кризата в културата ,разпродаването на националните ценности, разпродажбата на икономическото ни самостой ност и независимост,се дължи на тази дълбоко антинационална същност на демократическото  държа вно управление, която се намира под диктатурата на евреина—борсов играч, лихварина -банкер и търгаша Бай Ганьовец. Самата демокрация създаде из своите тъмни недра поеврейчената шайка на Бай-Ганьовците, която управлява и днес. Тоест, Ганьото е проблем на политическата и бизнес класа, а не на българския народ. Който отъждествява българския народ с Ганьото има много здраве от Кан ювиги Асперих, Левски ,Ботев, Генералите Колев ,Муткуров,Вазов, от летеца Списаревски и от всички загинали за Отечеството при Сливница,при завоя на Черна ,Одрин, Лозенград,и пр. Днес българският национализъм трябва да влезе в открита борба с духовния упадък и разложението на националният бит. Само национализма може да стане център за обединение на българския народ,само неподкупния национализъм може да даде отпор на еврейската шайка грабители и еврействащите предатели от масонските ложи, и разни секти български и небългарски. След като евреите бяха разобличени от водача на немския народ Адолф Хитлер, примката около евреите се затяга с всеки изминат ден. Идва деня на победата ,и не е от никакво значение дали евреите и техните болшевишко-демократически слуги го искат. НИЙ ИДЕМЪ!!.

                   Дейно участие в битката за Стара Загора взима българското опълчение с четири свои дружини, срещу пет пъти по многобройна паплач. В този неравен бой нашите опълченци получават своето бойно кръщение. Те заедно с 14 руски спешени ескадрони и 12 оръдия,заемат за отбрана южнта страна на Стара-Загора в момента когато се развива стремителната турска атака за отблъскване на руските войски. Настъпвайки стремително ,както се казва на ход турците най-малко очаквали такава ожесточена съпротива от страна на малобройните българи но закипява ужасен бой , достигналите до окопите турски войници буквално били нанизани на щиковете на българские опълченци ,борбата загубила всякакви правила ,който можел удушавал врага си вече не се стреляло,а удари със саби ножове и щикове .Но турците били отблъснати. Започва още по страшна атака и по-ожесточена и този път турците биват отбити . Идващите в това време пресни сили на турците се готвели за атака когато българската 3-та дружина водена от храбрия си командир Подполковник Калитин ,с развято първо българско знаме се понася в контраатака. Турците невярващи(според турските историци) приели това като чудо и с викове аллах побягнали. Въпреки това силите недостигнали макар, че на трета дружина на помощ пристига първа дружина ,Калитин е убит с два куршума.Драматизмът ,героизма и идващият от вековете български расово-воински добродетели намират своя апотеоз в битката за Самарското знаме. И от тази битка те излизат с чест. Въпреки своята многобройност турците не преследват отстъпващите българо-руски войски, а започват избиването  на на мирните жители . Над 10 000 души били избити след това се отдали на грабеж и накрая запалили града. Ето тук искам да подчертая разликата между нас и чуждорасовите по- низши народи, ние не избиваме мирното население. Ние не убиваме жени и деца.Това е завещание от нашите Велики предци. Ариец значи благороден. Правете сравнение сами. Даже и днес когато главите на хората са замъглени от глобалистическите брътвежи, пак с яснота изпъква българското вели кодушие.

        Въпреки това ветераните на Сюлейман паша бяха пердашени не един път. Като вижда своите войници избивани от българските опълченци ,френският евреин, професор от Сорбоната Сюлейман паша взима мерки, но късно българите се изтеглят на Шипка, а там знаем какво става . Въпреки разните там бабини деветини за идването на някакъв си Радецки със сто войника по двама на кон и помогнал на опълченците ,аз заявявам,че сто човека ако ще и да са от желязо нищо немогат да повлияят. Българските опълченци направо превърнаха в посмешище многобройната турска войска обучена оборудвана “калена” в боевете с мирно население, жени деца и старци, главно срещу невъоръжени хора. На Шипка българското опълчение разполага с 3 000 души а от руският Орловски полк 2 000 Срещу тях френският евреин на турска служба Сюлейман паша разполага 27 000 следо вателно турската армия е пет пъти по многобройна,да не говорим, че е била по добре обучена и е на 600 години. Добре подготвената армия на Сюлейман паша в своя устрем успява да достигне на сто метра от позицията на българи и руси, раята обаче ги косеше със спокойствие което може да има само хора с вродени воински качества. Положението е критическо защото от към Габрово идва Вейсел паша, черкези нападат опълчението в гръб но биват разбити. Въпреки това северните части на опълчението се огъва особено батареите ,те изваждат затворите като мислели, е има общо отстъпление .В това време идва една опълченска дружина от връх Св Никола артилеристите се връщат ,въпреки, че турците биват за пореден път спрени,те откриват убийствен оръдеен огън в който загиват голямо число опълченци. Трябвало е само още един малък натиск на турците и проходът щял да падне. Но в този момент командирът на 3-та опълченска дружина майор Чиляе запява “Шуми Марица”                                                                   

              Забележителната енергия, упоритост и саможертва която проявиха защитниците на Шипка през тези ден, надминават човешките възможности, те се биеха обаче за скъпата свобода на поро беното си отечество и това никакви космополитически фантазии немогат да го изтрият от съзнанието на признателните българи. Тук на дивите върхове на Шипка българските опълченци за първи път, след 500 годишно робство, пожънаха първите победни лаврии, сложиха началото на нашите величави военни победи по-късно.  Каквото и да говорят историците ,българските опълченци победиха турците и морално. Българското опълчение се отличи със своята храброст, като след Шипченската битка участва на 28 декември в последната кървава драма,която тури край на турската шипченска армия и увенча с неувяхвящи цветя борбите на българите с вродената си военна гениалност и храброст рамо до рамо с руските войски,под командата на Столетов и Скобелев на щик превземат окопите всеки окоп,всяко укрепление и всяка батарея. Заместникът на Сюлейман, Вейсел паша бил пленен с 22,000 войници и 93 оръдия. Обграждането и пленявянето на войските на Вейсал паша в Шейновското поле отвори пътя на руската армия за Одрин и Цариград. Войната наистина беше изнесена от Русия но тя следваше своите предпоставени имперски цели, докато нашите предци от времето на най-усилените борби (1762-1878) постепенно очертават българската национална и териториална доктрина за ЦЕЛОКУПНО ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ.Затова бил издаден мемоар до великите сили,ЗА ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА АВТОНОМИЯ С ЕДНО НАЦИОНАЛНО ПРА ВИТЕЛСТВО, която да обхваща –трите български области България,Тракия и Македония(Тракия до Царград), където преобладаващият елемент е българският. Ето как определя българските земи този мемоар.съобщен ни от племенникът на Др. Цанков, Кириак Цанков.

                 а) На север: Дунав от устието Килийско до устието на р. Тимок.

                    б) На запад:р. Тимок и пограничния сръбско-български плет до р. Ибър; р.Ибър до градеца Митровица; р. Ситница-приток на р. Ибър; р. Лепенец (до Шар планина ) –приток на Вардар; Шар планина, от Кочанишкият проход до главното и разклонение ,сиреч до връх Кораб; р. Лума—приток на река Бели Дрин,който извира от връх Кораб; Черния Дрин до град Струга;пета,който ще се направи от струга до езерото Малик на р. Дявол; планината Пинд,със северният си край,тъй наречен Грамос,от Зангонския проход до Гревенската река,която е приток на р. Бистрица.

                    в) На юг: Гревенската река и р. Бистрица до устието и в Солунския залив; Солунския Залив-Ятанския полуостров,като захванем от Равана до Румелийският проход,на Орфанския залив; бреговете на Егейско море до пресичането им от джадето Одрин –Цариград ;джадето от р. Ергене до Анастасиевата стена и Анастасиевата стена.

                    г) На изток: Черно море от Анастасиевата стена до Киликия.

           Така и според най-новите исторически факти ,и според мемоара на К. Цанков, България притежава в Отоманската империя тогава 250-260 000 кв. км. от които ние български националисти не се отказваме. Въпреки предателските правителства, особено на мангото Костов който каза, че няма териториални претенции и определи границите на България до р. Резовска на юг. Колкото до Сан-Стефанска България за нас националистите,това е началото,а не идеала. Нашият идеал е прогонването на Турция от Европа въобще. И този идеал бе почти постигнат когато след 27 години със своята мощ и изконнити воински добродетели младата българска войска помете из тракийската равнина турците и след падането на Одрин се сключи Лондонският договор на 17/30 май 1913 год по силата на който се създаваше една Велика България с територия по-голяма от Сан-Стефанска България но се намери еврейска слуга в лицето на Сърбия ,която изпълнявайки техните и световното масонство заръки и подбудена от тях разпали междусъюзническата война ,последвана от два нови договара –в Букурещ от 10 августи в Цариград от 29 септемврий 1913 год. с които Велика България бе разпокъсана .Това разпокъсване се дължеше не толкова на нашата наивност и на нашата револю ционен романтизъм ,това се дължеше  на непознаването на еврейският въпрос и расовото невежество  Расовото учение още не беше намерило почва у България. По късно Адолф Хитлер със силата на немското оръжие успя да обедини българските земи и да ни ги върне. Няма благодарност за това. Но бог вижда, Българите бяха неблагодарни към своя благодетел, и ги споходи комунистическото зло.

Днес когато постоянно говорят за някаква си глобална държава, защо не върнат на България поробените и земи . Да ние имаме моралното право да искаме да се върнат на България поробените и земи от нейните съседи ,като се ръководим от желанието да освободим, непременно всичките, и от убеждението, че преди всичко България трябва да е последователна и настойчива в своите искания. Само чрез силна и националистическа държава ние можем да постигнем нашите идеали. Ние националистите не смятаме, че всичко е загубено, както искат да ни внушат глобалистите. Само в рам ките на една националистическа България може да има необезпокоявана българска народност и българската култура.

             Защото във всички тези борби за обединение нашият народ, с победите над турци, гърци, сърби и румънци създаде един военно-нравствен капитал, от който днес ние трябва да черпим и се поучаваме. Тези войни не бяха леки ,но те затвърдиха България, а не парламентарните празнодумци приписвайки пораженията на някой друг, а победите на себе си. Именно войните на Третото Българско Царство са основата на нашата гордост и връзка с великите наши Владетели и воини.                                                                                                                                  

                                                     Част ІІ

         ВОЙНИТЕ НА ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

                     

 

Покойници вий в други полк минахте                                                             Но кой ви знай, че спите в тез полета?

Де няма отпуск,ни зов за борба ,                                                                       Над ваший гроб забвение цъвти.

Вий братски се прегърнахте ,легнахте, и “лека нощ”навеки                         Кои сте вий? Над сянката ви клета

Си казахте…до втората тръба                                                                           не мисли никой днес,освен поета и майките свети.

 

 Но що паднахте тук деця бурливи?                                                                 Борци венец ви свих от песен жива от звукове що никой 

За трон ли злат,за някай ли кумир?                                                                  не събра: от дивий рев на битката гръмлива,

Да беше то ---останали бихте живи,                                                                 от екота на Витоша бурлива от вашето “ура”

 не бихте срещнали тъй горделиви куршума……Спете в мир.

 

Българио,за тебе те умряха,                                                                              И тоз венец той------ няма да завехне,                

Една ти бе достойна зарад тях                                                                          и тая песен вечно ще гърми

И те достойни ,майко,бяха                                                                                из българските планини зелени,

И твойто име само кат мълвяха, умираха без страх.                                      И славата ще вечно пей и стене над гробни ви хълми. ……

                    

                                                                                                                                                                                  (Иван Вазов)

       Венец и аз ви свивам ,и сторвам ви поклон до земи,славни български   герои!

                                                                                                                         М Вълчев

                              Войните на Третото българско царство са най-героичната епопея в нашата най нова история, велик подвиг на расовият човек, отстъпил някога пред силата на чуждорасовата паплач, да се освободи и още по-важното, да очисти Балканите и Европа от турците и техните повелители евреите. Това бе великата идея на нашето българско воинство, изразено в безпримерен героизъм, саможертва за цялата раса, макар външно българина да не го е показвал, но този вътрешен инстинкт към своята раса е непреклонен и неунищожим. Той съществува от векове и е до векове, докато съществува Бялата раса. Днес белият човек се отърсва от своя стогодишен сън и всички низши ще бъдат подчинени на желязната му воля. Кой е виновник за разпалването на войните водени от България, където тя даде над стотици хиляди свидни жертви ние ще изкажем нашето виждане и дали някой ще ни повярва от това истината не губи. Защото България бе разделена от същите тези “велики сили”(които нашите царе не веднъж разгромяваха) на Берлинския конгрес от един евреин престъпник дИзраели и един високомерен масон Бисмарк на няколко части, на няколко кървави къса.Тях аз вме нявам вината за последвалите събития на Балканите.Този въпрос обаче и до ден днешен не се разреши, и то по вина на същите тези “велики помияри “единствена Нова Германия, Германия на Адолф Хитлер със силата на своето оръжие реши Българският въпрос, като ни върна всичките изконни земи. Знам, че ше гракнете еврейски слуги, но това е истината. По времето когато България бе съюзник на Третият Райх ние имахме 260 000 кв.км (Англия е 230 000 кв. км.). Колкото една територия е по-голяма, толкова основите за демографски-расово-естествен подбор и увеличение в населението на индивиди с повишени расови качества има по-големи възможности. (Примери - всяка държава.в Европа и Азия с повече от 250 000кв. км.) Отглеждането и изхранването на по-многобройно население е във въжможностите на тази държава.

                  От така наречените велики сили по онова време Англия и Австрия най-много се страхуваха от една Велика България. Те най много настояват за ривизия на сан-Стефанска България. Два дена след подписването на Сан-Стефанският договор, княз Бисмарк (масон и вероломник) държал голяма реч в Райхстага и умишлено заявил, че Източният въпрос не си струва смъртта на един пруски войник. С този привиден неутралитет Бисмарк станал супер-арбитър по положението на спорещите супер сили Той посъветвал Русия да се споразумее с Англия преди да се състои конгреса в Берлин. Цар Освободител  Александър ІІ който бе убит от евреите с атентат, изпраща граф Шувалов в Лондон .Той сключил съглашение със същият тази изрод дИзраели, което покъсно видя бял свят и гласеше следното: Първо-Да няма Велика България, второ-В Азия Русия да задържи Карас и Батум, без Армения. По силата на това споразумение, на Берлинският конгрес България трябва да се отдалечи от Проливте и източното беломорие. От друга страна, срещу своята защита Турция, по едно спора зумение,  Англия и взема остров Кипър, за да си осигури още повече пътят за Индия. С тези две тайни съглашения дИзраели завършил задкулисната дипломатическа игра. В Берлин той разигра една комедия за широката публика. Дали Царят Освободител е искал точно това аз се съмнявам. Защото по-късно когато бе разкрит от Царя еврейският заговор:-------- “Изтъкнатият евреин Яков Алексан дрович Брафман е работил активно в еврейските организации в Царска Русия и научил тайните им  ,строго секретни за лица от не еврейски произход, толкова много се уплашил от лукавството им, че поискал аудиенция при Император Александър ІІ (Цар Освободител) и разкрил тайните на вътрешната тайна еврейско-масонска организация на евреите в Русия.Той показал на Императора Александър ІІ мястото, където в една стена ,в синагогата на гр. Минск бил скрит тайният архив на еврейството и масонството в Русия. Водената от Брафман царска полиция конфискувала повече от 2 000 документа, подписани от висши сановници на еврейското тайно общество. В този случай император Александър ІІ много умно използвал специалисти грофолози, за да съпостави подписите на еврейските равини и големци с тези които се срещали по държавните документи, и с това да бъде доказано, че документите са автентични. Какво се оказало:, че голяма част от подписите съвпадали с подписите на висши държавни чиновници.” Какво има тогава да се учудваме, че еврейските слуги, масоните дИзраели, Шувалов и Бисмарк се споразумели за съдбата на България. И вероятно, точно обратното, на това което Цар Освободител искал.

              Когато дИзраели Биконсфилд пристигнал в Берлин колегата му по масонство Бисмарк заявява,че смята да командва конгреса като рота войници. Блъфирането на дИзраели бе прието от княз Горчаков, както казват някои, че той Горчаков се бил уплашил. Един Руски княз да се уплаши от едно еврейско джудже? Или се е уплашил, или е бил и той в конспирацията. Когато завършил “блъфа с ултиматума” Бисмарк наблюдавал и се смеел, като похвалил както той се изразил ”старият евреин”. Дизраели бил посрещнат с триумф в Англия. В България обаче покрусата и негодуванието било голямо. Именно разпокъсването на България от Берлинския конгрес,по-късно доведе до три кръво пролитни войни между балканските народи, в които най-големи загуби понесе България .

                 Българският народ, вътре в себе си никога не се съглиси с това и през юни 1885 той реши да вдигне въстание под ръководството на Захари Стоянов и създадената от него тайна организация. А още, след подписването на Берлинският договор като се разбрало,че в Източна Румелия няма да се допусне да има редовна българска войска ,а само малко милиция и жандармерия,населението на Източна Румелия ,много се изплашило,че турска войска може да се завърне на Балкана и да държи в ръцете си българската земя,макар да и се давала автономия. Няколко руски офицери ,заедно с българи ,загрижени за сигурността на Южна България, решили да основат гимнастически дружества в Румелия, с видима цел да се събират младежи на телесни упражнения по образец на ония гим настически дружества ,които съществували в някои европейски страни. Скритата цел на тези български гимнастически дружества била да се подготвят младите българи ,които при дадени обстоятелства могат бълзо да се преустроят във военна сила и да се придадат към малкото милиция. Както и стана. Хилядите младежи записани в гимнастическите дружества, попълниха милицията на Източна Румелия по време на Съединението.Създаденият комитет  от З. Стоянов, майорите Д. Никола ев,  Муткуров и Филов решили да вдигнат въстание и да обявят Съединението на 6 септември. Майор Николаев като началник на южно-българската милиция,заповядал веднага да се свика цялото мъжко население,способно да носи оръжие, тъй като не била изключена опасността от турско нападение. Против Съединението протестирала Турция, Русия изоставила България, като изтеглила всичките си офицери. Свиканото народно събрание веднага одобрило Съединението. Българската армия, от около 90 000 била изпратена на Турската граница , но Турция не обявила война. Война обявила Сърбия .

                    Сърбия населена с един неблагодарен и подъл народ,(шумадийският дриплю който все гледа да открадне нещо), започва експанзията си срещу България много отдавна, но особено подло постъпва при завладяването на Балканският полуостров от турците, като използват суматохата и заграбват земи на юг и изток. Вековното турско владичество бе заличило този срамен спомен, но след като българите се биеха на Шипка ,когато още ечаха победните трели от Плевенската битка, под предлог, че са освободители, в това най-много ги бива сърбите, на умряло куче нож вадят, сърбите навлязоха в Поморавия и я присъединиха към мижавото си кралство ,те също окупираха българските земи около Ниш, Пирот, Враня, и Лясковец. А ние с ентусиазъм се включихме в сръбското национал-освободително движение.  

          Войната била обявена на  2 ноември 1885 год.под предлог-“за запазване равновесието на Балканския полуостров.” Сърбия разчита най-вече на подкрепата на Австрйското еврейство, което чрез Виенската Лендербанк отпуска 35 000 000 динара с които Сърбия подготвя войната срещу България. Но, особена подкрепа Сърбите получават чрез тайният договор който имат с Гърция ,и коя то ,както никоя друга държава надава вой против извършеното от България съединение, макар ,че тогава Гърция няма обща граница с България. Този шовинистичен шум на Гърция е няречен "военна “ просия". Гърците, един вече ненужен народ на Земята. Сръбската армия която е по- добре сформирана и по-стара от българската, разполага с опитни кадри ,генерали с “боен опит” Българската армия се командва изключително от капитани.За победата в тази война играе един фактор –добро волците---но под думата доброволци се крие нещо друго, нещо много по дълбоко и изконно ,това е расовата потентност на българите. Въпреки петстотин годишното робство когато ние не сме имали въобще армия и изглеждало, че българите са забравили своите воински добродетели. Изведнъж всичко това бива разбито на пух и прах. Българите се стичат в армията от ученическата скамейка, от нивата, баща, син и внук всички отиват на фронта, без да са учили някога военно, дело и побеждават. След войната съвсем ясно пролича,че победата при Сливница, Пирот и навсякъде по сръбско-българският фронт не са случайност,а са плод на на голяма храброст и вроден военен гений, всичко е на расова основа. Откъде е това? Някои ще го определат като ентусиазъм, патриотизъм и пр. На аз знам, това е расовата потребност на ариеца, в генно-.биологическият процес на българина, не може да бъде изтрито ясното съзнание за воин. Вярно е разбира се, че българските мъже и юноши доказват, че с кръвта си може да бъдат защитени интересите на народа ни, те всички поставят като въпрос на чест правото си да защитят единството на България. Доброволците биват над десет хиляди човека. Но не това е най важното,те проляха кръвта си за спечелване на победата. Това обаче е непознато на нашата сегашна младеж отровена от еврейската пропаганда, лукавството на Холивуд и простащината на Бруклин, под задушаващата мъгла на неясни оценки и извратена история, са прикрити златни страници от нашето голямо народно величие и изява на непреклонния, горд български дух. В българската армия всичко беше младо главно -командуващият, офицерите и войниците. От нейните редове лъхаше младост и енергия, дисциплината бе желязна, а морала на недосегаема висота. Българският войник има вродени високи воински добродетели които в този момент възкръснаха-пропити със силен нападателен дух.  Още при първото сериозно сражение при Сливница за ужас на западните поддръжници на Сърбия, и за гордост на нашите приятели от същият този запад, българите нанасят съкрушителна победа над войските на сръбската армия, като я изтласкват от Сливница и погват по пътя и за Ниш и Пирот. Със стремителен поход и решително сражение дадено от българските войски при Пирот войната завършила. Под командването на Подполковник Николаев, на 14 и 15 ти ноември българите нанесли пълна победа над сърбите и завзели Пирот. Австрийският посланник граф Кевенхюлер заявява на българският Княз,че ако българите настъпят по нататък,ще срещнат австрийски войски. На 19 февруари 1886 год.бил подписан Букурущкият мир.Така с дързост и кръв бива постигнато съединението на Северна и Южна България ,и се извършила първата стъпка в името на правдата-към обединение на всички изконни български земи. В европейската преса тази война била обявена като братоубийствена, война между два братски народа, че глупостите стигат и още по-далече, тя била наречена и война между два слявянски норода. Това са пълни глупости, в края на краищата има наука наречена, ако на някои не им е известно, антрополагия, биология, да не говорим, че има и расова теория, които ясно и по най- категоричен начин дават да се разбере,че българите и сърбите имат много различни антропологически индекси. Незнам и не ме интересува сърбите какви са по произход ,аз знам едно ,че българите като индоевропейски и следователно арийски народ се биха в тази война за своята родина ,без да ги интересува сърбите братски народ ли са или не са. Защото това не е първият нито последният път когато България изпитва на гърба си сръбската измама, докато ние никога не сме си служили с вероломство, специално срещу сърбите гърците, турците и румънците..Ние сме расово различни. Нашите битки с тях са били чисто по арийски образец.СЪОБЩАВАЛИ СМЕ ИМ---НИЙ ИДЕМЪ.Подписаният мир бе само част от стремежа и целите на българският народ, който след Берлинският конгрес започна да живее с една единствена мисъл ,ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПОРОБЕНИТЕ НИ ЗЕМИ, ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОД НИЦИ и обединението на всички български земи.

              Това се съзнаваше от всички, (аз съм запознат с опитите на Гърция и Сърбия да сърбизират и погърчат населението в Македония, впрочем всички знаят това но същественият въпрос са изконните български земи, колкото до македонците дали са българи или не това не е важно, макар някои антрополози да изкарват македонците с еднакъв индекс с българите ), аз обаче разглеждам въпроса за земите. Земята е могъщество, а не някакви хора които вече хиляда години немогат да се определят дали са българи или “македонска нация”. При една добра демографска политика тези земи ще са крайно необходими на България и днес.Разбира се предателските правителства на демократите магат да си говорят каквото си искат. Съзнаваше се от всички ,че това може да стане само с добре обучена и духовно –волева армия,армия пропита от духа на древната ни воинска ,арийска същност. Иначе едни обучени и бездушни хора немогат да се жертват за отечеството си.И това беше извършено от нашите офицери,подофицери под големите грижи на нашите управници. Ние тогава действително се сдобиваме с такава армия която за 17 дни разгроми 600 годишната турска армия.Силното впечат ление което направиха българските победи при Шипка Шейново и Сливница ,накараха нашите съседи да се стреснат. България усилено работеше за започване на войната. Като бащи на интригантството гърци ,сърби и румънци бяха една голяма пречка пред българите и затова за да не пречат, българите с поредица компромиси подобриха отношенията с тези държави. Ако България започнеше войната сама, то тези слаби държавици във всеки случай щяха да я нападнат в гръб, както и стана. Ние бяхме подготвили голяма и силна армия която сама можеше да се справи с Турция .

               Турците предугаждат разбира се всичко и започват мобилизация, макар и трудно Турция мобилизира 430 000 войска, 930 оръдияи 82 ескадрона.България моболозира 350 000 армия, 720 оръдия и 38 ескадрона. Не ме интересува колко са мобилизирали съюзниците. Главната тежест на войната изнесе България. (Общо Гърция,Сърбия и Черна гора са мабилизирали едва 300 000 човека. които участваха в битки в Македония където турците нямаха почти никакви военни сили.)

               На пети октомври още с обявяването на войната българските войски минават границита,като втора армия се укрепва срещу Одрин .

                На 8-ми октомври турците настъпват с цялата си армия срещу българите на 9-ти произлизат първите кратки но много тежки боеве, защото много от българските роти изгубват своите началници. Въпреки загубите българите атакуват и при с.Селиолу,приближават позициите на турците и се хвърлят в атака на нож. Турците не издържат и отстъпват в по задните окопи. През нощта българите обаче наново атакуват и турците панически се разбягват,като в паниката увличат І-ва и ІІ-ра,турски дивизии. През нощта на десети октомври тихо без стрелба а само на нож 19-ти Шуменски полк прогонват турците от укрепените им позиции при с. Ески-Полос. Сутринта под командата на Генерал-майор Церовски започва голяма битка при с. Петра където са се окопали големи турски сили. Българите се приближават на около 300-500 крачки ,артилерията нанася тежки поражения на турците . При настъпи лият момент на колебание сред турците българите се вдигат в атака на нож. Турците недочакват атаката, а побягват. Втори пехотен искърски полк настъпи по посока на с. Ериклер ,към който се присъединява и пети пехотен Дунавски полк ,турците не приемат боя паниката се разпространява и преминава през целият турски фронт ,навсякъде отстъпват изоставяйки оръжие боеприпаси .

                     Така трета българска армия с поредица от стремителни боеве се нахвърли буквално върху трети турски корпус и други части и ги пръсна. Отстъплението на турците е безредно позициите им са осеяни с обози,оръжие,храни,облекло,бойни припасии ранени. На 11 октомври след обед българските войски превземат Лозенград.В тези боеве трета българска армия дава 2 000 убити и ранени. Източната турска армия ,след като изгуби една трета от своята артилерия, изостовена в паническото и бягство отстъпи  една част към Люле-Бургас, а друга към Виза.

                  В боевете около Лозенград българите след 500 години се срещнаха самостоятелно с турската армия и и нанесоха решително поражение. Този разгром оказа решително влияние за по- нататъшния развой на войната. Лозенградската крепост се смяташе за непревземаема, но падна за един ден, пред неотразимият налет на българският войник.

                             Както в Сръбско-Българската война така и сега българиският войник доказа расовото си превъзходство,защото ариецът може временно да отстъпи но идва ден когато всичко се измива с една смазваща подтисника победа .В тези боеве българинът смело налиташе на далеч по-многоброен враг,възродил изведнъж в себе си дрените воински добродетели на нашите предци .Той внуши страх у турците онзи страх пред който трепереше Великият Рим и Византия.При отстъплението турците винаги се поддаваха на паническо бягство.Друг такъв психически пробив и поражение в душата на противника на нас не ние е известно. Даже когато прогонихме Сръбската армия от нейната държава и тя избяга на остров Корфу пак си имаше някакъв ред.Тук в битката с Турция моралният разгром бе пълен. Такова значение имат не само бързината,изненадата,добрата военна подготовка,а най-вече расовата-воинска същност на българите. Арийският железен дух надделя над продължителните уморителни походи и над многобройната турска армия.

                   Дните на Великият Кан ювиги Атила ,Крум и Омуртаг се върнаха над българските земи, дни на върховно расово- военно  превъзходство, гордост и презрение. Затрепераха земите около Адрианопол и Цариград , пътят към тези градове ни е познат още от времето на Симеон и Колоян, НИЙ НЕ СМЕ ГО ЗАБРАВИЛИ !! 

                   Тези велики дни бяха увенчани с превземането на “непревземаемата”крепост Адрианопол (Одрин ) .Тази град  беше укрепен от германски военни специалисти и се изучаваше в генералщабните академии като непревземаема крепост.След завършване на обсадада и последвалият щурм тя бе превзета от българската армия за 36 часа.Днес вероятно пак в генерал-щабните академии по света се изучава Одринската крепост само, че сега се изучава нейното превземане. Защото Европа бе смаяна.След Одрин пътят за Цариград бе открит нямаше какво да ни спре. Но види се нашите съюзници уплашени от българските победи по най-вероломен начин ни нападнаха в гръб. Някои ще кажат, че всичко е било напразно, но аз знам, никога турският военен дух няма да се чувства комфортно ако в близост има силна и добре обучена българска армия. И аз знам ние националистите ще я създадем, за чест и слава на нашите деди. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА ДНЕШНИТЕ ДЕМОКРОТИЧЕСКИ ПРАВИТЕЛСТВА КОИТО ПОД ЕВРЕЙСКИ НАТИСК УНИЩОЖИХА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА. Колкото до съюзниците и онези смешници румънците нашата днешна военна доктрина предвижда наказателни акции и възвръщане на изконните български земи .Въпросът с Турция може да бъде решен само когато европейските народи се освободят от еврейската демокрация и в единен сноп пръчки освободят бялата раса от навлеците.Този първи опит бе войната на България с Турция,но не само съюзниците ни попречиха Англия и Русия пратиха кораби в Босфора за да спасяват своето тогавашно мекере и сегашна слугиня на САЩ и световното еврейство Турция. Каквото ида се говори, прочие…..,Турция бе превърната в посмешище за 17 дни.

            Ние имаме навик и отровени от еврейската пропаганда да хвърляме вината не върху когото трябва.за Междусъюзническата война. И ако се бяхме задълбочавали по истински в историческите събития неминуемо щяхме да заблежим, костеливата ръка, на световното еврейство,което по най-брутален и коварен начин се намесваше в нашата съдба. Знам има хора еврейски слуги които ще кажат,че това не е вярно, и че ние националистите все търсим конспирация навсякъде.Някаи даже в своето лакейство стигат до там, че незнаейки за какво става въпрос словославят евреите постоянно. Например вярват,че евреите били богоизбран народ Това е еврейска пропаганда. Щом като те са първи ние на кое ли място сме на опашката пред техният бог? И защо ние славните българи трябва да се редим на опашка пред бога на едно нискорасово пламе от дегенерети.Но има българи които вярват във всичките тези еврейски лъжи и хвърлят вината върху хора достойни, и наистина милеещи за България. И ако някой си мисли ,че тези чуждорасовите независимо кои ,се интересуват от благосъстоянието на българите жестоко се лъже, но и подвежда другите, чуждите имат една единствена цел да те ограбват да паразитират на гърба на българския народ. Днес това е по-очевидно от всякога. Защо тогава да не е било и преди така? Това е видно ,че всички войни водени до сега срещу България са били в интерес на световното еврейство.По въпроса за Междусъюзническата война ние много сме очудени, защо такъв велик господар император като Николай І І не можа с нищо да помогне на своята любима България. Историческата мисия на Русия се заключава в освобожда ването на Балканските народи и поддържане на мир, добри съседски отношения и тяхната незави симост. В същото време докато Русия скланя балканските народи към мир Англия ,Франция и Америка-забележете това са три държави където правителствата им се състоят само и единствено от евреи. Трите държави са силно масонизирани. Ние знаем подлата роля на световното еврейство за избиването на френският елит по време на френската революция. Англия от край време е в ръцете на евреите, а Америка си е откровенно еврейска държава.Тези три държави раздухват ораза между балканските народи. Те се опасяват, че България като най -близо до Проливите и Черно море ,би могла да окаже голяма подкрепа на Русия. Страхувайки се да не загуби световното си господство алчната поеврейчена Англия решава да действа като скара балканските държави. Балканските правителства бяха манипулирани включително и Цар Фердинанд от световните заговорници и бандите еврейскио-масонските ложи. Целта на Англия е да скара България с Русия . В тава пъклено дело ги подпомагат масоните и евреите. Председателя на Софийската еврейско- масонска община евреинът и масон Блументал има връзка с английското масонство и нейният представител в Петербург евреинът и масон Бюкенен. По указания Бюкенен имайки големи симпатии от страна на руския министър на външните работи Созанов,също масон подготвят плана за разпакъсване на България.

                       Планът е обмислен в началото на януари 1913 год.в Берлин от двамата масонски братя евреите Блументал и Бюкенен. Като същевременно по-най усилен начин разпространяват слуха, че България водена от своите големи военни успехи, на южния фронт, смята да превеземе Цариград и представете си, да го поднесе на Русия като дар заради това,че Русия е освободила България. (ние две хиляди години се стремим да завладеем Цариград, та да го дадем на други,та били те и наши освободители и пр.)Тези слухове започват да се засилват и навлизат в кулоарите на народното събрание, народните представители се разделят на две, сред народа този подъл слух взима големи размери, едните били за превземането на Цариград, други против. Правителството не се погрижило да опровергае тази басня, басня но съвсем по еврейски,която бе използвана от самият този Блументал, който я и създаде. Блументал е български евреин, и когато чуете някой евреин ,турчин или циганин да говори за патриотизъм, то той говори за техния собствен патриотизъм, което няма нищо с българския, Което пък въобще няма нищо общо с нас националистите. Те, чуждите, гледат само себе си, не го забравяйте това. Блументал съобщава на Бюкенен, че превземането на Цариград и предаването му във владение на Русия е взето от парламентите на съюзените Балкански държави. Това предизвиква ултимативна нота –на всяка цена да се разкъса съюза на бълканските държави. При реализиране на това евреите пускат в ход интриги и лъжи на които по-късно придали реален характер. Българският евреин Блументал лесно убеждава председателя на министерският съвет, поради големите победи на българите, да наруши договора подписан между съюзниците, в който е казано, че завладяната територия ще се дели поравно. В случай на съмнение между съюзниците за арбитър бил избран император Николай ІІ

                                   От самото начало симпатиите на Николай ІІ са на страната на Българияи няма никакво съмнение,че арбитражния съд би отсъдил в полза на България, но България напада своите съюзници без да им обяви война , и без да направи реална оценка на своите военни сили ,изтощени от холерата.Тук се включват вече всичките налични сили на евреите от балканският полуостров срещу България. Сръбските и българските масони действат заедно под диктовката на евреина Бюкенен и Созанов.От една страна евреите-масони упражняват натиск върху сръбският главнокомандуващ Генерал Путник, като му внушават да окупира всички завоювани земии и да не ги отстъпва на България,а от друга –Блументал подстрекава генерал Савов да убеди цар Фердинанд в необхо димостта да нападне сръбските войски, без да обяви война, без да чака арбитраж. Така най-напред възникват спорове мужду България и Сърбия. Българският евреин Блументал успява да уреди щото Македония и Западните покрайнини да бъдат дадени на Сърбия ,в същото времет това се постига и от Бюкенан който изтръгва същото съгласие от Созанов. Евреина масон Алкалай убеждава Гърция да се присъедини към Сърбия като и обещава Тракия. Сърбите биват подучени да протакат, като Пашич някалко пъти подава оставка, уж има криза на кабинета, това продължава около 64 дни. Тогава България обявява война на Сърбия, такава е била волята на българските евреи. Защото ако България бе станала голяма държава за тях нямаше да има място в нея.Българските евреи правят опит да разхвърлят българските земи между нейните съседи,защото съседните държави са много по поеврейчени от тогавашна България, като за това се погрижил Блументал разпродавайки България на части с разрешението на еврейските тайни общества. Император Николай ІІ въпреки всичко има наме рение с ултиматум да прекрати братаубийствената война, но еврейството пуска нов слух ,че България изцяло се придържа към немска ориентация. Масонът Созанов обявява, че България първа е вдигнала меч срещу своите съюзници и трябва да бъде наказана. Заедно с това английският дипломатически агент евреина Бюкенан изказва дълбокото си убеждение, че българите са безрайно неблагодарен народи и не заслужават никакво снизхождение. Целта е била, занейки се ,че Николай ІІ има симпатии към България,то арбитража да бъде даден на друга държава и световното еврейство подпомагано от българските евреи успя. Ролята на арбитър щеше да играе Румъния, която ни беше нападнала по най-подъл начин в гръб. Евреите успяват да разкъсат България на седем кървави къса, от председателя на еврейската община в България Блументал. Днес евреите чрез пресата са забили още по големи корени в земята на българите и изстискват жизнените и сокове. След войната се подготвя и финансовия крах на България, като еврейството изпраща из провинцията по села и градове свои хора да изкупуват златто което се намира в населението. Това злато в дни на криза се явява като златен резерв, За това евреите го изкупуват.След войната българският народ има нужда от пари и се подлъгва. Въпреки забраната това злато се излива на кюлчета и се изпраща в чужбина .Никой не е наказан ,между наришителите няма нито един “не евреин”. Впрочем евреите наричат българите будали, разчитайки, че никога няма да бъдат разкрити, да за това усилено раздуват  и словославят българският етнически модел, за да заблудят и отслабят бдителността на българите. И ще ви кажа констатация. Днес думата евреин е почетна,а националист лоша. Само някой да се осмели да каже нещо против евреите, или да ги разобличи, започват едн присмех, подмятания и пр. просташки остороумия ,със зъби и нокти българинът започва да защитава евреинъ,т започва да защитава своя поробител. Обявиш ли пред някой, че си националист,обаче, се получава обратното започват да те замерят с най долнопробни ругатни ,че някой път стигат и до заплахи за бой и убийство Виждате дакъде е стигнал в падението си българина отровен от  еврейската прорпаганда.

                     Последвалата голяма война наречена І-ва Световна бе също един опит за решаване на тези проблеми. За главни причини се смятат териториалните претенции на Франция към германски земи и съперничеството в търговията между Англия и Германия.Това може и да е така но с това нека се занимават други ,нас ни интересува героическата страна на българската армия в този период.И ще го оценим според расовата си принадлежност.Ще видим и англофренската армия която естествено е от арийски елемент но отровена от еврейската пропаганда се биеше срещу своите братя по раса. Първата световна война е един апотеоз на българските расово-воински добродетели.Когата започва ме за пореден път война със Сърбия ние не се окопаваме не се спираме просто прегазваме Сър бия.като успяваме с присъщата си военна гениалност да разделим сърбите от английската и френската армии,и да ги бием поотделно.При Куманово до Скопие сръбската армия захвърля оръжието си и побягва. Така след непрекъснати атаки и боеве ІІ-ра българска армия застава здраво на Овче-поле и разединява сръбската армия от англо-френската. Българската армия разделя силите си на два фронта.Трета и пета дивизии се насочват северно от Скопие към Кочаник в помощ на първа армия ,а седма и 11 Македонски дивизии отиват на юг да спрат настъплението на англо-френската армия по долината на р. Вардар.На първи ноември ,когата първа армия преследва сърбите към Прищина,войските на северната ггрупа на втора армия ,започнаха атаката на добре укрепената сръбска позиция при Гиляне. В двудневните ожесточени сражения ,нашите четири бригади принудиха противника да се разбяга. Всеки опит на сърбите да се съединят с еврейско масонските войски на агло-френците по долината на р. Морава се разби в желязната воля на нашите воини.На 11 ноември българските войски завземат Прищинското поле и з-та дивизия започва преследване в западна посока.Сърбите се надяват на помощ но като виждат ,че са безсилни да спрат погазването на своето отечество отпадат духом .Никоя от съюзничиските армии не мажеше да и помогне. Само Руският черноморски флот бонбардира Варна ,което взе много жертви между мирното носеление.

             Макар и изтощени нашите войски положиха големи усилия да преследват сръбската армия.След превземанета на Гиляне и Прищина, сръбската армия започва да отстъпва към Адриа тическо море.При Прищина е изоставена и каляската на сръбският крал.Какъв позор да напуснеш родината си!

           Цели 20 дни сръбската войска вървеше към морския бряг гладна, одърпана, боса, постоянно нападана от албанците, ИЗПЛАЩАЙКИ СВОЯ ВЕЛИК  ГРЯХ НА ИЗМЯНА КЪМ СВОЯ ПРЕДИШЕН СЪЮЗНИК.

              Тази армия, ако това може да се нарече армия изистави своята родина,натовари се на френски кораби и бе пренесена на остров Корфу в териториите на “неутрална” Гърция .Какво става в това време с англо-френските войски(бъдещото НАТО което щяло да ни закриля) които са почти обградени от втора армия. Щом узнават за погрома на сръбската армия в Косово поле ,французите се отказват от настъпление. С ред боеве те бяха изтласкани на юг , докато на 25 ноември , 2 ра дивизия се хвърли в атака по левият бряг на р. Вардар. И настигна англичаните в Козлу дере. При настъпилата суматоха англичаните захвърлиха пушките си изостовиха оръдията си. Отстъплението на добре обурудваната и обучена англо-френска армия пред страшната българска войска към Солун бе едно голямо позорно бягство. Нашите войски ги преследваха до гръцката граница. Гърция бе “неутрална”.

                     Кокото до “неутрална” Гърция (грек- значи подлец), искам да изкажа дълбокото си чувство на възмущение към това варварско племе от мелези за които измамата, вероломството, жестокостта и лицемерието са въздигнати в ранг на висша нравственост и държавна политика. Гърция си остава страната на подлите, на дивашките изтезания върху беззащитни хора, макар нейните граждани да се смятат за една културна и ”цивилизована” страна. Историята сама вижда и отчита и ще подчертава още по- дебело,доколко днешните гърци са достойни наследници на Перикъл , Демостен, Темистокъл, Солон, Ликурги пр. Живеещи с остаряла слава, жителите и на днешна Гърция представляват една  смесица от семитски племена, въплъщение на най –отвратителният фалш, ипократство и цинизъм. Някога тя,Елада неможа да оцени великите си мъже и ги прогонваше или осъждаше на смърт, защото тези мъже проповядваха добродетели истина, наука и любов към хората. Боговете на Олимп отдавна спряха да дарявят гърците със знаменити синове, защото техните идеи  немогат да намерят почва в душата на днешният поеврейчен отровен от материалистическата еврейска цивилизация грък който поради расово смешение със своите някога роби е придобил съвсем семитски вид. Изродените поради расово смешение гърци, македонци и сърби на които ние българите не един път сме изпивали до дъно чашата с отрова коварно поднасяна ни от тях. И ако накой смята,че миналото е отлетяло, то ние трябва да се поучим от тези уроци и никога да не забравяме жертвите от мирното население дадени в тези страни. В Сърбия, Македония ,Турция и Гърция българите изпълват затворите и биват избивани , населението се ограбваше, безчестеше, преследваше и прогонваше. В тези земи към българите е съществувал грозен и черен терор подобен на турския. Кръвта на нашите брятя зове за отмъщение. И всички глоболистически, християнски и пр.- лицемерия немогат да спрат този процес. НИЙ ИДЕМЪ!

     ПЪТЯ ЗА СОЛУН  СЪЩО ПОМНИМ !! Цар Калоян ни е завещал да го помним !

             Общо за 60 дни Българския войник прегази Сърбия и нейните господари от западна Европа.Така той изпълни своя дълг към земите на нашите прадеди в Македония,той намери сили да се бори за едно свято и справедливо дело и то срещу “арбитрите на справедливостта” така наречените велики сили, дошли от майната си, да убиват българският народ .И като гледам днес как се създават франкофонски общества, как българската младеж лее сълзи пред гроба на всеки убит английски войник, как оправдава чуждото нашествие в суверенни държави, как поставя цветя на гробовете на тези окупатори си мисля, защо е всичката тази борба на нас националистите. Но се надявам, че в България ще се роди поколение, за което свидните жертви дадени за обединението на българските земи ,ще се смята за едно свято дело.Че военната ни доктрина тепърва ,ще подбуди нашият народ, към сакралния стремеж на нашите деди. Че идва деня на разплатата.

              От спасените 152 хиляди сърби (на остров Корфу измират много )но от останалите сформират нови военни части и ги препращат при Солун ,където се събират от страна на съглашението 330 000 армия от французи, англичани, сърби ,италианци и руснаци с 1436 оръдия. След ултиматум към Гърция нашите войски заемат отбранителна линия (българите са искали да продължат преследването на англо-френската армия към Солун но германското командване ги спира с мотива, че Гърция е неутрална). Въпреки това българските армии заемат позиции в Рупелското дефиле. На 9ти август френската артилерия открива силен огън по позициите ни при Дойран. Артилерийската бонбардировка по нашите окопи продължава цели 9 дни. За първи път нашите полкове изпитват  масовият тежък артилерийски огън за който знаеха, че бушува по другите фронтове на Европа..И въпреки неукрепе ните позиции., въпреки смелите атаки на англофренските войски, нашите контраатакуваха и отблъсна ха  нашественика. За да се противадейства на този общ на съглашението удар ,първа армия настъпва към Островското езеро, а ІІ-ра армия към Серес-Кавала. До края на месеца англичани и французи, сърби, руснаци бяха прогонени оттатък Струма, 1917 година завършва без успех за англофренските войски но, сега народите участващи във войната срущу българите стават още повече-англичани, французи,сърби,руснаци, американците се присъединяват през април, а гърците през юли. Всичките тези народности бяха бити по всички правила от българският войник . Народите които се биха срещу нас без да слагам сенегалци разни арабски и прочие държави, съюзниците имаха тогава население окола 400-500 милиона души население, а ние едва 5 милиона. Представете си грандиозността на битката, Поражението на врага при Битоля и Дойран бе голямо, но породи пробива при Добро поле, където се намесиха българи-безотечественици които тайно и явно проповядваха на войниците непо корство и бунт, това бяха еврейските лакей Даскалов и Стамболийски. Ние бяхме ги победили и морално защото не отидохме в техните държави , да избиваме тяхното мирно население, да отнемаме техни земи. Т-е. Аз твърдя, че няма народ на земята който по население да е равен на нас българите и да ни победи във война. Твърдя също, че ако се отделят примерно, по 300 000 хилядни армии от която и да е държава, срещу също толкова от страна на България, то тогава само за няколко дни ние българите ще ги направим за посмешище.Това са расово-генетически заложби никой друг народ на земята не притежава такива военни добродетели освен германците. Но това се дължи на голямата им расава чистота.

           Всичките тези подвизи на българската армия са огромни ,въпреки това, нищо не може да се сравни с Настъплението в Добруджа, на източния фронт срещу руснаци, румънци и сърби. Нито огънят на врага нито вълчите ями при превземането на Тутракан и Силистра нито огромното руска армия нито окопите на на обединените румъно-руски войски можаха да спрат устрема на българската армия и българската конница водена от генерал Колев. Ехтяха великите българск викове при преследването на руските и румънски войници .Изконните български земи, земите на Атила, Хернах ,Асперих, Расате и Омуртаг отново видяха летящата Велика българска конница… потрепера Малка Скития….. под техните копитата. И аз както великият поет имам право да кажа: О миг ….на величие и слава! О миг на свещенна българска Земя! която отказа да приеме подтисничеството, от нейните недра като разгневени талази изникваше древната българска мощ ,небето кървавочервено притъмняваше, и То родното небе ни бе съюзник----всичко Небе ,Боговете древни, Земята Българска и Народът се сля в една вихрушка наречена Великата Българска Конница, с викове Аспарух… Аспарух …и. Тангра ….помитайки враговете ни Легендарния Генерал Иван Колев водеше своята конница като същински Атила ,той се спуска в атака срещу руските и румънски войски които невярват на очите си ,слисани  дирят спасение в бягството .Атаките на нашата конница винаги завършват със сеч . Всички румънци и руснаци изпречили се на пътя на конницата биват посечени и взети в плен. Обединените Руско-румънски войски още при първата атака водена от Генерал Колев бива разнебитена ,тя изоставя множество убити и ранени все от саблени удари.Знамето на Оренбургската дивизия е пленено.

          

                                           ДОБРУЖАНСКАТА КОННИЦА

                                                                   ( Иван Вазов )                                                                           

                                                        Не конница-морски                         Не конница-хала                                

                                                        Вълни побеснели                             От саблен звън,блясък,

                                                        Същи зверове горски                      От цвил ,”ура”!…-цяла

                                                        От гняв пощръклели                       От тропот и трясък

                                                                                             

                                                                                                                 

                                                        Не конница –буря                            Блян вихрен понесен

                                                        От бесндемони                                 Над степ ековита

                                                        Що всичко катуря,                          Ужасната песен

                                                        Ил тъпче ил гони                             На конски копита

                                                   

                                                                                         Не конница--лава

                                                                                         В димящи талази

                                                                                         В прах гръмот и слава

                                                                                         Летящи витязи     

 

 

 

 

 

                          Споменът на Румъния за безкръвната война от 13-та година ги караше да си мислят,че и сега ще е така. Румъния мобилизира около един милион армия. Като същевременно и бе изпратено от Русия: 32 полка ,26 батареи и 36 ескадронаи то срещу нас българите.За военните действия срещу България Румънците имаха 136 полка,135 батареии 44 ескадрона.

                                      Ние българите имахме 63 полка, 55 батареи и 20 ескадрона.

             След пограма над Руско-румънските пълчища при Тутракан, Силистра и Добрич , неприятелската  армия отстъпва на север. Нашата армия го атакува на 14 ти и го сломява а в някои участъци той панически бяга като стига до предварително укрепената линия Кубадин където получава подкрепления от руси румъни и сърби всичко 195 полка,170 батареи,44 ескадрона . Нашите войски си остават същите,но на 19 ти октомври пристигат подкрепления ,тогава българите тръгват в атака,цели 6 часа българи и руснаци си оспорват първенство в мъжеството, в кървав смайващ ръкопашен бой, като, че ли фронта замира ,и земятя и небето гледат смаяни как малобройният народ наделява , накрая русите биват   прогонени. Конната дивизия обхожда левият фланг на врага,като пробива втората позиция на укрепената линия .Така главната позиция на отбранителната линия Качамак-Кубадин пада в наши ръце. Противникът отстъпва по целия фронт. Ние спечелехме тази победа с много големи жертви,но и противникът бе сразен. На 22 ри ,българската армията започва преследване. Конната дивизия превзема с бой Кюстенджа,а войските от левият фланг,с ред упорити боеве завладяват Черна-Вода и гр. Меджидие.

                  След такива бляскави победи ,армията достига за 60 дни най-удобното и най-тясното място за отбрана в Добруджа: Линията  с. Бонасчик—ез. Ташавлу. На тази линя започва укрепването на българската армия и подготовката за успешното преминаване на Дунава.На 23 ноември под прикритието на артилерийска подготовка започва преминаването на българските вйски при гр. Свищов   с обикновени понтони ,а после се построява и понтонен мост.

                  Зашеметени румъни,сърби и руснаци не знаеха къде и как да попречат (РУМЪНСКАТА АРМИЯ КАТО ВИДИ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ПРИНЦИП,ОБРЪЩА ГРЪБ И ПОБЯГВА).Българската армия се насочва към Букурещ ,когато войските достигат р. Няжлов, биват пресрещнати от румънските главни сили .Нашите 1-ва и12- та дивизии смело се нахвърлят върху врага който побягва. Нашите войски пленяват голяма част от артилерията му. Всички опити на врага да се съпротивлява биват сломени и река Няжлов премината. За да спасят Букурещ ,румънците насочват цялата си армия срещу Дунавската Армия състояща се от две български и една германска дивизии.Това е всичко. Но на 4-ти декември стават поредица атаки и контра-атаки, в които бе сломен окончателно румънският дух и смазана отбраната на Букурещ, на 7- ми декември Букурещ бе завладян.Самите германци са смаяни от воинските качества на своите съюзници българите.Те немогат да повярват ,че на света има такъв народ който да си съперничи по военни добродетели с тях.

                     Още същият ден се започва преследване на безредно бягащите към руската граница румънски, руски и сръбски войски, това се оказва като, че ли най-трудното. Много от колоните настъпваха по разкаляни от дъждовете междуселски пътища,по които обозите и артилерията едвам се придвижват. Въпреки това с непрекъснат натис и няколко страховити сражения,руско-румънските войски биват постоянна отхвърляни. По късно Дунавската армия бе подсилена с Дунавския отряд , който преди това имаше задачи охранителни. Това бяха ,7 дружини, 3 батареи, 4 ескадрона под командването на Генерал Назлъмов. Този отряд се прехвърля през мостовете при Тутракан,Силистра и Черна –Вода. На 17 декември Дунавската армия достига линията Филипещи—р. Калмациум. На тази линия русите още веднъж оказват съпротива с новопристигналите си три дивизии. Но и тук въпреки неблагоприятното време биват отхвърлени от позициите им. Започналото пак преследване завършва с превземането на град Браила и достигането на до р. Серет на Руско-румънската граница.Когато българската армия настъпва към река Серет руската армия в Добруджа бързо се оттегля на възвишенията при Бабадаг.За да не би тези сили да да се явят във Румъния срещу Дунавската армия , Добружанската армия настъпи веднага за да ги разбие и унищожи. След доста упорити боеве при Сатул-Ноу, Бабадаг, Тулча и Мачин руснаците бяха тотално сломени и на 5 ти януари бяха окончател но прогонени от родната Добруджа .

         И нашата армия със сълзи на очи могла след 1250 години да разцелува земята където блесна българската военна слава на Балканите.

             Погромът който претърпя Румъния бе напълно задлужен. В 1913 год. тя се нахвърли в гръб на България която с нищо не и бе навредила. Ореолът който българинът бе поставил около Румъния,като спасителка на нашите национал-революционери. Жертвите които даде за нашето освабождение от турците бе поставило Румъния в сред нашите приятели и даже покровители. Но Румъния с един единствен жест нападението над България изтри тази обич от сърцата на българите.

             С безпределна радост налетяха българските войски в Добруджа, те знаеха, несправедливостта трябва да бъде поправена макар и с кръв .Ние не можем и не бяхме забравили оскърблението което ни бе нанесено през 1913 год. Българинът жадуваше за отмъщение, той летеше да освободи поробените си братя в Добруджа. Видът на румънските жестокости над беззащитното българско население(румънците са се държали в поробените български земи точно както турците) ужаси българските войници и увеличи жаждата им за отмъщение. Устремът на българската армия, вродените и воински добродетели смразяваше кръвта на власите. Срещнаха се в Добруджа учители и ученици- руси и българи ,в страховит ръкопашен бой,и българите надделяха. Българската конница с нейният дух идващ от вековете с широтата на атаките си подобно на Крум Страшни помиташе всичко по пътя си. Българският народ получи удовлетворение, като премина Дунава , промарширува през Букурещ, разнебити и руската, и най-вече румънската армия.

  Всичките тези войни Българският народ ,правителство и армия водеше за да освободи поробените си братя и територи, да това бе един идеал постижим, но предателите си изиграха добре козовете, днес много от тях имат паметници на видно място. Но паметникът на българските воини от градинката Монте Карло изчезнаха, на негово масто болшевишката шайка построи един паметник колкото грозен, толкова и непонятен.

       Германия ни възвърна изконните български земи като, самият Адолф Хитлер заявява на 4-ти Май 1941 год. в Райхстага следното:”ОСОБЕНО НИ ВЪЛНУВА ПОПРАВЯНЕТО НА ИЗВЪРШЕНАТА СПРЯМО БЪЛГАРИЯ НЕПРАВДА, СЕГА СЛЕД КАТО ГЕРМАНСКИЯТ НАРОД СЪС СИЛАТА НА СВОЕТО ОРЪЖИЕ СЪЩЕСТВИ ТАЗИ РЕВИЗИЯ ВЯРВАМЕ, ЧЕ СМЕ ДАЛИ НА НАШИТЕ  ВЕРНИ ДРУГАРИ ОТ ГОЛЯМАТА ВОЙНА (ПЪРВАТА СВЕТОВНА) ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА ОТПЛАТА.     Адолф Хитлер 

                     Ние българите се отплатихме на германците като най- вероломно ги нападнахме в гръб за да се подмажем на световното еврейство ( на простите демократически и комунистически кратуни им беше обещано, че като се бият срещу германците ще получат някакви облекчения, но това разбира се бяха еврейски лъжи, е евреите са архибащи на лъжата ,еврейството водеше тази война не да освободи бялата раса, с която те евреите нямат нищо общо,а да ги окове в ново колективно робство. Адолф Хитлер бе забравен от нас българите, на които той бе благодетел. Той се отнасяше към нас като към стари бойни другари.Той осъществи ревизия на българските граници, като сам премахна Ньойиския диктат, и ни възстанови поробените български земи-Южна Добруджа, Вардарска Македо ния, Беломорска Тракия, със Солун и островите в Бяло море Тасос и Самотраки. Злите еврейско-болшевишки и демократски клевети по негов адрес имаха за задача да убедят българския народ, че Той Фюрера е отровил Цар Борис ІІІ. След смъртта на Царя той не наруши и с една йота статута на Царство България. Беззаконията обаче започнаха с преврата на Отечествения Фронт, създаден от земеделци комунисти и демократи които избиха 50 хиляди българи. Немските войски обаче напуснаха пределите на България без да направят какъвто и да е опит за промяна на статуквото на Царство България.Те продължаваха да се сражават безпощадно срещу еврейският комунизъм и еврейското-масонство в една грандиодна и неравна битка. Под водачеството на Адолф Хитлер германците участваха в тази битка за да спасят Европа от еврейската отрова и евреите въобще.

                                      За съжаление след1944 година се намериха български офицерии генерали, които по най-безподобен и срамен начин обърнаха българското оръжие срещу своите стари бойни другари.Те нападаха изтеглящите се германски части, като най-долни неблагодарници и вероломци. По късно същите тези “герои”се бих”смело” срещу Хитлерюгенд т.е. срещу деца. Адолф Хитлер беше великодушен човек и не каза дори и една лоша дума за нас, българите . Затова с тези няколко реда аз лично искам прошка от нашите верен боен другар-Германския Народ.

                Духовното присъствие на Адолф Хитлер прекратява нашето страдание и мъка. Той бе изоставен, както никой друг на тази нещастна земя. Днес неговият Дух се стеле над домовета на белите хора в Европа. Където и да отидем ,където и да се налира белият човек трябва да помни ,че той принадлежи към арийската раса, заради която Фюрера поведе своите вони към безсмъртието и Валхала , и че той е винаги с нас.

                    При този боен опит,който уж имали съветските войски, в Добруджа ,непосветеният човек се учудва защо, тогава когато Съветският мужик 5 дена се ослушва дали да премине Дунава, защото помнеше още пердахът от Първата световна война, България която можеше да мобилизира близо 900 000 армия, нищо не направи да защити своята територия, а най-вероломно започна война със своите благодетели германците. Това вероломство и до ден днешен се смята за голямо геройство. Царски офицери, ако може да бъдат наречени тези плужеци офицери, застанаха на страната на комунис тическата сган и я подпомогнаха в избиването на българския елит.От всичко написано до тук ние виждаме,че войните са неизбежни, защото управляващите съседните нам държави--негодници извър шиха спрямо България едно невиждано вероломство, но нашите страшни богове ще им отмъстят, и въпреки доброжеланието ни да живеем в мир с тях и да няма войни. Ние пак ще бъдем принудени да се борим за свобода ,и за съществуването си като народ.

                            Българската армия се оказа достоен противник на първокласните световни армии, тя се бори с успех срещу тях и това трябва да крепи надеждата ни за бъдещето.Това бъдеще е силна расово-чиста армия създадена от нас националистите, армия боравеща с високи технологии но и с висок националистически дух, защото един бездушен човек колкото и спец да е в военните техника не струва нищо ако няма онзи завладяващ сърцето военен дух възпитан от неговата арийска Воля, помитащ много по-многоброен и технически по-добре оборудван враг.

              Българската армия дефилира на Трафалгар скуер със всичките пленени вражески знамена-сръбски,гръцки ,турски,румънски,руски,френски,английски—представяте ли си вие родоотстъпници това величие?

                               Войната съществува откакто живее човекът на Земята. Първите хора са правили каменни  брадви, копия и стрели, с цел да се защитят о т врагове и нашественици.Силният гледа да нападне слабия за да го покори и направи роб . Чрез войната,обаче слабият може да стане силен и той да завладее други. Така, че ролята на войната не се свежда до убитите и кървищата ,а като повеля на природата за една вечна борба, която няма край.Така хората живеят откакто съществува света в една жестока борба—вечна борба за съществуване.Днес разбира се обстоятелствата са други но който си мисли,че войната между нас Арийците и чуждорасовите евреи е завършила жестоко се лъже и жестоко ще плати за тази си наивност. Защото те евреите освен тероризма който е тяхното най-силно оръжие,именно те убиха чрез терор Нашия Цар Освободител, именно Марко Фридман организира атентата в в Църквата Света Неделя. Защо вие разни историци и разни обществени деятели досега един път не ги порицахте.Тези еврейски терористи начело със световния подтисник терорист и измамник САЩ ,имат на въоръжение ново съвременно оръжие наричано психотронно. Чрез глобалната манипулация водена от тях е възможно убийството на много повече хора и то не само физическото ,и по скоро не физическо, а духовно убийство което е по- страшно.Под манипулиране се разбира психическо въздействие както казахме и по-горе което се провежда тайно с цел манипулация и извличане на полза от народите към които е насочено. Манипулацията е в основата при контролирането на  мисловната дейност на хората. Това ново оръжие обаче има поставен фундамет от преди 2 000 години и това е християнството. Християнството толкова е объркало моралните ценности на хората,че те вече вярват на всяка лъжа ксоято им се сервира като най сведуща истина.  От типа на "според мнението на водещи световни учени….”,цялото прогресивно човечество счита….” , във всички цивилизовани страни…” все  шаблонни изрази ,които за мислещия човек са безмислени и лъжливи. За да ги разбереш трябва само да си зададеш въпроса . Какво е това “цялото прогресивно човечество”?Кой е този който е решил кое човечество е прогресивно и кое не е прогресивно?По какви критерии това е направено? Кой и кои стоят зад това разделение. Това са хора които смятат,че като са елит могат да решават ,но дали те са елит ,или така им се иска това е друг въпрос.Колкото до качеството на елита ни създаден от бившите ми ратаи е ясен на всички. Те самите са се превърнали в тълпа където се понижава личната отговорност и повишава стадността.Сами сме свидетели в демок ратичното общество се отбират за елит слабоумните,педерасите,аморалните хора с явни расово-дегенеративни признаци ,като за всички има заведени компромати, които ги държат като кукли на конци. На качествота на елита в най-висша степен влияе расовият му състав. Ако в човека има малко арийска кръв, то от него нищо велико неможеш да очакваш. Днес това се премълчава но аз повтарям пак; Общество Дуло в мое лице извади отново арийската същност на българите за нов живот и нови подвизи. Защото щом всички велики култури са създадени от арийците ,от Бялата раса то това означава,че днес ако искаме отново да сме Велика България ние всичкси читави българи трябва да развеем знамето на арийската раса и да участваме в битката срещу общият подтисник,терорист и грабител Еврейските САЩ. Защото от расовото смешение хора с чисто арийска кръв почти не оста наха в България и културните и организаторски способности започнаха да изчезват.Особено опасна по отношение на психотронните оръжия е крайно смесеното население на Съединените Щати на Америка където смешението е докарало нови 40 вида заразни нововъзникнали инфекциозни болести. Всички инфекции са плод на расовото смешение.Новите ,смесените човешки популации СЪЗДАВАТ нови непознати инфекциозни зарази с много по силен умъртвителен ефект върху хората, но вече  без огледна това дали си расово чист или не си .Самите нововэзникнали зарази ,защо да не са и те самите мелези, са с нови непознати убийствени качества ,щом така трудно се лекуват.За да спре тяхното разпрастранение единственият начин е да се спре расовото смешение. Колкото до инфекциите за които се твърди ,че произлизат от разни животни и това е възможно ,но както се забелязва действието им е по-голямо върху низшите раси и по-специално жълтата. Даже и това да се дължи на хранител ната хигиена и навици на жълтите хора ,то от това може да пострада, и то много, и бялата раса която няма никаква вина за яденето на разни китайски животинки.Тези нововъзникнали заразни щамове ,а други създадени в лабораториите на ЦРУ, днес се използват от световните заговорници и убийци от еврейско-масонските ложи.Именно в тези ложи световния заговорник кове убийствени за човочеството идеологи ,щамове и редица други психотронни оръжия. Там в тези масонски вертепи се създава стратегията в тази подмолна, подла война ,която евреите водят срещу всички народи по света.

                 Както споменах по-горе за манипулацията ,то тя най-добре и най-бързо се разпространява чрес СМИ Средствата за Масова Информация( оглупяване) която е заляля ума на българина с черната си еврейска помия.Чрез медиите се моделира общественото мнение в такава степен ,в каквато е нужно на управниците на дадена държава, то да могат по лесно да грабят.Начините са няколко представя се лъжлива информация(има в Ирак оръжия за масово изтребление),невярна и или изкривена деиствителност,но най-вече се прави така 90 % лъжа и 10% истина. Основна задача на медиите е да втълпи страх ,безпомощост,объркване между хората.Защото не е желателно за евреите народите да разберат истината,че всички правителства днес са назначени от тях. Средствата за масова информация ,станаха Средства за Масова Идиотизация. Съвременните журналисти от демократичната преса се страхуват да възроптаят срещу своите еврейски работодатели (превърнаха се в пресститутки) по добре да станат проститутки. Поне ще си продават само тялото ,а не душата както правят нашите работници в пресата.Защото днес на първо място по обработка на мозъка на хората стоят СМИ .Който владее Средствата за масова информация той програмира общественото мнение и следователно общественото поведение.колкото е по тоталитарно едно общество ,колкото монопола върху информацията е по-голям ,толково извращаването на човешкото съзнание е по успешно.Никой да не си въобразява,че Холивуд е място където се прави изкуство,какво изкуство могат да правят евреите,глупости, изкуство. Холивуд се е превърнал в квартален агитпункт,където всичките средства се хвърлят за пропаганда за тоталното унищожение на нравственността на бялата раса. Филмите и предаванията се създават като се започне от най-малките деца та се стигне до големите лапнишарани, всички са оглупели от Холивудската мръсотия и простащина която се лее от телеви зионния екран, но така хитро поднесена,че човек остава с впечатление видите ли в Америка и в Холивуд всичко се прави за пари, всички се оглупяват за пари ,че всичко е в името на успеха.Разбира се нашите пишман пеалбари го разбраха като смисъл на живота.Това е само за да могат народите да играят по свирката на шайка еврейски дегенерати с болни амбиции ,опитващи се да управляват света. Да те могат да управляват американските кравари защото около 70% от американците са неграмотни от тези просташки филми и от цялата им поеврейчена култура, и оброзование, хората заприличват на биороботи.Особено подлия филм Хари Потър е една долнопрабна пропаганда против Бялата арийска раса ,който нанесе и продължава да нанася поражение в съзнанието на белите арийски деца.Така пресата, през десетилетията обработва съзнанието на народа внушавайки му,че той играе ключова роля (като му се създава впечатлението,че промените стават по волята на този самия народ) при свалянето на стария елит и завземане на властта от новия елит. Да групата заговорници които искат да заграбят властта постъпват по този начин. Стария елит е изхвърлен с ръцете на тълпата биороботове (скотове) като масмедиите са разпалили вече огъня на метежа.Тълпата е свършила своята пъклена работа и на мястото на националните елити сядат еврейските елити.

               ТЪЛПАТА- ТОВА Е СБОРИЩЕ НА ХОРА , ЖИВЕЕЩИ ПО  ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ                И РАЗСЪЖДАВАЩИ ПО АВТОРИТЕТИ.

              Настанявайки се на мястото на националните елити еврейските елити обявяват това за класова борба . Ние обаче знаем,че класова борба е имало и ще има доката има човечество но това не значи ,че трябва да изтребиш националния си елит, както стана на 9-ти 44 год.Всяка класа наистина се бори за по- добро място под слънцето, но не с цената на кръв и избиване на ноционалния си елит. Така,че борбата на еврейството срещу народите не е класова ,не е икономическа, не е социална а расова.Еврейския-комунизъм и еврейската демокрация това са чуждорасови идеологи и чужди на нашата арийска същност.Но дакато народът ни не се събуди, то тези оръжия употребявани от еврей ските слуги пресститутките ще действат върху съзнанието на българина. Цялата евреиска демокрация се гради върху банкеро-лихварския капитал и така наречената пазарна икономика и конкуренция където на преден план излиза всички човешки качества които ние арийците наричаме неморалнии лихварството. Лихварството по своята същност е грабителство на световно ниво, народите на всички държави без изключение се ограбват от няколко държави с еврейски или масоно-лакейски правителства. В резултат на това  глобално грабителство като се използва механизма на лихваро-банкерския капитал така наречените”развити страни привеждат на развиващите се около сто милиона долара ,а заграбват,получават за своето “милосърдие” 200 000 000 милиона долара само от лихвите.Това е целия им икономически успех,това е резултата на еврейското лихварство,Както съобщава “Световната Банка” в своя доклад от 2 000 год. В днешно време на една шеста част от населението на земята, главно в Северна Америка, Япония и Европа  се падат 80% от световни доход” Един милиард човека притежават 4,5% от всички доходи. Това е така наречения”златен” милиард, който обезпечава своето благополучие за сметка на ограбването на цялото останало население на планетата, ограбване,”културно” чрез лихварство.Алчността за пари ,това е тежка ,със всички приз наци на психически отклонения хроническа болест, от която страда днешния глобален свят.Това е всеизгаряща отрова ,глобална епидемия ,обхванала човечеството,накарала го да загърби нравствения модел на своите предци по най-иничен начин.Поеврейчването на света е както вциганяването на българската култура излизането от там може да стане само с меч.Под безумната алчност за пари ние разбираме, от една страна,всемирната власт на парите,наддържавната власт на парите,плюеща на правата на народите на парично самоопределение, т.е.международния еврейски интернационален капитал,от друга страна тази духовност на торбата с пари,обхванала голямата час от населението ненаситната жажда за завоевания на капитали, доведе до деградация на моралните ценности на нашите предци. Това ограбване и алчност ще продължи до тогава ,докато всичко в света се гради върху банкеро-лихварството.Тази лихварска зараза доведе до непреодолими противоречия между арийската раса и чуждорасовите евреи ,като докара на Европейските народи две “Световни” войни (войните бяха срещу великия стремеж на Арийската раса да се освободи от еврейщината въобще). Войната срещу лихварството е расова,тя минава само и единствено през Вашата степен на расова чистота. Премахването на лихварството означава освобождението на народите и техния труд от оковите на световните грабители евреите начело с “демократичните САЩ.”Но средствата за масово идиотизиране навсякъде тръбят, че видите ли лихварския процент е “свят”.Всичко друго отечество, чест, национализация, реституция и пр. може да се подлага на какви ли не дискусии ,но лихварския еврейски процент не.Ето какво казват самите евреи за лихваро-банкерски заеми които правителствата взимат от тях (като искам да уточня вземането на заеми от евреите днес е политика възникнала не от необходимостта, а нарочна ,създадена от лакейските правителства, като всичко това се натрупва на гърба на българския народ),…” Всеки заем е доказателство за държавно безсилие и неразбиране на държавните работи. Заемите висят над главите на управниците като дамоклев меч и ги принуждават вместо да събират от поданиците си временни налози ,да отиват при нашите, еврейските банкери . Външните заеми са пиявици ,които никой неможе да откъсне от народното тяло. Но гоевските (гои евреите наричат представителите на бялата раса,гой-животно) държавници не се опитват ги отхвърлят и затова попадат в ръцете на еврейството. Обикновения заем, т.е. външния заем. Ако заемът се плаща с 5% лихва,то след 20 години държавата изплаща лихви,които достигат размера на направения заем. За срок от 40 години,тя плаща два пъти повече лихви от самия заем. “…Нека днес всеки българин си направи сметка според взетите заеми от МВФ,Световната банка, и прочие еврейски лихварски свърталища, колко години неговите деца, внуци и правнуци ще изплащат тези заеми ,90% от които не са ни били нужни въобще,Днес МВФ вече е във възможностите си да контролира нашата икономика отвън,като налага икономическа либерализация ,това бетонира една шайка от поеврейчени дегенерати и техните господари от МВФ. И когато ние националистите излезем на политическата арена  в защита на своя нард и своята раса, което ще е скоро ,никого да не учудва, как тази армия от 40 000 наемника веднага ще се намеси и ще избива своя народ ,както сега избива иракчаните, които нищо не са ни направили, за наемниците няма народ няма морал , нравственост, святост пред паметта на предците. Да те ще защитават тези които им дават пари  еврейските интереси и техните училища . Само в Централна Америка броят на избитите от проамерикански правителства хора възлиза на близо половин милион,като САЩ не се свени да се гордее с това ,че дава,че тя именно е вдъхновение за това ,като естествено го нарича демокрация. Демокрация, няма що! Впрочем да, това е истинската демокрация ,за да се наложи тя избива всички които са против нея Днес цяла Латинска Америка е завладяна от кражби,убийства ,неграмотност ,наркомания ,така САЩ осъществява своята миротвор ческа мисия като вдъхновител на демокрацията, чрез гладувания, болести и куршум се прави така цинично наричания “демографски контрол”. Така действа банкеро-лихварския капитал, убил бъдещето на цели континенти.Един процент от населението на САЩ, тоест евреите притежават 40% от собствеността в страната ,над 50 000 000 души живеят под границата на бедността,същото се отнася за около 20 000 000 деца.Само в Африка под въздействието на американската демокрация от глад умират всяка година около 12 000 000 деца.И всичко това става в името на защита на моралните ценности, укрепване на демокрацията и повдигане стандарта на живот. Който и каквото ще да казва , плюя аз на вашата еврейска наука и на вашите Еврейски икономически институти и тем подобни котила на лихварщината. И който ви казва,че без лихварството неможе, обяснете му,че никой българин не дава пари под лихва освен един процент от поеврейчени дегенерати.. И ако банката наистина е Българска Национална Банка ,с какво право тя дава пари под лихва на своите сънародници.? Единствения начин това да се поправи е банкрут на държавата от което световния опит показва,че нито държавата ще се унищожи, нито неговите икономически сили. Напротив, при банкрута на държавата винаги се наблюдава скорощно и бързо оживление на народното стопанство и оздравяване на националните финанси. Ние трябва да намерим сили в себе си се противапаставим на банкеро-лихварския процент,той неможе да се смесва с промишления капитал. Например ,диаграмата на лихварския капитал отначало показва много слабо развитие;след това започва бързото му устремяване нагоре ,докато кривата му стане съвсем стремителна и отива далеч зад разбиранията на човек,устремява се към безкрая.Като ,този капитал е паразитен и нужен единствено на еврейската клика,която получава тези високи проценти за своето лентяйство. Диаграмата на промишления капитал, остава назад ,вярно,че в началния период промишления капитал може да покаже силно развитие,но после се задържа кажи речи на едно ниво,даже след силното начало следва определен период на който той се задържа на едно ниво,но след това поради ред обстоятерства,като смяна на производствените мощностти, постоянния растеж на заплатите, които предприемача е длъжен да прави за своите работници. Когато идва момента, за да не фалира предприятието собственика е длъжен да намали заплатите,където веднага се явяват еврейските спекуланти и лихвари  със своята”помощ” Капиталът на всеки народ е във неговите творчески работни сили, които заработват всичко. Лихварският капитал не заработва нищо за българската нация.Той е кражба от труда на българите и отива в еврейските банки. Капитал без труд е стерилен.Този капитал вкарва в обръщение така наречената конкуренция и ,пазарната икономика които дапълнително оглупяват и извръщават човешкия род. Като на преден план излизат хора и най-лошото е,че се развъждат хора с занижени расови и нравствени качества ,които в края на краищата управляват моето отечество и то по най-безобразен начин. Конкуренцията между хората е неизбежно следствие от несъответствието между техните потребности и средствата за техното постигане. Колкото тези несъответствия са по-големи ,колкото по-многочислини са техните потребностии, колкото повече хора чувстват необходимот толкова конкуренцията би трябвало да е по-силна. Културата с помощта на своите открития ,доставя постоянно все нови и нови неща за удовлетворение на човешките потребности,но в същото време ,значително повдигайки степента на развитие,тя още по силно увеличава числото и силата на самото потребление. От тук възниква силното противопоставяне на интересите и борба за вече ако мога така да се изразя съществуване в потреблението.Т.е. конку ренцията между членовете на обществото представлява факт във висща степен голям и доста съществен, и до известна степен сходен с неизбежни естествени явления. И ако накой си мисли ,че това има нещо общо с естествения подбор се лъже ,естествения подбор ,е много дълбок,той е метофизичен ,докато конкуренцията е нещо повърхностно,конкуренцията не е заложена дълбоко в човечеството и представлява нещо лесно отстранимо.Адолф Вагнер казва: ” че съвременната система на свободна конкуренция съставлява продукт от новата ни история, и при всички случаи в този си вид не трябва да представлява окончателния резултат на историческото развитие.На историческия фон на човечеството конкуренцита има само временен характер, за определено фаза от развитието и представлява преходна необходимост”. Даже и най- горещите привърженици на тази система имам предвид пазарната икономика,смятат,че тя не е твърде сложна,а идеал към който трябва да се стремим. Но колко е силен за човечеството въобще принципа на конкуренцията. На мен специално ми прави впечатлени,че конкурентските принципи и пазарното стопанство се поддържат от не до там грамотни хора или еврейските слуги.Конкуренцията в човешкото общество ,както при всички видове на планетата е понятие твърде сложно.Те водят борба между себе си;но освен това ние виждаме и съперничество между еднородните членове на обществото Например при търговската коеннкурция на първо място се извършва борба между продавача и покупателя, купувача се стреми да купи стоката колкото се маже на по-ниска цена, продавача обратно се стреми да я продаде на колкото се може по-висока цена. Второ купувача,се бори с друг купувач,а продавача с друг продавач. Във всяка такава борба победата е на страната на по-силния. От всички категории на борбата, за нас най важна е конкуренцията между еднородните членове. Конкуренцията те застявя да напрягаш всичките си сили и затова ,в значителна степен, съдейства за увеличаване на човешката дейност. Това положение е може би прието като общоизвестно,така както се потвърждава от ежедневните наблюдения. Отслабването на конкуренцията води до отслабване на енергията-но както отбелязват учените ---“свободната конкуренция освобождава всички сили ,както добрите така и лошите---“ Затова тя не съдейства за увеличението на знанията, предприемчивостта, трудолюбието, общителността и така нататък, а повече изостря хитростта, лъжата и други страни на умствената дейност които ние обикновено признаваме за безнравствени .Тази борба спомага също за увеличение и на мускулната сила ,гъвкавостта и ловкостта на движенията ,спомага за всестранно развитие. Двойственото влияние на конкуренцията е най –забележимо в съвременното европейско общество, заради извънредно силната борба за съществуване. От една страна ,значително повищаване на умственото ниво,знанието и трудолюбието, от друга пренебрежение към моралния кодекс. Твърде опасно явление. И най-върлите привърженици на свободната конкуренция признават,че “широката съвест помага да победиш в конкуренцията” ;защото голямата честност се оказва вредна в търговската дейност. Херберт Спенсър казва: “ Търговската нравственост”привежда достатъчно данни   по които да съдим за влиянието на търговската конкуренция върху нравствеността, и още по-важно показва ни процеса по който хора смятани за образец на нравствеността, биват принудени да извършват постъпки смятани за крайно безнравствени ,за да могат да спасят семействата си от разорение. При свободната конкуренция казва А. Вагнер-побеждават не само повече способните,но доста често и повече безсъвестните елементи, неограничено експлоатирайки изгодните за тях икономически условия….но и добрите елементи често съблазнени от успеха на другите, често принудени от конкуренцията постъпват твърде безсъвестно …..по този начин се намалява общата нравственост”.. Друг представител на етическата школа,Шмолер казва:” Никой от имащите възможност да общуват с хора смятани за доста благородни, от кръга на крупните промишленици,не отрича това,че те самите са вън от този безнравствен процес ,защото и те също трябва да се преборват в този конкурентен въртоп ”.Разбира се тази страна на нашия живот може да се подхвърли на точна статистическа разработка,но когато се вдигне завесата на търговската дейност,ни се налага да виждаме постъпки които в Европа доскоро не съответстваха на нравствеността. Днешните победители в промишлената борба .” Това са хора които вярват само в парите и печалбата, тяхната единствена добродетел са, случайните обичаи на външния блясък в живота на “доброто” общество; успеха на предприятието му е единственото ,което той уважава, а материалните наслаждения са единствените ,към които се стреми” Хората от най-разни занаяти и поприща негодуващи от униженията,на които са принудени да се подчиняват постоянно повтарят ,че на промишленото поприще не е възможно да съхраниш чесността си. Да нещата са доста сложни ,защото ако премахнеш конкуренцията ще позволиш на хора с занижени качества да се развъждат и с това да понижат цялата биологическа картина на расата давайки простор на естественото човешко съчувствие.Ако следваме този принцип ,на благародството, свойствено на нашата природа със всички сили да пречим на естесвения подбор ,то сме длъжни на безропотно подчинение, на несъмнено вредните последствия, на тази система и да отиваме към поражение в борбата за съществуване. Ако следваме гласа на разсъдъка,тоест ако подтискаме нашето съчувствие,ние ще сме повече уверени в нашата победа. За това трябва да се примиряваме с необходимото зло произлизащо от принизяването на нашата нравственост. Както разбирате това описание на днешния ни живот е верно .Но само тези ли са двата пътя на развитието на нашата раса и на човечеството въобще аз смятам,че има и друг път трети ,където конкуренцията е нравствена и където високата чистота на расата не поставя така остро въпроса за безнравствената конкуренция. Но да смятаме,че търговската конкуренция изживяваа последните си години, че това ще бъде един неприятен спомен от човешката история където еврейската безнравственост остави един голям отпечатък.….Колкото по безнравсвен обаче е един свят, то толкова по-бързо той ще изчезне от лицето на земята това е сигурно. Всички подобни цивилизации отрекли се от своята изконна нравствена същност и възприели нравствеността на евреите както е днес, са се продънили още по-безславно…….

Действията на средствата за масова информация са разнообразни както поставяне на прякори, оклеветяване, наричане с обидни думи ,а с такива думи са пълни речниците на еврейските слуги. Тоест атаките срещу българите и срещу неговите расово-воински добродетели също е голям и се прави съвсем целенасочено Знае се ,че създадем ли армията която искаме и която ни е нужна, ние ставаме господари на Южна Европа, както ни се полага и както е било.

……..Но каквато и да е социалната среда в която ние днес живеем, то сме длъжни с вродената си арийска Воля да я преодолеем, ако искаме да създадем добро място за живот на българския народ и силна армия, която да ни подсигурява този живот….. Квк.

            Армията която ние националистите ще създадем на първо място ,то това ще е благордния образ на българския офицер който е най чистият вид политик в националната ни държава. Той командирът е вън от всякакви партии, финансови сдружения ,расова чист българин ,вън от всакакви политически дрязги .защото офицера е олицетворение на държавата,защото неговият мундир е знамето на нашата национална държава. Власт и политика са синоними ,а волята за власт е воля за живот.Властност но одухотварена от българската желязна Воля това е мисията на офицера Да направиш от обикновения български младеж мъж, а от военнослужещия ,завършващ военното ни училище истински български офицер, ето това е главната задача която ние сме си поставили за бъдещата българска армия-националистическа и расова.Държавност без ред и дисциплина е някаква еврейско-демократичска цигания, власт без дисциплина е равнозначно на смърт. Дисциплината е душата на армията и на държавата ни. Въоръжените сили на нашата националистическа държава ще се намират в органическо цяло,в свещенно единство и вярност с Върховния Бог на нашите предци Танг Ра начело с народния Водач. Водачът е олицтворение на нацията и той е Върховния началник на Въоръжените сили на Велика България,първият-офицер. Не първия учен,не първия,лекар,не първия историк,или първия “доктор по философия”,финансист,артист или “бизнесмен” ,не той е първия офицер. А даже и най-низшият чин в българската армия който е предан на дълга и с живо чувство за саможертва в името на народната общност, стои над всички бизнсмени взети заедно Българския   офицер ще бъде националист и висш политик,щом формулата на Клаузевиц (войната е продължение на политиката с други средства) устоя на времето. Вярно, други са нещата на бойното поле където всеки,макар и за народното благо ,залага най-голямата на земята ценност----собствения си живот. Войникът жертва своя живот сражавайки се за продължение на политиката ,въоръжените сили са политическия аргумент на държавата, последният довод. А не в парламента където мерзавеца депутат чрез словестно джунгльорство и партийна проституция, предава отечеството си в ръцете на еврейската шайка, изкарвайки това свое пъклено дело, тази мръсна политика като ,едва ли не месиянство..Само мръсните хора интернационалните говеда и демократическите дегенерати могат да тръбят навсякъде,че политиката е мръсно нещо.  ВСЕКИ СЪДИ ПО СЕБЕ СИ ЗА ДРУГИТЕ И ЗА ВСИЧКО ВЪОБЩЕ.!  Продажните хора винаги мечтаят за армия която може да се купи. Както сега: Българските войници в Ирак бързо бяха купени да отидат там където не им е мястото,да купуват се лесно така наречените “професионални армии” наричат се професионални защото са пълни с профани и подкупници. Това българска армия ли е,която служи на някакви мъгляви принципи и то на друга държава.Такава армия която имаме днес е по скоро едно протеже на чужда държава и няма морално право да се нарича Българска. Колкото до професионализма в армията ,то всички армии в света съществували до сега са все професионални –разликата е в степента на обучение. Българската националистическа армия,ще се комплектува по принципа на “набора” ,всеки добре възпитан българин с висока степен на расова чистота, знае какво е отговорност пред Отечеството и негово задължение е да познава похватите и войната въобще ,точно така както са я поднавали нашите древни воини.! Продължението на това свещенно политическо и военно  дело на нашите велики Владетели и воини неможе да бъде наричано “мръсна работа””За такива приказки всеки депутат трябва и ще бъде прогонван от пределите на отечеството,като прокажен.Ние ще създадем политически мъже имащи в себе си, освен своята расова чистота ,но и водени от изконните, и най-древни български стремежи,за да имат самосъзнанието за определеност и избранност, ние не ще позволим на някакви си поеврей чени  дегенерати слуги на разни соросовци и мардохаи да хулят нашите политически мъже , както сега правят от амвона на СМИ ,разни плевенски, разградски, врачански и тем подобни селяндури –андреш ковци. Както е написал гениалния българин: “хитрец си ти Андрешко хитрец, хитри хора сте вие селяните” .  За нас обидата на който и да било български политик националис е обида към отечеството и ще бъдат наказвани със цялата строгост на НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРЕВНИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ. Впрочем сегашното отношение към политическите “мъже” е създадено от самите тях. Първенюто, синът на бившите ратаи ,не знае какво да прави с тази власт---не всеки е подготвен за славата и богатството, особено пък децата на комунистите, демократите, ратаите и прочие, индивиди с занижени расови качества. Степента им на ниска расова чистота определят и политическото им поведение.  Кой ще е този войник или офицер с изрядна нравственост и български националист, който ще отиде да се сражава и жертва най-скъпоценното, живота си, за “мръсна работа”. При национа листическата държава,политиката не е мръсна работа, а въпрос на чест и дълг на всеки българин и това ,пак повтарям, е въпрос единствено от степента на расовата му чистота. Преди една година присъствах по недоразумение на едино телевизионно предаване наречено “СБЛЪСЪК” –от едната страна националистите от другата ,демократите, като те демократите бяха подкрепяни от организацията на българските --както пише в един стар български речник от Костантин Величков ПЕДЕРАС-ДУПЕДАВЕЦ ,от“Джемини”. Там един от теди ду……ци постоянно изтъкваше ,колко негра мотни били българските националисти, те не познавали творчеството на Яворов, Дебелянов, Славейков. Това което ние националистите водим е борба на живот и смърт срещу световните поробители, и с цялото си уважение към титаните на поетичиската ни мисъл, но голяма част от тези които загинаха при Одрин , бяха безписмени, като това ,не им попречи да умрат за Отечеството ни с песен на уста ,и то  без да знаят кой я е написал, ,преминавайки като валяк през окопите, вълчите ями, картечните гнезда и батарейните и телените преграждения!!! НАЙ-ВИСШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЦИОНАЛИСТА Е ТОВА: ТОЙ ДА Е ВОИН И СЛЕД ТОВА ВСИЧКО ОСТАНАЛО. Човекът…………………

                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                 Следва

 

 

Hosted by uCoz