ЕВРОПА, СЪБУДИ СЕ!

 

 

 

           Европейският съюз - един проект за мир?

           “Експериментът” на така наречения Европейски съюз бива възхваляван като “най-големия проект за мир на всички времена”. Обединяването на всички народи от Рейкявик до Анкара в една многонационална федеративна държава все повече се разкрива като най-големия проект на всички времена за водене на войни.

          Но вдъхновителите и задкулисните фактори на този “експеримент” не са европейци. Това са резидиращите в САЩ глобалкапиталисти. От другата страна на океана те дирижират изпълнителите на техните заповеди и в столиците на европейските страни.

          От насадените в Брюксел комисари на европейците се внушава създаването на едно царство без граници, царство на изобилието и благоденствието, на безгрижието, дембелщината и готованството. Но стратезите на глобализацията от САЩ гледат на тази работа трезво и целенасочено. За тях изграждащата се единна държава Европейски съюз е една “паралелна структура към атлантическия алианс”. (Хенри Кисинджър, “Welt am Sonntag”, 01.03.1992 г.) Тоест, един военен инструмент под командата на резидиращите в САЩ глобалколониалисти.

 

           Задължение за оказване на съдействие за постигането на капиталистическо световно господство

          На хоризонта се кълбят първите буреносни облаци на бъдещи бойни действия за европейците. Все по-настойчиво от брюкселските колониални администратори се изисква засвидетелстване на “задължение за оказване на съдействие” спрямо Америка за налагане на глобално капиталистическо световно господство. Като претекст служи мнимата борба срещу  изфабрикувания от тайните служби “международен тероризъм”. В действителност става дума за глобалния монопол върху печалбите.

           Европейци биват привличани да търсят “средства за масово унищожение” в далечни райони на света. Това е предлог за окупиране на други страни, а също и за поставянето им с камшик под икономически и военен ботуш. Резидиращите в САЩ глобалколониалисти запазват за себе си монопола върху притежаването и употребата на средства за масово унищожение. Най-голямо количество такива оръжия, и то от всякакъв вид, САЩ струпват във Федералната Република Германия. Тази страна е без собствена конституция от 1945 г. и бива държана под окупацията на НАТО, отказвайки Ј правото на самоопределение.

 

           Каквото кажем, става!

           Окупационният модел на американския анклав Федерална Република Германия сега се пренася върху цяла Европа. Резидиращите в “Съединените американски щати” глобалколониалисти и техните помощници в унищожението, намиращи се в Брюксел, превърнаха нашия континент в “строителна площадка”, за да го преформят според собствените си представи за целите на техния “Нов световен ред”. Официалното начало на “Новия световен ред” беше оповестено пред изумения свят от Джордж Буш старши в нощта на нападението в първата иракска война. На въпроса какво представлява “Новият световен ред” този чирак на унищожението на глобалкапиталистите обясни: What we say goes. (“Каквото кажем, става.”)

          За Европа това означава: разбиване на суверенитета и самостоятелността на националните държави, ново разчленяване на етнически смесени регионални административни единици (региони), унищожаване на правото на самоопределение на народите, разтуряне на изникналите икономически структури, изграждане на една тоталитарна човеконенавистническа държава. Така “. . . поддръжниците на Единния европейски документ се надяват да разчупят традиционния модел на разделяне на групите населения според техния етнически произход. Движението на хора в рамките на новото обединение ще промени из основи лицето на Европа само за едно единствено поколение. В случай, че след това изобщо има национални или етнически групирания, които не одобряват едно такова обединение, то тяхното политическо влияние ще бъде толкова слабо, че за тях ще бъде невъзможно да прокарат едно отцепване на тяхната страна от “Съединените европейски щати”. (Дейвид Кривайн, “Jerusalem Post”, стр. 3, 03.07.1986 г.)

 

           Изграждане на една тоталитарна човеконенавистническа елитарна държава

          За тази цел глобалкапиталистите са изградили мрежа, която се разпростира дълбоко в така наречения “апарат за сигурност” и в правосъдието на повечето държави. Тъкмо в Германия и Австрия администрациите са проникнати от чуждестранни сили и те работят в най-тясно сътрудничество с глобално ориентиращите ги тайни служби. Свързани паралелно с интересите на глобалкапиталистите, държавните власти тероризират гражданите, които се застъпват за естествените народи. Независимите от нас в същата степен средства за масово осведомяване образуват заедно със също така независимото от нас правосъдие една държава в държавата. Представителите на мрежата на тоталитаризма на интернационалистите от отдавна пренебрегват без никакви ограничения правото и закона.

           Окупационният модел на американския анклав Федерална Република Германия показа на маскираните като демократи тоталитаристи, че продължителната окупация, дезинформацията и превъзпитанието, както и безправовият терор чрез правосъдието сами по себе си не са достатъчни, за да се подтиска един народ. Един принудително изграден конгломерат от държави, като Европейския съюз, който няма никакво доверие в своите поданици, трябва да ползва допълнителни методи. Знанието за престъпния характер на техните действия и страхът от събуждащата се съпротива карат маскираните като демократи тоталитаристи да проникват дълбоко в личната сфера на всеки отделен човек. Непрекъснатото и пълно наблюдение и контрол и събирането на данни днес са детска игра и вече са реалност. Всеки мобилен телефон, например, е практически един финансиран от самия му притежател електронен индикатор на движението и изповедалня, обединени в едно.

 

           Висока степен на готовност за война

          За да бъде задушавана в зародиш всяка критика спрямо хората, които отгатват тези зависимости и се опълчват срещу тях, се упражнява изтънчен терор. Последствията са: несгоди в работата, ожесточено преследване чрез средствата за масова информация, затруднения и погаждане на номера от страна на властите и администрацията и други подобни. Непоколебимите и устойчиви натури биват тормозени с брутални терористични методи. Позорното оклеветяване, разрушаването на живота и препитанието, претърсвания на домовете и инкриминирането чрез едно политправосъдие са правило. Но за да бъде заличена всяка съпротива срещу глобалния тоталитаризъм, непреклонните инакомислещи биват гонени като диви животни по цялото земно кълбо от свързаното с него политправосъдие и сътрудничещите му тайни служби. Хора, които могат да се превърнат в сериозна заплаха за тоталитарния режим на глобалкапиталистите, биват заклеймявани от тях като терористи; все едно за жизнените права на кой народ се застъпва засегнатият. Срещу обявените по този начин извън закона лица или групи глобалкапиталистите набират международни военни части от наемници и ги пускат в действие за единични и масови убийства под лъжливия претекст за така наречени “мироопазващи и мироналагащи операции”. За да увеличат максимално следвоенните си печалби, глобалкапиталистите и техните помощници в унищожението не се свенят да обявяват цели страни за “престъпни държави” и да ги бомбардират до връщането им в каменната епоха.

           Поставените на “избираемите” кресла политици буквално се скъсват да милитаризират Европа и да я поставят във висока степен на готовност за война. Неутралните държави също биват включвани чрез натиск в това въоръжаване и в така наречените “мироналагащи мероприятия”. Европа бива въоръжавана като инструмент за водене на войни от страна на глобалкапиталистите.

 

           Огромни кървави начинания за “Новия световен ред” на глобалкапиталистите!

          Един поглед към картата на използването на “войските на мира” показва следното: става дума за присвояване на петрол, земен газ, стратегически важни метали и райони, които гарантират печалби и власт. Глупаво дръзките европейски политици буквално се надпреварват да се харесат на глобалкапиталистите и да им предоставят на разположение необходимата им пехота. Наистина, изтънчената американска технология за разрушение е подходяща за унищожаване от сигурно отстояние, но иначе янките са по-скоро страхливци и изобщо не са годни за участници в бойни части.

          Един поглед към картата на света показва срещу кого се формират намиращите се в процес на изграждане фронтове в сърцето на Азия. Глобалкапиталистите възнамеряват да разбият най-голямата народна държава на света - Китай, за да изградят и върху нейните развалини своята система. Хенри Кисинджър разкри такива планове още през 1999 г. С това настъпление на насилието глобалистите вярват, че ще завземат окончателно целия свят. Обявено е едно огромно кърваво начинание за изграждане на глобално-капиталистическия “Нов световен ред”. Предвижда се европейските формирования от наемници да бъдат използвани в горещите точки на битките. Американският президент Буш каза лицемерно: “При защитата на свободата светът се нуждае от активни европейци.” (“Die Presse”, Виена, 22.11.2002 г.)

 

          Най-напред те заграбиха американския континент!

          След като глобалкапиталистите извършиха етническо прочистване на американския континент и го заграбиха, те се огледаха за нови възможности за експанзия. Въз основа на голямата гъстота на населението и икономическата производителност техният избор падна върху Европа. С помощта на подстрекателска пропаганда и серия от политически убийства те разпалиха Първата световна война. Тя им донесе немислими  дотогава печалби от продажби на оръжия и остави след себе си една разрушена и отслабена Европа.

          За да поставят Европа изцяло под своя власт, глобалкапиталистите финансираха след това поемането на властта от комунистите в Русия. Индустриалецът пионер Хенри Форд свидетелства: “Руската революция води началото си от вътрешните помещения на Уолстрийт.” След като комунистите интернационалисти завзеха Русия и я прочистиха етнически чрез убийството на около осемдесет милиона души, те започнаха да изграждат новосъздадения Съветски съюз като един таран срещу Европа. С това малката Европа се намери между два единно управлявани властови блока, всеки от които от континентална величина. От този момент нататък петолъчната звезда стана заплаха и от ляво, и от дясно.

 

           Съветници на международния капитализъм и комунизъм в Ялта

          След прокламацията на “Атлантическата харта” през август 1941 г. на английския боен кораб “Уелски принц” съюзените за война срещу Италия и Германия държави се нарекоха “Обединени нации”. На 1 януари 1942 г. заедно със съветските сталинисти беше обявена “Декларацията на Обединените нации”. През февруари 1945 г. съветниците на международния комунизъм - Сталин, и на международния капитализъм - Рузвалт и Чърчил, договориха в Ялта организационните основи на “Обединените нации” (ООН). При това веднага беше установена колониалната граница през средата на Европа. По-нататък беше постигната договореност за налагане на “карантинен период” за срок най-малко от четиридесет години за поставените под съветска власт европейски народи. За Германия беше разпоредено разделянето, пълното ограбване и военна окупация от Обединените нации на първо време за петдесет години.

           Основаната от кръстниците Сталин, Рузвелт и Чърчил ООН прие още от бебешката си люлка в Ялта една погрешна идентичност за бъдещия си житейски път. Скоро Андрей Вишински, кръвожадният Сталинов роб-палач, се радваше на висок престиж като посланик в главната квартира на ООН в Ню Йорк. Вестник “New York Sun” го нарече “един от справедливите мъже, от който се пишат надпартийни закони”. Зад легендата за хуманност и дружба между народите още от самото начало се крият коварни сметки за постигане на глобално-капиталистическа власт. Първото ефектно административно действие на Обединените нации беше хвърлянето на две атомни бомби над големи японски градове.

 

           Изкуствен конфликт Изток-Запад осигуряваше сляпо следовничество

          Един изкуствено организиран и раздут с помощта на пропагандната машина конфликт между Изтока и Запада осигури на тогавашните колониални сили, поставени от глобалкапиталистите, сляпо следовничество в продължение на десетилетия. Страшилището на “Студената война” беше пуснато на бял свят, за да продължи увеличаването на печалбите от въоръжаване и за да се изискват от населението жертви. Толкова добре действат само простите психологически трикове. Докато световната общественост беше държана в страх и ужас чрез опасността от тормоядрен апокалипсис, за глобалкапиталистите, въпреки желязната завеса, течаха превъзходни сделки. Чрез помощи от храни и технологична подкрепа от всякакъв вид комунистическото страшилище беше поддържано живо. Сътрудничеството на мнимите смъртни врагове се простираше чак до космоса, където те заедно извеждаха съвместни станции.

          След изтичане на договорения в Ялта карантинен период Съветският съюз беше разграден стъпка по стъпка, започвайки от 1985 г. Бившите държави-колонии на Съветския съюз малко по малко бяха поставени в състояние на “свобода”, техните комунистически функционери внезапно бяха завъртяни като червени петли на ветропоказатели по посоката на новия вятър и бяха скачени със западната колониална администрация. Хората от бившите съветски колонии отново се намериха в една привидно свободна Европа, която отново е дамгосана със старата петолъчна звезда.

 

           Горчив урок за непосветени

           Държавният глава на Германската Демократична Република Ерих Хонекер не беше посветен до края в най-новите планове за глобализация. Той застъпваше становището, че “стената ще остане още сто години” и се осланяше на “братската подкрепа” на Съветския съюз. Няколко седмици по-късно съюзът беше пометен. Червеният Ерих беше поставен пред избор: затвор или изгнание. На един друг червен петел, който все още вярваше, че ще му бъде направено изключение като за титоградчанин, също беше даден горчив урок. На часа страната на Слобо беше избрана за изпитателен полигон за най-новата американска технология за разрушение. Самия него го заклеймиха като военопрестъпник и го завлякоха пред Хагския трибунал, организиран от глобалкапиталистите. “Случайното” попадение на една бомба с прецизно лазерно насочване върху китайското посолство в Белград маркира символично следващата цел на глобално-капиталистическия експанзионен напор.

 

           “Престъпните държави” и “тероризмът” - яйцето на Колумб

          След като конструираният от глобалкапиталистите образ на врага от Изток и Запад беше изчерпан, извличайки от това тлъсти печалби, трябваше да бъдат потърсени нови възможности за експанзия. Търсейки нов враг с нов образ, беше открита универсално приложимата формула за “международния тероризъм” и за така наречените “държави-престъпници”. Шефът на американската емисионна банка Грийнспен - с тон на хитрец и войноподстрекател: “Ако позволим тероризмът да подкопае нашата свобода на действие, бихме загубили част от постигнатите след Втората световна война успехи в глобализацията.”  (“Der Kurier”, Виена, 26.10.2001 г.)

          С това беше намерено “яйцето на Колумб”, което най-добре позволява преследване на целите за световна политическа власт. Всяка провокация, изпълнена от мрежите от тайни служби на глобалкапиталистите, може да бъде приета от световната общественост като повод за намеса във всяка произволна точка на света с така наречени “мироналагащи мероприятия”. Така добре действат тъкмо такива прости психологически трикове.

 

           “Европейският съюз” - таран срещу останалия свят

           Превъзнасяният като “най-голям проект за мир на всички времена” “Европейски съюз” в действителност не е нищо друго, освен един безмозъчен, услужливо подчиняващ се Молох, специално създаден от глобалкапиталистите за техните престъпни намерения. Колонията Европа, дамгосана с петолъчната звезда и администрирана по комисарски, също така ще бъде използвана като таран срещу още неглобализираната “останала част от света”.

          На тези планове и методи всички истински европейци се противопоставят. Никой друг културен кръг не е наш враг. Ние не познаваме държави-престъпници. Ние не искаме също да влизаме във война с Китай. Ние отказваме да бъдем слуги на колонизацията на глобалния капитализъм. Ние се борим срещу налудничавата идея за един безсъдържателен, еднополюсен световен ред под диктата на глобалкапиталистите. Ние се застъпваме за естествените права и за правото на самоопределение на всички народи на Земята. Ние се обявяваме за отговорността на Европа, за да се откъсне тя от престъпния глобално-капиталистически режим. Ние подкрепяме всички народи срещу престъпния глобален капитализъм.

 

          Мир - само на основата на справедливостта!

          Така, на основата на справедлиността, ние ще създадем мир. Това е философският камък за едно хармонично сътрудничество на всички народи по света.

           Основна предпоставка за това е духовното и морално оздравяване на Европа. На челно място стои отдавна просроченото прогонване от главите ни на изкуствено създаденото мислене по схемата ляво - дясно. На този прастар шаблонен начин на мислене се полага да заеме мястото си в музея на световната история. Само така може да успее задължението и отговорността на европейските народи. Нека най-напред премахнем влиянието на чужди сили в Европа! Борбата за възвръщането на Европа започна!

 

 

                                                                   Европа, събуди се!

 

 

Комитет за една свободна Европа

Тойтобург, 01.02.2003 г.

 

 

Превод от немски: Ради Панайотов

гр. Шумен, 20.08.2003 г.

Hosted by uCoz